Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

 
Debat:

Her kan du finde debatindlæg om aktuelle emner fra radikale medlemmer og tillidsfolk i kredsen

- indlæggene er kronologisk ordnet med de nyeste først


Læserbreve og pressemeddelelser:

Her kan du finde læserbreve om aktuelle emner fra radikale medlemmer og tillidsfolk i kredsen

- indlæggene er kronologisk ordnet med de nyeste først

 

Læserbrev 24112017

Fremtiden - refleksioner fra radikale kandidater og bestyrelsesmedlemmer

Er Bent Dyrberg til at arbejde sammen med?
JA, det er han, har ikke hørt andet eller oplevet andet i den tid, vi har arbejdet sammen med Bent.

Har Bent gjort noget for sin kommune?
JA, det har han, og det gør han.
Bent arbejder i Jenleudvalget for at udvikle Jenle til et spændende sted.
Han har arbejdet i Morads, så der ikke bliver gravet atomaffald ned i kommunen eller andre steder i Danmark.
Han arbejder i Skive Vandværks bestyrelse for rent drikkevand.
Han var med til at starte Skive Rideklub,
Han arbejder for et godt kulturliv i Skive Kommune.

Taler Bent dårligt om andre?
NEJ, det gør han ikke. Han vil altid finde det, vi kan være sammen om og arbejde ud fra det.

Er Bent en arbejdshest?
JA, det er han, ikke mindst i foreningen Nej tak til atomaffald – Morads. Det har givet resultat.

Vil Bent bidrage med noget i det nye Byråd?
JA, det vil han.
Uanset hvad, skal der samarbejdes, hvis vi vil have udført nogle af alle de gode ting, som har været fremme i valgkampen.
Sådan, som det nye Byråd er sat sammen, er der virkelig grobund for en spændende fremtid med udvikling på mange områder.

SF, der vil gøre noget for miljøet og rent drikkevand, og det kan ikke gå for hurtigt.
Skive listen, der brænder for udvikling af Skive by og kommune, så vi får flere indbyggere.
Socialdemokraterne, der vil give folkeskolen et løft og bedre børnenes vilkår.
DF, der vil det bedste for de ældre.
Venstre, der passer på pengene, og hvor de andre partier kan hjælpe dem med at få åbnet op for pengekassen, når det kan være til gavn for det gode liv og udviklingen i vores kommune.
Radikale Venstre, som vil kulturen for alle – også børnene.

Som jeg ser det, kan det blive virkelig godt, da flere af områderne går igen hos andre partier.

Har vi dummet os?
Ja, gu har vi så.
Den nats begivenheder kunne gå over i lærebøgerne som en måde, det ikke skal gøres på.

Har Bent gjort sit arbejde?
JA, det har han og fået mest mulig indflydelse til sine vælgere

Støtter vi op om et bredt samarbejde?
JA, det gør vi.

Støtter vi op om Bent Dyrberg?
JA, det gør vi!

Venlig hilsen
Solveig Stausholm-Jensen
Formand Skiveegnens Radikale
Kirsebærvej 8
7800 Skive
Læserbrev 11112017

På tur med Dansk Industri.


Sammen med godt 50 kandidater til Skive Byråd var jeg med på en rigtig spændende tur til SKOV A/S i Glyngøre og DEIF A/S i Skive arrangeret af DI. Det er to af Skives stærkeste industrivirksomheder. Formålet var at gøre kandidaterne interesseret i erhvervslivets problemer. Man fik klart indtrykket af, at det går godt for produktionsvirksomhederne i Skive. Men på sigt kan der opstå problemer med rekruttering af arbejdskraft. Skive skal gøre sig mere attraktivt over for ingeniører og tilsvarende uddannede personer også gerne udenlandske, da mangel på dansk arbejdskraft generelt gør det svært for Skiveegnen. Der blev fra DI direkte foreslået, at vi skulle satse på en bedre skole - og herunder en international skole. Ved et velbesøgt vælgermøde i Glyngøre spurgte jeg partierne, om de var parate til at etablere en international skole. Det var de ikke!
Jeg vil bare minde om, at Gentofte Kommune er på vej til at gøre det. De har set skriften på væggen. Skal de trække udenlandsk arbejdskraft til kommunen, så skal de være først, så de bosætter sig i kommunen – også fra nabokommunerne.
Hvorfor tør vi ikke i Skive komme først, men altid fodslæbende efter. Lad os bygge en international afdeling på Jebjerg Skole, der ligger nær GreenLab, hvor der med tiden vil komme udenlandsk arbejdskraft, men skolen skal også være for vore egne. I Jebjerg ligger Salling Efterskole, der allerede har godt gang i internationale linjer.
Stem på en progressiv skolepolitik, der skaber bosættelser – stem på …

Henning Linderoth, seminarielektor.
Den radikale liste.
Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev
Læserbrev 11112017

Ønskeseddel til det nye byråd

Hvordan skal det nye byråd arbejde? Jeg kunne godt tænke mig:

1. En bred konstituering, hvor man ser på hvad der samler frem for hvad der skiller. Det vil være ødelæggende for hele kommunen hvis man f.eks. begynder at slås mellem by og land.

2. Spilleregler der bygger på tillid, respekt, og ordentlighed. Det gælder både internt mellem politikerne, og mellem forvaltning, politikere og borgere.

3. En proces, hvor visionerne får lov at boltre sig fulgt op af en langsigtet handlingsplan, hvor man prioriteter, hvad man vil satse på.

4. At byrådet bliver enige om de vigtigste områder, hvor Christiansborg systematisk skal bearbejdes. Det kan være infrastruktur, planlov, grøn omstilling, statslige arbejdspladser osv. At man finder strategiske samarbejdspartnere (det kan være erhvervsliv, fonde, kommuner osv.)

5. At borgerne inddrages så meget så muligt, så tidligt som muligt på flest mulige områder. Der skal være kortere afstand mellem borgere, administration og politikere.

Skiveegnens Radikale har en række konkrete ønsker vi gerne vil have med i en konstitueringsaftale, men det allervigtigste for os er ordentlighed. Så tror vi mange ting kan lykkes for vores dejlige egn.
PS. Hvis du er enig i ovenstående punkter kan du jo overveje at stemme på mig.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Spidskandidat for de radikale
Havnevej 25
7800 Skive
Læserbrev 11112017

Jebjerg d. 11.nov. 2017
Læserbrevet her blev bragt i Skive Folkeblad i 2009.
Nogle beboere overvejede den gang at oprette en friskole i Glyngøre, men det blev ikke til noget!
I dag er det sådan, at 109 elever går i Glyngøre Skole, der har elever fra 0. til 6. klasse. De ældste elever går i Roslev eller på en skole på Mors. Det koster Skive Kommune ca. 4,5 mio. at sende eleverne uden for kommunen og hertil skal føjes - transportudgifterne fra Glyngøre til Roslev.
Med moderne teknologi er det ingen problem at flytte viden fra Glyngøre til Roslev eller omvendt!
SoSu-skolen i Skive flytter i dag viden fra Skive til Thisted. Mange steder i Verden sker det i øget omfang - helt fra 0. klasse og til universitetsgrader.

