Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

 
Debat:

Her kan du finde debatindlæg om aktuelle emner fra radikale medlemmer og tillidsfolk i kredsen

- indlæggene er kronologisk ordnet med de nyeste først


Læserbreve og pressemeddelelser:

Her kan du finde læserbreve om aktuelle emner fra radikale medlemmer og tillidsfolk i kredsen

- indlæggene er kronologisk ordnet med de nyeste først

 

 


13/6
Invester i uddannelse – også på Skive-egnen

Af Andreas Steenberg, Medlem af Folketinget (Radikale Venstre), valgt på Skive-egnen.

Vores reformer har sikret overskud på de offentlige budgetter igen. Regeringen vil investere 39 mia. kr. i vores fælles velfærd. Radikale Venstre mener, at investeringer i uddannelse skaber vækst. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og uddannelse er med til at løse problemet. Mennesker med en uddannelse har nemmere ved at få job og forsørge sig selv. Derfor vil vi investere i uddannelse, og vi går ikke ind for Venstres nulvækst.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, professionshøjskolen VIA har behandlet læreruddannelsen i Skive rigtig dårligt med to lukningsforsøg over få år. En god skole er vigtig for alle samfund, og læreruddannelsen i Skive sikrer lærere i Skive, Viborg, Thy og på Mors. Det vil være svært at tiltrække lærere fra Østjylland. Begge gange en lukning er blevet forsøgt, har jeg kæmpet imod. Først som medlem af Regionsrådet og siden i Folketinget. Jeg vil fortsat kæmpe for, at der skal være uddannelser uden for de store byer. Det kan simpelthen ikke passe, at der ikke kan være uddannelse i Skive og andre større provinsbyer. Derfor var jeg også tilfreds, da erhvervsakademi Dania i bl. a. Skive ikke skulle lægges ind under selv samme VIA. Erhvervsakademierne blev bevaret, og i Skive går det rigtigt godt med at udvikle nye uddannelser.
Lavere skat på arbejde skal sikre flere job i industri og turisme på Skive-egnen

Af Andreas Steenberg, medlem af Folketinget (Radikale Venstre), valgt på Skive-egnen.

Danmark tabte over 100.000 private job under krisen - især uden for København og andre storbyer. Det har været med til at skabe det, som nogen kalder ”udkanten”. Vi skal øge evnen til at konkurrere med udlandet inden for industri og turisme, som Skive-egnen lever af. I 00’erne blev vores konkurrenceevne forringet markant, fordi Pia Kjærsgaard og Anders Fogh førte en alt for lemfældig økonomisk politik uden reformer. Radikale Venstre har i fire år været primus motor for at samle S og V om store reformer. Nu går det fremad – også på Skive-egnen, men det skal fortsætte. Dansk Folkeparti har givet håndslag med socialisterne i SF om igen at føre en økonomisk politik som i 00’erne. Radikale Venstre vil være garanten for at fastholde reformkursen.
Vi vil lette skatten på arbejde. Det er den mest effektive måde at styrke alle brancher og erhverv inden for produktion og turisme. Alt det Skive-egnen lever af. Det vælger vi frem for at bruge pengene på at statsstøtte håndværksvirksomheder med et håndværkerfradrag eller at fortsætte skattelettelserne på de dyreste boliger i storbyerne. For os handler det om mennesker. Og mennesker skal have lov at beholde flere af de penge, de knokler sig til.
12/6
Gør en forskel for Skive på torsdag

