Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

HUSK !

 


Opstillingsmøde, kommunevalget 2017

Kære medlemmer

Her med dagsordnen for opstillingsmødet til det kommende kommunevalget 2017.

Det er her I er med til at beslutte hvem der skal på listen, så vi får så god en liste som mulig.

Sted: Skive Folkeblad, Gemsevej 7, 7800 Skive
Tid:   24. april kl. 19.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolføre og stemmetællere.

2. Opstilling af kandidater til byrådslisten, hvilket sker direkte på mødet.

3. Træffes bestemmelse om kandidaternes indbyrdes rækkefølge på listen.

Spidskandidaten er valgt, det blev Bent Dyrberg.

De øvrige kandidaters rækkefølge bestemmes efter pointmetoden, hvorefter der på stemmesedlen skrives navnene på det antal personer, der kan stemmes på i den rækkefølge, den enkelte helst ser dem valgt.

Den første kandidat på stemmesedlen får point svarende til det antal personer, der skal stemmes på, den næste får et point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, de ved den efterfølgende optælling har fået point. Kandidater, som ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølgen efter deres pointtal.

4. Skive kredsen indstiller garanter til garantselskabets repræsentantskab.

Synes du det kan være interesseret i at være med i kredsen omkring Folkebladet, og være med til at støtte op om at vi har en aktiv og arrangeret lokal avis, kan du blive garant og der med få muligheden for at blive indstillet til repræsentantskabet.
Er du ikke garant og er interesseret, så giv lyd og vi kan ordne det.

5. Evt.


Venlig hilsen
På vejene af bestyrelsen
Solveig Stausholm-Jensen
Kommuneplan 2016 – 2028Big Blue, Skive

Skive Radikale
indbyder til gennemgang og debat om Skive Kommunes forslag til ny Kom-muneplan

Mandag  25. januar 2016 kl 19.00 på Skive Folkeblad
gav Jan Ipland, chef for Skive kommunens planlægning og Ditte Staun, R-medlem af Skive Byråd et oplæg til Skives Kommuneplan frem til 2028.

Kommuneplanforslaget kan findes på Skive Kommune hjemmeside

www.skive.dk/kommuneplan2016

Skive Radikale inviterede til et offentligt møde mandag d. 1. feb. på Skive Folkeblad, her blev der udarbejdet et høringssvar til Skive Kommune.
Høringssvaret blev bragt i Skive Folkeblad lørdag d. 27. februar og kan endvidere ses
HER.


Skive Kommunes kulturpolitik
Skive Kommunes kulturpolitik, for de næste tre år, fremlagde kultur-udvalgsformand Ditte Staun på Skive Theater onsdag d. 3. februar.

Læs her: www.kulturmedvilje.dk

 

Skiveegnens Radikale


Landsforeningens hjemmeside


Sidst opdateret 20042017           

Læserbreve og pressemeddelelser
Se radikale læserbreve her


FORMØDER

"BAG BORGEN"

Deltag i formøder forud for økonomiudvalgsmøderne og få indflydelse på byrådets politik.

Formøder holdes almindeligvis på Det gamle Rådhus i tiden 18:30 til 20:00 mandagen før et økonomiudvalgsmøde.

Datoer for Formøder 1. halvår 2017
 mandag 23. jan. i Greenlabs lokaler
 mandag  21. feb. Brøndumsgade 10

 mandag  22. maj
 mandag  19. jun.
 
   SOMMERFERIE

Datoer for Formøder 2. halvår 2017

 mandag  21. aug.
 mandag  11. sept.
 mandag  23. okt.
 mandag  11. dec.

 

Flere datoer følger senere

Væsentlige punkter til det kommende økonomi- og byrådsmøde bliver vendt. 

Normalt vil det Radikale medlem af byrådet være til stede.


Formandens beretning 2017

   

  Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links