Jeg har selv arbejdet med fjernundervisning - med PD-studerende over hele verden fra Jebjerg til Verden.

Da jeg var lektor i IT-didaktik på Skive Seminarium, var jeg leder af et FUIP-projekt i 2000, hvor vi gik med elever fra Glyngøre Skole og lavede undervisning om macomasamfundet (lavtvandssamfundet).

Vi kunne gå på stranden og lagde websider direkte på nettet - www.limfjordsnet.dk Vi flyttede viden fra stranden i Glyngøre til Verden.
Det samme var jeg leder af på Skivehus Skole.

Hvorfor bruge tid på at flytte mennesker, når man kan flytte viden!

Kun fantasien sætter grænser.
”Flyt viden og ikke mennesker”.
Det nuværende byråd har taget en af de mest smertelige beslutninger, der kan overgå et lokalsamfund - skolenedlæggelse. Glyngøre har mistet sin overbygning, der på sigt kan få nedlæggelseskonsekvenser. De ældste elever skal flyttes til Roslev - og dér klapper man selvfølgelig i sine små hænder.
Tilbage står et splittet samfund. Hvilken betydning får det for børnene og især de unge? Glyngøres overbygningselever skal flyttes hver dag til et andet område, netop i en periode, hvor de er mest påvirkelige.
Forældrenes reaktioner har ikke manglet. De vil som ansvarlige forældre protestere mod en handling, der måske kan skabe problemer for deres børn. Nogle handler og etablerer en friskole, sådan som loven om frie skoler giver mulighed for.
Andre ansvarlige forældre vil se tiden an og lade det nye få en chance.
Det ser jo egentlig ret fredelig ud!
Men det fundament, som disse ansvarlige forældre har handlet på, var ikke fredelig. Alle forældre og borgere i Glyngøre forsøgte at bevare overbygningen og kæmpede hårdt for det, men Skive byråd ville noget andet! Kun Borgerplatform og Det Radikale Venstre ville udskyde beslutningen. De ville vinde tid og se, om der kunne være andre løsninger. Men nej! Et stort flertal fra venstre- og højrefløjen tog den smertelige beslutning.
Glyngøre har hermed fået ikke to, men tre skoler.
De har fået en folkeskole uden overbygning, en friskole og en overbygningsskole, der hver dag skal flyttes til en anden folkeskole og retur. Det er i sig selv en miljøbelastning!
Tre små enheder er skabt! Glyngøres elever vil fremover se sig selv som tilhørende en af disse enheder - også når de alle er ”hjemme” i Glyngøre.
Ser man på reaktionerne i bl.a. læserbreve og artikel i lærernes fagblad Folkeskolen fra beboerne i Glyngøre, så tyder meget på, at denne opsplitning ikke vil gå fuldstændig smertefrit. Nu retter man skytset mod hinanden, medens de besluttende politikere er glemt! Borgerne skal selv arbejde ihærdigt for at holde sammen på byens unge - meget kan nemt gå galt.
I en ikke fjern fremtid vil folkeskolen i Glyngøre måske få så få elever, at dens eksistens vil være truet og en yderligere flytning og en lukning vil kunne komme på tale.
Det er synd, at Skive Byråd ikke havde mod til at udskyde beslutningen. De vil nok svare, at de har prøvet alle muligheder. Ja! Måske har de ret, hvis man medtager de forudsætninger, som de har givet sig selv og de meget snævre rammer og muligheder regeringen og Dansk Folkeparti overlader til den kommunale skoleforvaltning.
Ved den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 lovede de en ny værdipolitik. De har holdt ord! På et institutionelt samfundsområde, som alle skal igennem – skolen – har de med stor gennemslagskraft indført den mest omsig- og indgribende værdipolitik til dato. De absolut største kerneord i skolen og undervisningssystemet i dag er læring og kompetence. Disse to begreber omhandler den enkelte person og er værdisat højt, der hvor man ønsker at gennemføre en individualistisk værdipolitik. Vores fælles skole og uddannelsessystem har de udnyttet som instrumentet. Med begreberne som grundlag kan man nu gennemføre en række nationale individualistiske test – helt fra børnehaven og frem til voksenalderen. Du kan endda som voksen få testet din real-kompetence. Så ved vi, hvem du er!
Betingelserne for ens standardiserede test er, at rammerne er identiske – derfor flytningen af overbygningseleverne fra Glyngøre til Roslev.
Men! Argumenterne har været, at det er økonomisk for dyrt at fastholde to overbygninger i den gamle Sallingsund kommune. Måske skulle man tilføje: Hvis vi skal fastholde den omsiggribende testkultur.
Hvis byrådet ellers har mod til at erkende, at Skive kommune ligger yderst i EU, yderst i Danmark og yderst i regionen, og derved får sværere og sværere ved at gøre rammerne identiske sammenlignet med en række større og mere centraltbeliggende kommuner, så kunne de måske begynde at tænke anderledes. Det anderledes ville f.eks. være ”ikke at flytte mennesker, men at flytte viden”, hvilket betyder, at overbygningseleverne en del af tiden modtager og besvarer undervisningsprojekter gennem elektroniske medier. Det vil samtidig bidrage til en grønnere politik, da eleverne ikke skal flyttes.
Det samfund der tordner frem er et netværkssamfund, hvor mennesker hele tiden må interagerer med teknologi og hinanden. Et lærerteam behøver ikke konstant at være i nærheden af eleverne for at være nærværende og tilrettelægge læreprocesser, der er tilpasset et fællesskab i Glyngøre, eller andre steder i Skive kommune. Havde man mod til det, så kunne man i stedet for at nedlægge overbygninger oprette nye.
I samme tempo som man investerer i elektroniske tavler, der fastholder eleverne i klasserummet, så skulle man investere i elektroniske videokonference- og bærbare kommunikationssystemer, så overbygningselever i Glyngøre kunne arbejde sammen med overbygningselever på Skivehus og Hem skoler om et fælles projekt med et fælles lærerteam. Det er læreprocesser, som en del af de bedste elever i begrænset omfang allerede selv har etableret, men som Skive skolevæsen burde udbygge og anvende til alle.
Hvis du også tør se fremad og har mod og tillid til, at vi i fællesskab kan opbygge en anden værdipolitik, hvor vi i stedet for individualistisk test laver en integreret skolepolitik, hvor vi ”flytter viden og ikke mennesker” - der samtidig er en grønnere politik og som kan fastholde et højt serviceniveau i yderområderne – så skal du stemme på den radikale liste....

EFTERORD.
Meget af det, der skete i Glyngøre, kan nemt ske for andre landsbysamfund. Det er på tide, at der kommer andre kreative tanker på banen.

Ønsker du kreative løsninger ...


Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.

Forhv. Seminarielektor og Ph.D.-stud..
KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.
Sæt X ved Linderoth
Den radikale liste B
Se: www.kv17-linderoth.dk
Henning Linderoth
Præstegårdsvej 29
7870 Roslev
Læserbrev 10112017

Hvorfor stemme på mig?