Læreruddannelse i Skive. Ren, vedvarende varme fra undergrunden. Udbygning af hovedvejnettet. Ingen atomaffald i undergrunden, hverken i Skive Vest, Thise (eller Thy).
Listen over de konkrete resultater af et godt samarbejde mellem en stærk stemme i Folketinget og lokale kræfter i og uden for partiet er til at tage at føle på. Det er værd at huske på torsdag i stemmeboksen.
Det gør en forskel for Skive, Salling, Fjends, at det lokale folketingsmedlem kæmper og viser resultater. Helt konkret:
Samspillet mellem flere lokalt valgte folketingspolitikere og byrådet resulterede i, at læreruddannelsen undgik lukning. Det var VIA University College, der raslede faretruende med sablerne. Det var en sejr, men vi skal bevare og styrke Skive som uddannelsesby også for videregående uddannelser som netop læreruddannelsen og erhvervsakademiet. Derfor kæmper vi sammen for, at det for det første er politikere, der kan stilles til ansvar på valgdagen – ikke udemokratiske bestyrelser - som også skal have ansvaret for uddannelserne. For det andet arbejder vi for, at flere uddannelsesmuligheder kommer til.
Regeringen har afsat en millionpulje til geotermi, så vi kan komme til at udnytte varmen fra undergrunden. Det skyldes ikke mindst samspillet mellem en radikal Klima- og Energiminister, Skive Geotermi og os som henholdsvis formand for TEKE-udvalget, der i 2010-2014 havde ansvar for klima- og energi i Skive Kommune, og som folketingsgruppens ordfører på området.
Tilsvarende har et ordførerskab på transportområdet, tæt dialog med egnens virksomheder og lokale politikere betydet, at der afsat de første 250 mio. kr. til udbygningen af rute 34 mod motorvejen ved Herning.
Radikale Venstres landsmøde vedtog som det første parti at arbejde imod, at transportere atom- og andet meget giftigt affald fra Risø og grave det ned på. Det blev fulgt op af konkret handling på Christiansborg. Og nu er sagen klar: Atomaffaldet bliver ikke gravet ned i den danske undergrund. Vi vil fortsætte med at arbejde for Skiveegnen: For Skive som uddannelsesby. For billig, vedvarende energi og grønne arbejdspladser. For udbygning af infrastrukturen. Og for at styrke evnen til at konkurrer, så vi får nye arbejdspladser inden for ikke mindst industri og turisme.


MF og kandidat Andreas Steenberg (B)
og Ditte Staun, byrådsmedlem (B)
Marianevej 83
7800 SkiveSteenberg er enig med landdistrikternes fællesråd: Der skal ses på boligskatterne

Det radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg er enig med Landdistrikternes Fællesråd og foreningen Landsbyer i Danmark i, at vi ikke bør frede skattestoppet på boliger. Det peger de to foreninger på i dagens udgave af Jydske Vestkysten. Årsagen er, at skattestoppet siden 2002 har givet store skatterabatter til de dele af landet, hvor huspriserne er steget mest. Og det skævvrider landet, da priserne er steget mest i Aarhus, København og Nordsjælland. Boligejere i denne del af landet har oplevet en massiv værdistigning, uden at de er blevet beskattet af den. Samme stigning har man ikke oplevet i resten af landet. Og det er kernen af problemet, mener Andreas Steenberg.

”Skatten på boliger skal ikke fredes. Det gavner kun boligejerne i de større byer. I stedet skal vi lade boligskatterne følge pris- og lønudviklingen. Det skaber stabilitet og skævvrider ikke landet. I stedet skal vi sænke skatten på arbejde. Det gavner hele landet – ikke kun de rigeste områder,” understreger Andreas Steenberg.

Dermed langer den radikale politiker ud efter hele den borgerlige opposition men også Socialdemokraterne og SF, der alle ønsker at bevare skattestoppet. Det afskrækker dog ikke Andreas Steenberg.

”Jeg har svært ved at se, at det er rimeligt, at vi giver størst lettelser til de rigeste boligejere i de rigeste dele af landet. Det skaber simpelthen en ubalance i landet. Lad os da i stedet se på, hvordan vi kan skabe gode vækstvilkår for hele landet. Dét ville være rimeligt,” slutter Andreas Steenberg.

Andreas Steenberg, 61625075
20140411

Skive Sundhedshus får handicapvenlig indgang og foyer

Skive Sundhedshus skal have et nyt flot, handicapvenligt indgangsparti. Region Midtjylland har bevilget fire millioner kroner til projektet, som er med til at gøre sundhedshuset til mønstermodel for andre byer.

I dag er Skive Sundhedshus’ hovedindgang og foyer præget af trappeanlæggets flotte, men store niveauforskelle. Men i den helhedsplan Region Midtjyllands rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud netop har behandlet politisk, er der tegninger til et nyt flot torv, med trappefri adgang til hovedindgangen.

