Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt   Kære Skiveegnens Radikale

Så har vi haft opstillingsmøde til spidskandidatposten.

Tillykke til Bent Dyrberg som blev enstemmigt valgt.
Det er dejligt at vi nu har på plads, hvem der skal stå øverst op listen.

Det blev jo lidt spændende/udfordrende da Ditte Staun fortalte at hun efter 8 år, ville bruge sin tid på andre ting. Tak til Ditte for det store arbejde hun har gjort i de 8 år.

Bent har lavet en skrivelse om det han fortalte på opstillingsmødet, det sender jeg så i kan se hvem han er, hvad Bent finder vigtig og nogle af de tanker han har gjort sig. Bents fortælling.pdf

Der vil senere komme information om, hvordan vi skal arbejde på at få valgt 1 eller 2 byrødder til kommuevalget, det kan kun lade sig gøre hvis vi sammen arbejder på det.

jeg vil ønske jer en god weekend

Solveig Stausholm-Jensen


Kommuneplan 2016 – 2028Big Blue, Skive

Skive Radikale
indbyder til gennemgang og debat om Skive Kommunes forslag til ny Kom-muneplan

Mandag  25. januar 2016 kl 19.00 på Skive Folkeblad
gav Jan Ipland, chef for Skive kommunens planlægning og Ditte Staun, R-medlem af Skive Byråd et oplæg til Skives Kommuneplan frem til 2028.

Kommuneplanforslaget kan findes på Skive Kommune hjemmeside

www.skive.dk/kommuneplan2016

Skive Radikale inviterede til et offentligt møde mandag d. 1. feb. på Skive Folkeblad, her blev der udarbejdet et høringssvar til Skive Kommune.
Høringssvaret blev bragt i Skive Folkeblad lørdag d. 27. februar og kan endvidere ses
HER.


Skive Kommunes kulturpolitik
Skive Kommunes kulturpolitik, for de næste tre år, fremlagde kultur-udvalgsformand Ditte Staun på Skive Theater onsdag d. 3. februar.

Læs her: www.kulturmedvilje.dk

 

Skiveegnens Radikale


Landsforeningens hjemmeside


Sidst opdateret 13112016           

Læserbreve og pressemeddelelser
Se radikale læserbreve her


FORMØDER

"BAG BORGEN"

Deltag i formøder forud for økonomiudvalgsmøderne og få indflydelse på byrådets politik.

Formøder holdes almindeligvis på Det gamle Rådhus i tiden 18:30 til 20:00 mandagen før et økonomiudvalgsmøde.

Datoer for Formøder 1. halvår 2016
 mandag 25.01
 mandag 22.02
 mandag 14.03
 mandag 18.04
 mandag 23.05
 mandag 20.06

   SOMMERFERIE

Datoer for Formøder 2. halvår 2016

 mandag 22.08
 mandag 24.10

 mandag 21.11  AFLYST

 mandag 12.12

 

Flere datoer følger senere

Væsentlige punkter til det kommende økonomi- og byrådsmøde bliver vendt. 

Normalt vil det Radikale medlem af byrådet være til stede.


Formandens beretning 2016

   

  Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links