Inden længe står du i boksen og skal afgive din stemme. Du kan bl.a. stemme på mig. Jeg er ny i politik, nyder samværet omkring radikal politik. Jeg har mødt en del forskellige kandidater fra andre partier bl.a. bustur med Dansk Industri til et par af egnens store arbejdspladser, DEIF og Skov i Glyngøre. Været tilhører til panel debat. Alt i alt givende, men ændrer ikke min Radikale opfattelse om, hvordan min Skive skal være. Jeg læser og lytter til debatten. Fordi vores demokrati formes via den frie debat og accept af andres meninger holdninger etc. Jeg er glad for min stemme.

At du stemmer er vigtig af hensyn til din og vores hverdag! Børnehaven, skolen, plejehjem, kloak, renovation, vejene, alt kultur og idræt. Ved at stemme viser du en holdning. Holdning til din børns opvækst, pasning, skole, fritid etc. Holdning til arbejdsliv, idræt, kultur og ældre. Holdning til et liv vi vil være bekendt, og vi kan spejle os i.

Du har allerede mødt en masse plakater? Læst og er måske ved at være træt af læserbreve? Husk plakater og læserbreve er en stor del af demokratiet og en af mine veje for evt. at komme i kontakt med dig. Når det er sagt så har jeg en lidt radikal demokratisk tvivl. Jeg har sat plakater op med mit kontrafej. Jeg havde lovet mine søskende at markere min opstilling til byrådet med min plakat ved deres respektive bopæl. Velvidende vi ikke omkring bordet er politisk enige. I læserbrevene kan skrives alt fra vrøvl til reelle ønsker og hensigter. Opsætning af personlige valgplakater er vel også, at vise man mener det, at stille op til valg alvorligt.

Jeg har mødt flere lygtepæle, hvor kandidaten mener det virkelig alvorligt. Op til 8 ens plakater i samme lygtestander, kun med det formål at optage pladsen, så der ikke er plads til andre? Når jeg møder en så egoistisk adfærd er det nok til at kandidaten ikke får min stemme. Det er disse meninger og holdninger vi accepterer eller ikke med et X på parti eller person på stemme sedlen d. 21. november. Denne gang har jeg mulighed for at stemme på mig selv, og det er hensigten. Derfor er det vigtig du stemmer.

Jeg har hele mit ungdoms, voksen liv været frivillig i organisations og forenings livet. Haft sæde i skolebestyrelse, formand i bl.a. Skive atletik og motionsklub (SAM). Alt sammen i god dialog med forældre, medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og de bevilgende myndigheder. Jeg er stolt af de resultater, som bl.a. SAM har skabt, og som jeg har været ubrudt medlem af siden maj 1967.

Stemme du personligt! Skal du vide! Jeg vil bl.a. arbejde for oplevelser i trætoppene i Krabbesholm Skov, via rejsning af det gamle tårn i moderne udgave. Herfra se udviklingen omkring Big Blue Skive og måske få placeret en stjerne kikkert? Jeg vil fremme cykel og vandre stier på gamle post veje og ruter på tværs af kommunen. Eks. postruten fra transformatoren på Lundø langs diget til Hejlskov strand.

Jeg vil ordentlighed omkring behandling af ikke EU borgere som er samboende med danske statsborgere. Jeg vil arbejde for flere varme hænder omkring syge og ældre borgere, noget af det mange øvrige kandidater også vil. Så det bliver en nem sag? Jeg er og har altid været glad for at bo i Skive. Jeg vil arbejde for den god udvikling for byen og byens skoler, som er en af egnens pulsårer. Jeg vil arbejde for bedre sikre cykel stier i byerne i hele kommunen. Jeg vil være skeptisk overfor eksperter.

Det haster, vi får forbedret infrastrukturen. Specielt Herningvejen rute 34, men også rute 26 efter udvidelsen af Hanstholm havn er vedtaget og igangsat. Jeg vil altid støtte amatør idrætten og Skive ordningen, som er en væsentlig drivkraft i vores små/store lokale samfund. Ekstraordinært uden bagtanke vil jeg støtte et rent fodbold og koncert stadion i Egeris.

Beklager! Jeg vil ikke arbejde for en masse boliger over 4. sals højde + kælder. Det er ikke identisk med min Skive.

Med venlig hilsen
Johannes Kudahl
Hemmersvej 40, 7800 Skive
Kandidat til kommunevalget nr. 7 for radikal liste B
Læserbrev 09112017


Den ægte vare!

Jeg var formand for Aakjærselskabet fra april 2003 til aug. 2017. 14 år, hvor medlemstallet steg fra 300 til ca. 2500. Jeg synger glad og gerne Aakjærs fantastiske lyriske sange og læser med stor lyst - og i en forarget samtidsdiagnose - hans socialindignerede tekster. Beundrer Aakjærs mod og tillid samt evne til at skabe fællesskaber. Jeg holder foredrag om hans liv og forfatterskab over hele Danmark og fletter det smukke landskab ved Limfjord ind i fortællingen. I 2016 skønner man, at 50.000 var til arrangementer over hele Danmark. Aakjær fortjener et stort museum, hvor temaet skal være demokrati. Det ville være rigtig flot at få ham bragt sammen med politikeren Bertel Nørregaard og billedkunstnerne Chr. Dalsgaard og Hans Schmidt, der var med, da demokratiet tog sin begyndelse i 1848.

Det er dejligt at se, hvor mange kandidater, der taler og skriver om støtte til Aakjærs Kunstnerhjem. Jeg kan godt frygte lidt, at de ikke helt har indsigt i Aakjærs betydning for demokratiet i Danmark, men kender ham fra et par sange.

Aakjær havde kolossal betydning for de svageste i samfundet. Han kæmpede samtidig for beskyttelse af naturen. Han var på den måde Danmarks første økologiske tænker, uden at have ordet. Samtidig satte han gang i debatten om kvindevalgret og gik sammen med sin 2. kone Nanna ind i kampen for kvindevalgretten i 1908 og kæmpede indtil kampen var vundet i 1915. Han var sammen med Johanne Rambusch, Sjørup med til at etablere den største og stærkeste kvindepolitiske organisation i Danmark. Det skylder vi både Johanne, Nanna og Jeppe tak for!

I 1904 udgav Aakjær bogen ”Vredens Børn”, der kom til at ryste det etablerede Danmark - med sine fortællinger om de tyendes forhold på Landet. Efter udgivelsen blev der en pressestorm, hvor ca. 1000 læserbreve og artikler vendte sig mod Aakjær. Men undersøgelser af fakta viste, at forholdene var langt værre end Aakjær havde beskrevet.

Senere var Aakjær med til at få tyendeloven og skudsmålsbogen fjernet. Husbonden havde nu ikke længere ret til at slå løs på sine tyende og lade dem sove ved siden af hestene samt smide et grødfad på bordet til fællesspisning.

I København fejrer man i år 100 året for den russiske revolution på Arbejdermuseet. Vi har her på Skiveegnen en helt anderledes positiv historie at fortælle - om de store forandringer på landet. Aakjærs forfatterskab og var med til at fortælle om andelsbevægelsen, som er en unik fortælling om en grundlæggende forandring af Danmark.