Snart tre år med sundhedshus
Skive Sundhedshus har fungeret i næsten tre år og er et eksempel på et godt og tæt offentligt samarbejde.

- Huset rummer en lang række af de tilbud, som mest naturligt findes i nærområdet.

- Og jeg er ikke i tvivl om, at blandt andre patienter til fysioterapi og genoptræning, som ofte er gangbesværede eller kørestolsbrugere, glæder sig til bedre adgangsforhold.

Væk med trapper – bedre og nemmere adgang for de gangbesværede

Skive er godt eksempel
- Skive Sundhedshus er et godt eksempel på, at meget kan lykkes, når kommunen og regionen samarbejder.
Alle omkring Skive Sundhedshus fokuserer på borgernes behov. Faktisk synes jeg det fungerer så godt, at det må inspirere andre steder.

Når byggeriet er færdigt, hænger ”torvet” sammen med et nyt, højt rum og en ny foyer, som får forbindelse til parken og ”torvet” på forpladsen.

Se helhedsplanen og tegning af det nye indgangsparti på Skive Sundhedshus med at trykke på dette link:

www.regionmidtjylland.dk/politik/udvalg/rådgivende+udvalg/nære+sundhedstilbud+2014-2017/visdagsorden?file=08-04-2014/Aaben_dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_.pdf


Poul Erik Christensen

Læserbrev 18112013

Reel borgerindflydelse
En konsekvens af kommunesammenlægningen er, at der er blevet længere fra den enkelte borger til kommunen. Mange føler at ”kommunen” er blevet en fjern institution, hvor man blot er et nummer i systemet. 

Vi skal huske at vi selv ”er” kommunen men samtidig at kommunen er til for os, og ikke omvendt. Desværre viser det sig i nogle tilfælde, at det kommunale system er trægt og ikke fungerer optimalt. Det får mange til at føle sig magtesløse over for det kommunale system. 

Borgerne har ret til og krav på at blive lyttet til, hvad enten de har gode ideer og forslag til udvikling af vores egn, eller de modsat oplever at blive svigtet af systemet. Hvis der er noget, vi som borgere ønsker gjort anderledes, gjort bedre, prioriteret eller ændret, skal vi have mulighed for at komme til orde. 

Det kan fx være i forbindelse med det sociale område, beslutninger om besparelser på ældreområdet, byplanlægning, skolelukninger eller kulturpolitik.
Politikere og embedsmænd skal huske på, at de ikke selv nødvendigvis er de dygtigste til alt. De skal lytte til de borgere, der bliver berørt af en beslutning, og til de borgere og fagfolk, der har forstand på et emne. 

Det er ikke godt nok at indkalde til (pseudo-demokratiske) borgermøder, hvor beslutningerne på forhånd er truffet. 


Jeg vil kæmpe for, at vor kommune skal lægge mere vægt på borgerinddragelse fx ved at afholde åbne borgermøder, hvor borgerne reelt har mulighed for at bidrage med deres viden, erfaring og hjerteblod. 

Bent Dyrberg
Byrådskandidat for Radikale Venstre
Havnevej 25 
7800 Skive


Læserbrev 18112013

Skive Kultur Samvirke
For nylig blev Skive kommune kåret til landets bedste idrætskommune. De mange frivillige og få ansatte gør en kæmpe indsats for idrætten. Det er dejligt at se, hvordan indsatsen bliver bakket op af kommunen, herunder Kultur- og fritidsudvalget. 

En væsentlig årsag til succesen er fundamentet blandt idrætsklubberne: Skive Idræts Samvirke (SIS). Det er en samling af alle klubber inden for idrætten. De har, med hjælp af en god bestyrelse, aftalt et sæt spilleregler, med en langsigtet planlægning af en stærk idrætspolitik. Jeg var selv med til at starte Skive Rideklub for mange år siden. Da måtte vi vente på at få en hal til ”det blev vores tur”. Klubben har i dag to haller og er ved at få nye stalde. 

Det rige kulturliv, vi har i Skive kommune, kan lære af denne konstruktion. De vidt forskellige foreninger og organisationer må samles for at opstille nogle fælles mål og visioner for, hvor vi vil hen med kulturen i vores kommune. 

