Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

Valg af spidskanditat til KV 2017!!!

Onsdag d. 9. nov. kl. 19:00 på Skive Folkeblad, indgang B.


FORMØDE  mandag d. 24. oktober
Skivehus Skole kl.
18.30-21.00, lærerværelset

Modtageklasser i Skive Kommune - fra nyankommet til integreret elev

1) Velkomst på lærerværelset

2) Hvad sker der lige nu?
- Fysiske rammer - rundvisning på skolen
- Diasshow om modtageklasseindsatsen -
   fra indskrivning til udslusning
- Undervisningsindsats i MK4 (jf. bilag)
- PTSD og andre specielle forhold
- Fritid og familie
- Ressourcer 2016 i MK-regi

3) Gode tiltag fremadrettet - skole, fritid og familie
- Integration tænkt ud fra begrebet resiliens
- Organisering af modtageklasseundervisning
- Fritidsaktiviteter
- Frivillighed som integrationsfremmende tiltag
  (Familiehuset, venligboere, kontaktfamilier)

Med venlig hilsen
Jonna Østergaard
Skivehus Skole


Medlemmer og interesserede, slut op om dette arrangement
VIGTIGT - vigtigt - VIGTIGT - vigtigt - VIGTIGT

Valg af spidskanditat til KV 2017!!!

Onsdag d. 9. nov. kl. 19:00 på Skive Folkeblad, indgang B.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Alle medlemmer af Skiveegnens Radikale er velkomne.
Kommuneplan 2016 – 2028Big Blue, Skive

Skive Radikale
indbyder til gennemgang og debat om Skive Kommunes forslag til ny Kom-muneplan

Mandag  25. januar 2016 kl 19.00 på Skive Folkeblad
gav Jan Ipland, chef for Skive kommunens planlægning og Ditte Staun, R-medlem af Skive Byråd et oplæg til Skives Kommuneplan frem til 2028.

Kommuneplanforslaget kan findes på Skive Kommune hjemmeside

www.skive.dk/kommuneplan2016

Skive Radikale inviterede til et offentligt møde mandag d. 1. feb. på Skive Folkeblad, her blev der udarbejdet et høringssvar til Skive Kommune.
Høringssvaret blev bragt i Skive Folkeblad lørdag d. 27. februar og kan endvidere ses
HER.


Skive Kommunes kulturpolitik
Skive Kommunes kulturpolitik, for de næste tre år, fremlagde kultur-udvalgsformand Ditte Staun på Skive Theater onsdag d. 3. februar.

Læs her: www.kulturmedvilje.dk

 

Skiveegnens Radikale


Landsforeningens hjemmeside


Sidst opdateret 16102016           

Læserbreve og pressemeddelelser
Se radikale læserbreve her


FORMØDER

"BAG BORGEN"

Deltag i formøder forud for økonomiudvalgsmøderne og få indflydelse på byrådets politik.

Formøder holdes almindeligvis på Det gamle Rådhus i tiden 18:30 til 20:00 mandagen før et økonomiudvalgsmøde.

Datoer for Formøder 1. halvår 2016
 mandag 25.01
 mandag 22.02
 mandag 14.03
 mandag 18.04
 mandag 23.05
 mandag 20.06

   SOMMERFERIE

Datoer for Formøder 2. halvår 2016

 mandag 22.08

 mandag 24.10 på Skivehus Skole - se opslaq her på siden og i dagspressen.

 mandag 21.11
 mandag 12.12

 

Flere datoer følger senere

Væsentlige punkter til det kommende økonomi- og byrådsmøde bliver vendt. 

Normalt vil det Radikale medlem af byrådet være til stede.


Formandens beretning 2016

   

  Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links