Den historie er aldrig blevet fortalt i DR1. Men vi har fået historien om Matador, hvor man gør grin med bønderne, der bliver skildret gennem grisehandler Larsen og Fru Murermester Jessens kone, der trænger til småkager.
Lad filminstruktøren Per Fly fortælle en anden historie. Han er kommet ofte på Aakjærs kunstnerhjem og er inspireret af Aakjær.

Stem på den ægte vare, der fortsat vil kæmpe for velfærdsstaten, som Aakjær indædt kæmpede for!

Stem Henning Linderoth ind i byrådet og få fakta på bordet, Den radikale liste.
Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev
Læserbrev 05112017

Det handler om mennesker

Jeg vil gerne sætte fokus på samarbejdet mellem forvaltningerne i Skive kommune.
Specielt mellem de forvaltninger der har med sårbare mennesker at gøre.
De skal skabe udvikling og trivsel for borgerne med udfordringer i livet.
Det kunne give meget, bedre sammenhæng, udnyttelse af ressourcerne, mening for den enkelte HVIS forvaltningerne/afdelinger taler sammen og med borgeren.
Borgerne vil opleve, at blive hørt og taget alvorligt og have indflydelse på eget liv.
Det er ikke ordentligt og skaber ikke udvikling/trivsel når borgere oplever at eks. Socialforvaltningen arbejder i en retning og jobstart i en anden retning
Det giver frustrationer og magtesløshed når der sker ting man ikke kan forstå fordi der ikke bliver talt sammen og lagt en fælles plan.
Ting skal hænge sammen og borgeren skal ses som et helt menneske. Når du har udfordringer i livet skal der være øje på og lyttes til hele mennesket for at kunne få ressourcer og evner i spil.

Så TAL sammen, det koster ikke men betaler sig.


Venlig hilsen
Solveig Stausholm-Jensen
Kandidat for Skiveegnens Radikale
Kirsebærvej 8
7800 SkiveLæserbrev 02112017

MEST ENIG MED

Som kandidat til kommunevalget bliver man bombaderet med en række mails fra interesseorganisationer, hvor man skal besvare en række politiske spørgsmål. Spørgsmålene er forholdsvis generelle og tager ikke hensyn til, at der kan være forudsætninger, som ikke bliver medtaget i spørgeskemaet. Jeg går ind for, at Danmark skal være et åbent samfund, der vil tage imod arbejdskraft udefra. Vi er godt på vej til at mangle arbejdskraft. Vi har valget imellem at sende virksomheder ud af landet, eller at få arbejdskraft ind i landet. Det er forudsætninger, som ligger bag integration, som er en meget vigtig kommunal opgave. Det handler testen ikke om. Det er det vigtigste overhovedet! Tag selv testen på http://nyheder.tv2.dk/kommunalvalg17/kandidattest

DEM JEG ER MEST UENIGE MED
For mig er det slet ikke overraskende, at Liberal Alliance er det parti, som jeg er mest uenig med. Hele deres ekstrem liberale privatiseringspolitik er ikke min politik. Jeg støtter meget gerne et fornuftigt samarbejde mellem det private og kommunen, men på vilkår så begge har noget ud af det. Det er RADIKAL politik.

Jeg vil aldrig støtte en privatiseringspolitik, der lukker ældreplejen for næsen af de ældre. Det er uanstændig - samtidig med, at vi bliver rigere og rigere som samfund.

Den svenske model med ældrepleje gennem det svenske postvæsen, er en overvejelse værd. På den måde får vi både klaret ældrebesøg og udbringning af post. Vi har brug for kreative tanke og folk med kontakt til Christiansborg. Det vil komme til at knibe for Skive-Listen, der blot er en lokalliste.

Jeg er også uenig med Skive-Listen om, at det er Skive By, der skal være drivkraft for kommunen. Sådan kan man ikke stille det op!
Vi skal ikke tænke i lokalpolitik, men i at fremme de sager, der kan være til gavn for hele Skive Kommune.

I øjeblikket er GreenLab kommunens største projekt. Ligger i Kåstrup. Industriudviklingen i Kåstrup er i fuld gang. Der ligger masser af e-handelsbutikker i nedlagte industrifabrikker udenfor Skive by. De får nu nyt liv! Det er dem, der skal give os brød på bordet fremover.
 
Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.
 
Forhv. Seminarielektor og Ph.D.-stud..
KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.
Sæt X ved Linderoth
Den radikale liste B
Se: www.kv17-linderoth.dk
Henning Linderoth
Præstegårdsvej 29
7870 Roslev
Læserbrev 29102017

 

Familier med handicappede børn og disses muligheder og rettigheder

Jeg har i rigtigt mange år arbejdet med handicappede børn og disses familier i Skive kommune, og har tit oplevet voldsom frustration og afmagt, når samme familier har været i kontakt med de kommunale instanser, fordi der skal søges dette eller hint. Enten fordi den kommunale instans ikke er fuldkommen opdateret, eller fordi familien har forventninger, som ikke kan opfyldes. Det er en uhyre svær situation at forholde sig til, når man som familie i ni måneder har gået og glædet sig til at få en lille ny, og så få at vide at barnet har et alvorligt handicap. Familien skal forholde sig til et helt anderledes og krævende liv. Skal forholde sig ikke blot til sin egen – men også families og venners reaktioner og sorg og skal lære at tackle det. Derfor virker det voldsomt, hvis de også samtidigt skal ryge i clinch med kommunale myndigheder. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at de frustrerende situationer kunne undgås ved at sætte tid og penge af til meget tidligt i forløbet konsekvent at indkalde disse familier til et møde, hvor man oplyser om muligheder og rettigheder i forbindelse med barnets handicap. Og at disse møder selvfølgelig fortsættes med givne intervaller efter behov. Jeg kunne også godt tænke mig, at de kommunale forvaltninger kunne samarbejde på tværs til gode for familien og ikke praktisere ”silo-tænkning”.

Jeg hilser velkommen, at der for nyligt i kommunen er oprettet et par stillinger som borgerrådgivere, hvis borgeren føler sig uretfærdigt behandlet i systemet, men det optimale ville dog være, om det ikke skulle nå så langt, at det bliver nødvendigt at søge hjælp her, og nævnte borgerrådgivere kan i sagens natur heller ikke være specialister på alle områder.

Ydermere kunne det være fantastisk, hvis der kunne skabes en optimal overgang, når det handicappede barn fylder 15-18 år, og hermed overgår til voksenregi. Som det er i dag, bortfalder mange af de støttemuligheder, der har været i barneforløbet, selv om behovet stadig er der og altid vil være der. Dette til stor frustration for forældrene.