Vi må slutte os sammen og danne Skive Kultur Samvirke.

Der skal være plads til alle former for organisationer: støtteforeninger for museet, musikskole, spejdere, kor, folkeuniversitet osv. Foreningernes medlemmer – byens borgere – skal have reel indflydelse på kommunens prioritering af vore mange kultur-ressourcer.

Skive skal have en visionær og skarp kulturpolitik, der opstiller mål og visioner for, hvordan vi ønsker at kulturen skal udvikle sig på lang sigt. Her kan Skive Kultur Samvirke komme til at spille en aktiv og væsentlig rolle.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Byrådskandidat for Radikale Venstre
Havnevej 25
7800 Skive


Læserbrev 18112013

Haves: Kultur 
Ønskes: Synlighed og overblik

Vi har et meget aktivt foreningsliv i Skive kommune inden for musik, aftenskole, teater, idræt, kurser, foredrag, kirkelige arrangementer, borgermøder osv.

Men hvis man er aktiv kulturbruger, ærgrer man sig ofte over, at mange foreninger kommer til at lægge arrangementer på tidspunkter, hvor der allerede er planlagt andre tilsvarende aktiviteter. Det er ærgerligt, både for foreningerne bag arrangementet og for dem, som gerne ville komme men ikke kan være flere steder på en gang.

Der bør laves en ordentlig kulturkalender, hvor man let kan få et overblik over de mange aktiviteter. 

Man kan fx finde oplysninger på KultuNaut, Kulturspot, Skive Folkeblads Tid og sted, og foreningers hjemmesider. Men det er ikke godt nok. 

Vi skal have en hjemmeside, gerne i samarbejde med Skive Folkeblad, hvor foreninger, organisationer osv. kan lægge arrangementer ind. Altså ét sted, hvor alle arrangementer er synlige så snart tid og sted ligger fast. Så kan alle straks se, hvilke arrangementer, der i forvejen er på den og den dato og tage hensyn til dette i deres egen planlægning. 

Det skal være nemt at søge på emner og steder, f.eks. foredrag, håndbold, Thise, Roslev, dato og alle mulige andre søgekriterier. I stil med den nuværende Kulturspot, bare meget bedre.

En ordenligt opdateret, omfattende og brugervenlig kulturkalender vil give endnu flere aktive og gøre det mere synligt, at der sker rigtig mange spændende ting i vores kommune.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Byrådskandidat for Radikale Venstre
Havnevej 25
7800 Skive


Læserbrev 18112013

Lærerjobbet er vigtigt
Forårets konflikt på arbejdsmarkedet blev af arbejdsgiverne (KL) døbt til at handle om en ”normalisering af lærernes arbejdstid” – underforstået, at nu skulle lærerne til at arbejde lige så længe som andre.

Nogle kommuner vil tvinge lærerne til at være på skolen fra 8-16. Det giver ingen mening. På det øvrige arbejdsmarked går tendensen i modsat retning: Flere og flere arbejder hjemme og flexer. Arbejdsgiverne ved, at der så bliver arbejdet bedre og mere effektivt. 

Mange lærere tager hjem efter undervisningen fordi de har været ”på” hele tiden. Det er også svært at forberede sig og rette opgaver sammen med en masse kolleger. De bruger så til gengæld aftener/ nætter/ weekender, når der skal forberedes, afholdes forældremøder, tages på lejrture osv. Lærere har sjældent fri, når de har fri.

Lærernes samlede arbejdstid i løbet af et kalenderår skal svare til det øvrige arbejdsmarked. Mange lærere vil gerne kunne afspadsere og have indflydelse på hvornår de skal have ferie, men de er tvunget til at følge skolens kalender.

Jeg kender flere, som har haft andre jobs, skiftede til lærerjobbet men hurtigt løb skrigende bort – det var alt for krævende, både fysisk og psykisk. Det er måske også forklaringen på den lille søgning til læreruddannelsen.

Stop snakken om normalisering! Man skal ikke have ondt af lærerne. Det er vigtigt at huske på, at folkeskolens lærere har et stort medansvar for, at vores børn og unge rustes til livet og får optimale muligheder for at udvikle sig til gode, sociale samfundsborgere.