Den tidlige rådgivning og ditto møder bør selvfølgelig også gælde voksne, der pådrager sig et handicap

Mvh Susanne Jensen, kandidat til byrådsvalget for Skiveegnens Radikale
Præstegårdsmarken 1 Lem
7860 Spøttrup
 

 

 

 

Læserbrev 19102017

Stier i Skive kommune

Fra flere sider har det været foreslået at lave et sammenhængende stisystem hele vejen rundt langs Skive kommunes kyster. Dette er en aldeles udmærket ide – dels fordi rigtigt mange af Skive kommunes borgere er glade for både at vandre og cykle, og fordi de turister, der kommer hertil, er meget interesseret i at benytte sig af naturen, og gerne søger oplysninger om etablerede vandre- og cykelstier.

I mange af vore byer er der på frivillig basis allerede etableret vandre- cykel og trampestier, som således oplagt kunne kobles på en sådan kyst rute, lige som der kan henvises til vore kulturelle og naturmæssige seværdigheder, hvor stien naturligt vil komme forbi.

Men – først og fremmest bør der sættes en bedre økonomi af til vedligeholdelse af de stier, som er offentligt omtalt på Skive kommunes hjemmeside, for her kniber det. Det ved jeg af erfaring som formand for Spøttrup Turistforening, hvor vi til tider bliver kontaktede, fordi disse stier er fundet ufremkommelige. Skive kommune har ansat en stikoordinator, som er fantastisk at samarbejde med, men hun kan jo ikke trylle uden en bagvedværende økonomi. Bl.a. er der en cykelrute 12 mellem Hjerk og Lysen, som er klassificeret som en regional cykelrute, men som ikke lever op til standarden. Vestsallingstien er ved at være temmelig hullet på sine steder, og det kan jo heller ikke nytte, at ikke stedkendte turister farer vild og ligger og vansmægter, fordi de ikke kan finde stierne.
Så meget gerne en sammenhængende kystrute, men der skal sættes et passende beløb af til vedligeholdelse både af denne og allerede eksisterende kommunale stier.

Mvh Susanne Jensen, kandidat til Byrådsvalget for Skiveegnens Radikale

Præstegårdsmarken 1 Lem
7860 Spøttrup
 

 

 

 

Læserbrev til Skive Folkeblad

Hvor er næstekærligheden! - Den er der ikke plads til!

Dir. Mogens Garder Deif A/S - kan i skrivende stund måske snart se bort fra en medarbejder, hvis medarbejderen følger sit kærligheds hjerte.
Medarbejderen Michael Voldsgaard Christensen, som er kæreste og samboende med Indonesisk læge Francisca Jelena Gandasasmita som skal forlade Danmark søndag d. 8. oktober. Jeg er ikke jurist, men som jeg forstår sagen!

Med årsag i en kynisk tidsskema hvori en planlagt, men endnu ikke bestået dansk duelighedsprøvers er afgørende.

Jeg vil ikke gøre en så alvorlig sag lang for en sådan og lignende  sager kan efterhånden ramme rigtig mange danske statsborgere med kæreste uden for EU.

I vores lille familie på Hemmersvej har vi mere end haft lugten af en lignende sag tæt på.

Udvisningssager som ovennævnte sætter igen Danmark og denne gang Skive på det urimelige menneske fjendske kort. En kynisk, kold og hjerteløs holdning med Dansk Folkeparti, Venstre m.fl. i spidsen, spreder sig som ringe en pest i vores samfund også blandt almindelige mennesker.

Føj og usmageligt. Det er som om vores kristne værdier, næstekærlighed, omsorg etc. total er gået fløjten.

Med venlig hilsen
Johannes Kudahl
Hemmersvej 40, 7800 Skive
Kandidat til kommunevalget nr. 7 for liste B
 

 

 

 

Læserbrev 10102017

 

Til sagen!

Sidste efterår skrev Knud Bjerre et opråb via denne avis. Bl.a. omkring nyt fodboldstadion i Egeris.
(Næsten kopi vedr. fodbold af mit læserbrev 6. oktober 2007)

Skive Idrætsklub (SIK) og Skive har lige været vært for pokal fodbold i onsdags mod FCK. Vi er mange brugere af Skive Stadion, der bemærkede forberedelserne med ekstra lysarmaturs, tribune, øl udskænknings steder og afspærring etc. så man kunne få opfattelsen af, at her skal foregår noget farligt.

Kampen blev vist på TV på et af sports kanalerne. Tilfældigvis og heldigvis havde vi sammenkomst i vores lille atletikmande loge siden 1967 og nu med fruer. Værtsparret havde kanalen, hvorpå kampen sendtes.

Vi så nu ikke så meget af kampen, fordi vi var sultne og maden skulle ikke blive kold. Nogle af os så dog lidt af kampen før maden bl.a. FCK mål 2, flot mål helt op under overliggeren. Skive tabte med æren i behold 0 – 3.

Nu hvor Knud Bjerre og Per Jeppesen igen er sprunget ud på den lokal politiske scene, og inden de tager styringen via ORDET, så nogle bliver angste, benovede og falder på halen over forslag om nyt stadion til fodbold i Egeris, ny stor skole på slagterigrunden, bosætning etc. OG enig! Der skal ske noget på flere fronter.
Specielt omkring kultur, ældre, sociale, infrastruktur og bosætning.

Mit første indkast i og til KV debat 2017
Bl.a. Med baggrund i artikel 5. oktober. 2007 i Skive Folkeblad
Artiklen den gang beskrev 5 millioner til forbedring af lysanlægget på stadion.
Jeg skrev dagen efter 6. oktober 2007 et indlæg/læserbrev med overskrift!

Nyt Fodboldstadion v/Kulturcenter Limfjord!
I fodbold tillægget 2007 blev der bl.a. fremført!
? Fodboldbane er for lille, pladsmangel på længden og bredden.
? Den reglementerede etablerede sarg som omkranser og afgrænser fodbold og løbebaner er i vejen. Specielt i forbindelse med indkast og hjørnespark.

Derfor vil jeg igen her ti år efter foreslå Skive kommune får beregnet de idrætslige og økonomiske konsekvenser. Får beregnet hvad et fodboldstadion i forbindelse med anlægget i Egeris, på det evt. gamle Metallic og Kulturcenter Limfjord vil koste.

For nogle mil. dertil evt. fonds/sponsorpenge kommer man et stykke vej med nyt fodbold Arena i Egeris. Græstæppet i Egeris blev allerede i 1982 betegnet som Danmarks bedste fodboldbane. Anlægget i Egeris er siden forbedret med kunstgræs baner og væsentlige klubhus faciliteter.

Med et nyt Fodboldstadion i Egeris er vi på niveau med Thisted, Hobro, Viborg og Herning. Tilskuere og spillere kommer tættere på hinanden uden løbebaner imellem. Et forhold som er til stor irritation for mange fodbold tilskuere.

Et nyt fodbold stadion vil give Skive på koncert og fodboldfronten et gigantisk løft ind i fremtiden.

Sidst og ikke mindst Atletikken på Skive egnen, som har Danmarks bedste atletik og motions faciliteter for klubber og uddannelses institutioner med Krabbesholm skov, Atletikhallen og Skive Atletik stadion får ikke aflyst trænings og arrangements dage, hvor stadion kun kan bruges til fodbold.

Der skal dog stadig kunne spilles fodbold på Skive Stadion. Reklamerne må man så tage en snak om.

Skive d. 23. september 2017

Med venlig hilsen
Kandidat nr. 7 på den radikale liste B
Johannes Kudahl
Hemmersvej 40, 7800 Skive

NB: SE! Mit CV mv. på - Radikal Skive KV 2017
Men! Stem ikke på mig hvis din sympati ligger hos den professionelle idræt.
 

 

 

 

Læserbrev 10102017

 

Aakjærpotentialet.
Danmark er sat under lup! En stor anlagt TV serie fanger en stor seerskare hver uge. Skive har en historie, der er mindst lige så spændende.

Som en følge af den franske revolution i 1848 og Frederik d. VII opgivelse af enevælden skulle der vælges en repræsentant for Skiveegnen til den Grundlovgivende Rigsforsamling. Bondevennerne foreslog bonden Bertel Nørgaard, Krejbjerg. Men der kom advarsler.

.. Til at tage virksom Del deri mangler Bonden Oplysning, men der gives nok af oplyste Mænd uden for Bondestanden, og hvor sørgeligt vilde det ikke være, om Pladserne blev besatte med Mænd, der kun kunde tale deres Stands Tarv. Derfor maa Bønderne helst vælge oplyste, folkelige Mænd uden for deres Midte”. Roslev d. 10. aug. 1848. Bech, Kirkesanger og Skolelærer.”

Bertel Nørgaard (BN) blev valgt og kom med på Constantin Hansens (CH) smukke maleri af ”Den Grundlovgivende Rigsforsamling”. Han blev indvalgt i 1849 i Folketinget og senere i Landstinget. BN byggede senere en af Danmarks første højskoler, som var placeret i Krejbjerg, men senere blev flyttet til Oddense. Den kom til at danne inspiration for Salling Højskole – nu stor efterskole. BN var en utrolig driftig og alsidig mand, der havde færgeri, købmandshandel i Nykøbing Mors og importerede og eksporterede varer til og fra England. Desuden støttede han Jens Væver i fremstillingen af det verdensberømte Snurrevod. BN døde i 1862 under udmåling af jernbanestrækning fra Skive til Struer. Han var en bonde med store visioner – et forbillede for vore bønderne i dag med Greenlab osv..

På CH’s maleri står på balkonen Chr. Dalsgaard, der var CH’s kunstner kollega, som var meget optaget af at bringe kunsten ud til det danske folk. Han fulgte kunsthistoriker N. L. Høyens nye idéer, der i et foredrag fra 1847 sagde: (…) Konstnere have begyndt for alvor at se paa vor Landalmue, paa vort Folk omkring paa Øerne og paa Halvøen, netop det, at de have kastet Blikket på Nutidens, paa Dagens Liv, giver dem en sikker Basis at staa paa.”, Chr. Dalsgaard er født på Krabbesholm, men også Hans Smidth, der er vokset op i Skive fulgte N. L. Høyens idéer. De to kunstnere plantede et andet mentalt og demokratisk billede i hovedet på danskerne - godt hjulpet på vej af ugebladsindustrien, spillemandsmusikken og sangbøgerne.

Dette demokratiske grundlag var inspirationen, der fik forfatteren Jeppe Aakjær til at vælge Salling - og flytte fra København, hvor han havde boet i mange år. Jeppe Aakjærs forfatterskab kan koges ned til 3 elementer: Beskyttelse af naturen, omsorg for de svageste og udbredt demokrati. Med sit forfatterskab var han med til at afskaffe de slavelignende forhold for tyende i 1921 og sikre kvinderne stemmeret og valgbarhed i 1915. Det er 3 elementer, der er helt nutidige set i en global verden. Han tænkte økologisk uden at have ordet. Han var også modstander af den voldsomme urbanisering, som sammen med klimaforandringer i dag er med til at skabe katastrofer for mennesker, dyr og natur globalt. Han er en verdensforfatter.

I 2015 fik den visionære V-politiker Arne Spicer Lindgren, der desværre ikke genopstiller til næste valg, lavet en potentialeundersøgelse om Aakjær i turistmæssig sammenhæng. Den er lavet af Kvistgaard & Hird, (K&H) Aalborg, der konkluderer om Skive Kommune:

”Man kan overveje at investere i badebroer, svømmehaller og rundkørsler. Men man kan ikke komme uden om, at Aakjær er én af Danmarks mest værdifulde, indsigtsfulde, holdbare og interessante digtere/forfattere/samfundsdebattører/miljøforkæmpere”.

Litteraturturismen er den stærkest voksende turistform overhovedet i verden. Aakjærselskabet er Europas næststørste litteraturselskab efter Shakespeare. Aakjærs potentiale er der. (K&H) foreslår et besøgscenter, der ikke nødvendigvis behøver at ligge i Skive Kommune. For mig er der ingen tvivl. Det er os der har Aakjærs Kunstnerhjem. Lad os udnytte potentialet! I 2016 var der ca. 12.000 besøgende. Med store investeringer bør det mindst kunne fem/tidobles. Her skal vi se til Varde Kommune, der har skaffet store fondsmidler til bygning af Tirplitz-museet. Et fantastisk museum, der har kostet omkring 150 mio., og i dag har 100.000 besøgende. Lad os skabe et topmoderne museum, der skal omhandle alle ovenstående bidragydere til demokratiet. Samtidig skal der her laves et madmekka, der præsenterer de fantastiske produkter, der fremstilles på Skiveegnen. Vi skal ikke kun finde penge til udsmykning af Viborgvej, men finde penge, der sætter Skive Kommune på verdenskortet og skaber arbejdspladser og bosættelser. Ikke mindre - vi kan, hvis vi vil!

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.
Sæt X ved Linderoth ”En radikal stemme, der arbejder”.
Den radikale liste B
Se: www.kv17-linderoth.dk
Henning Linderoth
Præstegårdsvej 29
7870 Roslev
 

 

 

 

Læserbrev 10102017

 

Skive som forskningsby?


Skive havde i 1990’erne en række uddannelser inden for voksenuddannelserne, som gav muligheder for pædagoger, sygeplejersker og lærere til videreuddannelser. I den periode var Danmarks Lærerhøjskole (DLH) i Skive en vigtig brik i hele efteruddannelsen i Nordvestjylland. Herfra blev en række store pædagogiske projekter styret. Herunder implementeringen af projektarbejdsformen, projekter om undervisningsdifferentiering og et evalueringsprojekt samt et landsdækkende projekt kaldet 4by-projektet, der alle havde til formål at styrke lærernes faglighed.

Med de strukturelle ændringer i Danmark kom der nye sammenlægninger på regionsbasis. Man fik først skabt Center for Videregående Uddannelser (CVU), der institutionelt blev fordelt rundt i regionen. Skive Seminarium og DLH i Skive fik begge Pædagogisk Diplomuddannelserne (PD), da man i superliberalismens hellige navn skulle skabe konkurrence. Fra den liberale undervisningsminister havde man ikke overvejet, om der var undervisere nok i f.eks. Skive. Det var der ikke, så PD-underviserne havde hold på begge institutioner, der begge steder blev for små - en liberal legitimering for flytning. Kort tid efter blev PD-uddannelserne flyttet til Herning og Skive fik en forskningsafdeling, som desværre ikke fik lang levetid.