Jeg vil arbejde for en lokalaftale for lærere og pædagoger i Skive kommune. En aftale, der afspejler en respekt for missionen og de mennesker, der skal udføre den.

Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Byrådskandidat for Radikale Venstre
Havnevej 25
7800 Skive


Skive skal leve af ren energi
af
Klima- energi og bygningsminister, Martin Lidegaard (B) og 
Ditte Staun, spidskandidat og fmd. for TEKE-udvalget (B)

Fremtiden bliver fossilfri. Det gør den, fordi det er nødvendigt af hensyn til vores klima, men også fordi prisen på vedvarende energi rasler ned og fordi vi kan tjene penge og skabe jobs på grøn teknologi.

Danmark er gået foran i omstillingen internationalt, og Skive er en af de kommuner i Danmark, der er i den absolutte førertrøje. Skive har den største andel af borgere med solceller på tagene. I Skive tjener kommunen penge på energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, penge der bruges på borgerne, på udvikling, på investeringer i fremtiden. I Skive ved man, at det kan betale sig at satse på grøn energi i form af sol, vind, biogas og geotermi. Det giver grobund for grønne jobs inden for både håndværk og industri og for nye uddannelser, herunder mulighed for at kommende produktionsteknologer kan specialisere sig inden for grøn energi på Erhvervsakademi Dania i Skive. Og i takt med at fossile brændsler udfases og grønne alternativer indfases, giver det Skives nuværende og kommende virksomheder en konkurrencefordel, der virkelig kan mærkes.

Energibyen Skive har lige fejret fem år med fokus på at skabe grønne arbejdspladser i kommunen. Et arbejde, som er koblet op på kommunes Klima- og Energistrategi og udvalget for turisme, erhverv, klima og energi (TEKE). Udvalget har også udarbejdet en erhvervspolitik med syv indsatsområder og et særligt fokus på netop bæredygtig energi som løftestang for erhvervsudvikling. Arbejdet har resulteret i, at Skive er med helt i front på ikke mindst grøn gas til både naturgasnettet og transport. Det var da også Skive, som i foråret var vært ved en stor konference om netop grøn gas til transport. Og det er i Skive, der arbejdes med en fuldskala testcenter for grøn gas. Et center, som vil være af stor betydning for fremtidens energisystem. Udvalget har også netop vedtaget en varmeplan, som skal gøre varmeforsyningen billigere, grønnere og mere selvforsynende.

Alle disse aktiviteter er helt i tråd med regeringens planer om at fastholde og udbygge Danmarks enestående position som grønt foregangsland. Der er bud efter danske løsninger og danske teknologier, og det skal vi forstå at udnytte. I Radikale Venstre er vi helt på det rene med, at den nationale grønne satsning er afgørende for, at kommuner som Skive kan komme helt i front. Men det står også klart, at Danmark ikke kan fastholde sin internationale position, hvis ikke der er kommuner som Skive, der kan og vil gå foran, vise vejen og afprøve nye løsninger. Vi er afhængige af hinanden, og netop dette samspil mellem det kommunale og det nationale niveau, mellem den private og den offentlige sektor, og viljen til at gå på tværs af sektorerne er vores varetegn.

Skive skal blive ved med at tjene miljøet kassen på miljøet og på vedvarende energiløsninger, og det skal Danmark også. Det kræver en fokuseret strategi, investeringer og et godt samarbejdet mellem kommunen og regeringen. Vi vil gerne sammen styrke Skive og sætte turbo på. Også efter kommunalvalget den 19. november.

/Ditte


Ditte Staun, spidskandidat 
Gruppeformand (B)
Fmd. TEKE-udvalget
Skive Kommune

Mobil/mobile: +45 4024 2294
e-mail: dittestaun@hotmail.com


Læserbrev 12112013

Posthustorv Spring ud!
"En bid af Himlen" flyver øjensynligt videre under andres vinger. Det er alle tiders - også at der er et socialt aspekt i det. Det kunne også være dejligt, om der- som der er skrevet og ønsket massevis af gange - snart kunne etableres noget mere på Posthustorvet. Før ideen med skøjtebanen videre og lav klatrevæg, rulleskøjteramper, beachvolley, anden aktivitet på torvet, som handlende kan sidde på dertil indrettede bænke og kigge på. 