Forskere blev ansat på forskningsafdelingen i Skive, men da VIAUC blev etableret og skulle afløse CVU og samle alle Mellemlange Videregående uddannelser (MVU) under samme administration, blev forskningsafdelingen flyttet til Skejby ved Aarhus. Institutionerne i Skive var på vej til at blive tømt.

Det sidste nye er nu, at administrationen på læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum er blevet sammenlagt. VIAUC udtaler i den forbindelse, at det har man gjort for at bevare læreruddannelsen begge steder. For mig lyder det noget hult, da VIAUC’s intentioner hele tiden har været at styrke campusdannelser. En campus er et uddannelsessted med flere MVU’er.

7 institutioner har campusstatus, men Ikast, Nr. Nissum og Skive har ikke denne status.

Da forskningsafdelingen i Skive blev klar over VIAUC’s intentionerne - skrev afdelingen rundt til borgmestrene i byerne nær institutionen i Skive. Daværende borgmester i Skive, svarede aldrig. At Skive mister institutioner med akademiske arbejdspladser, kan hurtigt få betydning for videnstunge virksomheder i Skive, som der heldigvis er en del af.

Regeringen er i gang med at udflytte statslige arbejdspladser og taler også om at udflytte uddannelser. Her vil flere universiteter være en oplagt mulighed for Skive, men i særdeleshed Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der er et universitet med mange tekniske kvalifikationer, der fornemt vil kunne passes ind i og styrke Skives erhvervsstruktur med højteknologisk økologisk landbrug, økologiske produktionsvirksomheder, energiproduktion og energilagring – GreenLab Skive mm. Moderne museumsformidling gennem elektroniske udstillinger. Samtidig vil det også kunne styrke Forsvarsakademiets moderne forsvar, hvor højt uddannede IT-uddannelser vil være lige så vigtig som traditionel forsvar. Skive har mange institutioner og virksomheder at tilbyde DTU og DTU har meget at tilbyde Skive Kommune, men også andre universiteter kan være med.

Skal Skive kommune igen være uddannelsesby med forskningsinstitution?

Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.

Forhv. Seminarielektor og Ph.D.-stud..
KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.
Sæt X ved Linderoth
Den radikale liste B
Se: www.kv17-linderoth.dk
Henning Linderoth
Præstegårdsvej 29
7870 Roslev
 

 

 

 

Læserbrev 05102017

Også udvikling uden for Skive by

Jeg bor i Lem – en hyggelig og velfungerende landsby omgivet af en fantastisk natur, med dejlige mennesker, et godt sammenhold, stort engagement og stor frivillig indsats for på alle måder at få vores lille samfund til at fungere bedst muligt.

 

Her anlægges stinet, arrangeres fællesspisning, der er et velfungerende foreningsliv, der laves byforskønnelse, diverse arrangementer for unge og gamle, osv. Alt sammen på frivillig basis.

 

En lille by med både børnefamilier, ældre og dem midt imellem.

Sådan er det også i de andre landsbyer uden for Skive by. Overalt tænker jeg, der er et ønske om at øge bosætning og en frustration over tilbagegang og stagnation.

 

Derfor skal der ikke kun satses på udvikling i Skive by, men også uden for Skive. For godt nok er der muligheder i den større by, som ikke er herude, men til gengæld kan vi så – som først beskrevet – tilbyde sammenhold og engagement, som man ikke finder på samme måde i en større by.

 

Derfor er det et vildt dårligt signal at ville nedlægge busruter, skoler, eller som der blev givet udtryk for i landsdækkende tv – at forringe postudbringning i de små samfund. Skive by ville også være godt ”på spanden” uden handel og opbakning fra de omkringliggende landsbyer.

Vi herude bidrager på lige vis som i resten af kommunen til samfundet, betaler vores skat med glæde og skal derfor også behandles ligeligt i forhold til udvikling.

 

Så hermed et stort ønske om at beholde en decentral struktur, der tager hensyn til både børn, unge og gamle.

Mvh Susanne Jensen

Kandidat til kommunevalget for Skiveegnens Radikale


Præstegårdsmarken 1 Lem
7860 Spøttrup
 

 

 

 

Læserbrev 25092017

Vision: Elværket som Kreativt hus

Vi har et rigt varieret kulturliv i hele Skive Kommune. Det gælder både i Skive by og rundt om i oplandet. Der er masser at aktiviteter og initiativer. Der er formelle og uformelle sammenslutninger. Der arbejdes sammen inden for de enkelte kunstarter og på tværs af dem.

Hvis man er kulturinteresseret er der masser at gøre på egnen. Det er uanset om man selv er udøvende eller ”blot” bruger.

Der mangler dog et sted for kreative sjæle at mødes og arbejde. Det kan ske i et kreativt hus i Skive. Jeg ved, der er flere, der arbejder med disse tanker, blandt andet en arbejdsgruppe i Bytinget.

Jeg foreslår at man bevarer den gamle elværksbygning på Brårupvej på kommunale hænder. Elværksbygningen ligger midt i byen. Der er netop lavet bro over åen og flot gangsystem op til, så området er for alvor begyndt at summe af liv. Placeringen bliver endnu bedre, når der forhåbentlig inden længe sker noget på slagterigrunden.

Elværksbygningen er i sig selv en spændende bygning, der arkitektonisk lægger op til kreativ anvendelse. Der er skæve rum, der er højt til loftet, der er køkken og toiletter, så den kan anvendes stort set som den er. Der vil være mulighed for at lave billedskole, dramaskole, afholde møder, holde foredrag, lave børneaktiviteter, afholde caféaftner osv.

Der er garageanlæg, der kan anvendes til grovere kreative ting som svejsning, stenhugning osv.

Der er udenoms arealer ned mod åen, der er oplagte at bruge til samlingsplads, bålplads, udendørs udstillinger osv.

Der er med andre ord masser at forskellige foreninger, sammenslutninger og aktiviteter, der ikke i dag har faste lokaler, der vil kunne få glæde af bygningen. Anvendelsen af stedet som kreativt hus vil endvidere passe perfekt som et delelement af BigBlue.

De, der har været til Kulturmøde på Mors, har formentlig besøgt Musikværket. Her er et godt eksempel på hvorledes Nykøbing har udnyttet deres gamle elværk. Der findes flere eksempler rundt om i landet på, hvorledes man har anvendt tidligere elværksbygninger til kreative formål. Her skal blot nævnes: Elværket i Åbyhøj, der er medborgerhus, Elværket i Holbæk og Musikhuset Elværket i Helsingør, der begge er musikhuse samt Kulturhuset Elværket i Frederikssund, der er kulturhus.

Vi skal sammen med brugerne her på egnen finde vores måde at bruge vores Elværk på.

Det er heldigt at kommunen i forvejen ejer bygningen og derfor ikke skal ud at bruge penge til at erhverve den.

Frem for at sælge bygningen til private formål, så lad os være visionære og bevare bygningen som et kreativt sted, som byens forsamlingshus, som stedet hvor byens og egnens borgere mødes.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg

Spidskandidat for de radikale
Havnevej 25
7800 Skive
Læserbrev 21092017

Vision: Skive Fjordpark

Skiveegnen er beriget af en smuk natur og det meste af kommunen er omgivet af fjorden.

Det skal vi udnytte meget bedre. Både for at give os der bor her flere oplevelser og for at tiltrække turister.

Begge dele kan ske ved at etablere Skive Fjordpark.

Det vil være oplagt at bruge Strandtangen i Skive. Strandtangen bruges allerede i dag til Skive Festival, Skiveløbet og en række større og mindre arrangementer af forskellig art.
Disse arrangementer skal selvfølgelig stadig være på området.

Men der er masser af uudnyttede muligheder i området. Fjordpark Skive kan blive byens og egnens naturlige udendørs mødested i sommerhalvåret.

Det kan være oprensning af stranden, hvor mudder mm. suges væk og erstattes af en rigtig flot strandsand og hvor der er sandbund et stykke ud i fjorden.
Det kan være etablering af et par små øer lidt længere ude i fjorden, hvor man kan gå eller svømme ud og lege og solbade.

Det kan være beachvolley baner og spændende bålpladser. Forestil dig små grupper der synger og spiser omkring bålet.

Det kan være et badebassin i stil med Havbadet i Nørre Vorupør eller måske endda udbygget med flere lege og svømmemuligheder som i Aalborg Havnebad.

Det kan være en sammenbinding af fjorden, stranden og skoven som de har gjort i Vestre Fjordpark i Aalborg, der er et virkelig fint eksempel på en flot helhedsløsning.

Det skal være en professionel løsning, gerne med brug af dygtige landskabsarkitekter og andre, der forstår at tage hensyn til de natur- og landskabsværdier der er i området.

Parken vil blive til glæde for både børnefamilier der kan få en familiedag ved vandet, for dagplejere der kan gøre børnene fortrolige med strand og vand, for skoleklasser der kan bruge idrætstimer til udendørs svømning og biologtimer til at studere fisk, krabber og planter samt for unge der gerne vil hygge sig med guitarspil og bål på stranden.

At Skive Fjordpark også vil tiltrække turister er kun en yderligere bonus.

Det er vigtigt at have drømme og visioner. Nogle gange skal man føre drømmene ud i livet. Denne vision er forholdsvis let at realisere – hvis vi vil i fællesskab. Jeg vil gerne være med – vil du?

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg

Spidskandidat for Skiveegnens Radikale
Havnevej 25
7800 Skive
Læserbrev 13092017

Vision: Geopark Fur

Moleraflejringerne på Fur er unikke. Alle, der har set dem, er godt klar over, at der her er tale om noget helt specielt.

Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos Unesco om at få aflejringerne optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det vides ikke i skrivende stund hvordan denne ansøgning bliver modtaget hos UNESCO.

Uanset om UNESCO mener, at der er tale om verdensarv eller ej, er der et kæmpe potentiale i moleret, aflejringerne, naturen osv.

Vi skal etablere Geopark Fur.

Geopark Fur skal formidle historien om jordens dannelse, naturen og kulturhistorien der relaterer sig til de geologiske processer.

Geopark Fur skal tage initiativ og medvirke til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling og undervisning af lokalbefolkningen og turister.

Geopark Fur skal deltage i udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder herunder forskning i nye anvendelsesmuligheder af moleret.

Geopark Fur skal understøtte bæredygtig turisme og geoturisme.

Forestil dig en del af Geopark Fur som et museum, gerne bygget ind i molerskrænter på en måde, så det falder naturligt ind i naturen. Det vil give de besøgende en flot udsigt og måske endda konstrueret så en del af museet går direkte ind i en molerskrænt så interesserede kan forsøge at finde fossiler mens de er inde i museet. På denne måde er de besøgende også med til at udvide museet, der efterhånden vil få større og større areal. Det vil være fantastisk, hvis det kan lade sig gøre. Her er der helt sikkert statslige myndigheder der skal bearbejdes, men det bør forsøges.

Det er spændende hvis moleret bliver optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Hvis det ikke lykkes er der stadig mulighed for at få Geopark Fur med i UNESCO Global Geoparks og European Geopark Network. Geopark Odsherred er som den eneste i Danmark optaget i begge organisationer. Geopark Vestjylland har indsendt ansøgninger om at blive optaget. Det er således unikt at have en geopark.

Det er er et scenarie, hvor både vi der bor her og turister kan lære noget om vores historie og finde fossiler. Her kan forskere arbejde sammen med virksomheder for at finde nye anvendelsesmuligheder for moleret. Således kan vi få ny viden, spændende oplevelser, flere stedbundne arbejdspladser og udnytte nogle af de potentialer, der ligger i moleret.

Geopark Fur skal selvfølgelig etableres med og virke i respekt for den unikke natur, der er på stedet og de mennesker, der bor der.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Spidskandidat for Skiveegnens Radikale
Havnevej 25
7800 Skive
Læserbrev 10082017

Jebjerg, 10. aug. 2017

DF og skolerne.

Kommentarer til artikel om Preben Andersen som borgmester-vikar.
Af teksten under billedet på side 7 i Skive Folkeblad den 9. august 2017 fremgår det, at borgmester-vikaren har inviteret lærerforeningsformanden Leif Primdahl på besøg, til en drøftelse af skoleelevernes og lærernes vilkår.
Af artiklen fremgår det klart, at han mener, at Skive Kommunes økonomi er så god, at nu kan man godt bruge nogle af de penge, man gennem flere år har sparet på skoleområdet.
Det minder lidt om Storm P. tegningen af hunden, der spiser sin egen hale.
Det glæder en uddannelsesmand som mig, at DF godt vil bruge flere penge på skolerne.
Men det er meget uklart, hvad Preben Andersen mener, at skolerne skal bruge pengene til? Eller hvilke råd han har fået fra lærerforeningsformanden Leif Primdahl?
Det virker meget som tom og indholdsløst valgkamp!
Det virker også, som om flere penge er lig med kvalitet. Det er langt fra givet. Da kvalitet skal måles i forhold til et indhold.
Hvad vil borgmester-vikaren Preben Andersen med de penge, han vil give til skolerne? Hvad er det indhold Preben Andersen tænker på?
Jeg tror budgetfolkene gerne vil vide det - ind de fylder regnearkene ud med tal og kommer med forslag.
Samtidig tror jeg også at vælgerne gerne vil vide det, da langt de fleste kender skolerne fra egen erfaring eller gennem deres børns fortællinger.
Hvad er det Preben Andersen vil med flere penge til skolerne?

Forh. folkeskolelærer, efterskolelærer, seminarielektor og uddannelsesforsker,
Kandidat for Radikale Venstre i Skive nr. 5 på listen.
Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev.
www.kv17-linderoth.dk
 

 

Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links