Måske kunne man tænke sig udbringning af spise og drikke ved små caféborde fra de omkringliggende spisesteder. Spændende udformet afskærmning ned mod Søndergade, så der skabes læ. Træerne i krukker er smukke. De er en begyndelse. Lav forhandling omkring Posthuset og indret et medborgerhus med rum til mange foreningsaktiviteter, musikøvelokaler, maleriværksteder, som forbipasserende kunne slå et smut indenom at kigge på. 

Liv liv liv på Posthustorvet. Det er et stort ønske fra butiksejere og handlende og en forudsætning for, at butikslivet kan udvides og blomstre.Det vil også være godt for turismen. 1/2 mio er sat af i budgettet til en start. Skives borgere er kommet med masser af ideer i forhold til både torv og Posthus. Det kunne være dejligt, om Posthustorvet springer ud før bøgen.

Mvh Susanne Jensen
Radikal kandidat til byrådsvalget
Præstegårdsmarken 1 Lem 7860 Spøttrup


Læserbrev 111113

En fremtid for Skive

af Ditte Staun, spidskandidat (B)
Gruppeformand, Skive Byråd
Frederiksdal Alle 28B, 7800 Skive

”Vi skal tale Skive op”, er vi enige om i valgkampen. At vi har potentialerne og mange styrker, er vi også enige om. Så langt så godt. Men gør vi det så? Taler om styrkerne? Taler egnen op? Nej, mange har en tendens til straks at nævne Skives ”udfordringer”, nemlig faldende børnetal, nettofraflytning og de flere ældre. Og et antal mistede arbejdspladser. Og det er rigtigt! 

Men det er for det første ikke at tale egnen op. For det andet er det ikke hele sandheden. Siden 2008 er der kommet 1000 nye arbejdspladser på Skiveegnen. Tænk på virksomheder som Fossflakes, der har flyttet produktionen tilbage til Skive fra Kina og Polen. Tænk på Skov A/S i Glyngøre, der har fået Sydbanks Stjernepris for at øge omsætning og indtjening i en krisetid. Tænk på Lagkagehuset med 20 nye arbejdspladser, eller på øko-sucessen,Thise Mejeri. Eller de 18 % stigning i antal turister. Tænk på, at ledigheden er under landsgennemsnittet. 

Faktisk er hovedudfordringen for virksomhederne nu kvalificeret arbejdskraft. Og god service, gode rammer er vigtige. Men virksomhederne fortæller, at det er omdømmet også. Hvorfor? Fordi hvis man skal tiltrække og fastholde medarbejdere, - med eller uden børn - så skal det være bøjet i neon, at her er godt at bo og leve hele sit liv.

Derfor skal vi, investere Skive og i alle kommunes borgere. I glade børn. Alle børn. I uddannelse. Og i glade og mere selvhjulpne ældre med høj livskvalitet, som tilbydes forebyggelse, genoptræning og netop de velfærdteknologier, som lettere den enkeltes hverdag. 

Derfor skal vi investere i et rigt kultur- og fritidsliv. Vi skal åbne op for at bruge vores skønne natur med adgang til fjorden, til kultur- og natur – til fods, på cykel og til hest. Arbejdsliv, fritidsliv skal gå op i en højere enhed.

Investeringer er ikke gratis. Derfor skal vi sætte turbo på at tjene kassen på ren, billig og vedvarende energi. På sol, vind, biogas og det varme vand under os. Det giver en enorm stor konkurrencefordel. Og på - mange - flere turister. På fjorden, Spøttrup Borg, Fur(-sund), Jenle og landskabet.

Derfor skal Skive på landkortet. Vi skal være ambassadører for vores egn. Og politikerne i Skive byråd skal med en ny borgmester i spidsen tale Skive op. Tale Skives sag. Hun eller han skal bide sig fast i bordet over for ikke mindst regionen og Christiansborg, så fremtiden for - hele - Danmark bliver dagsordenen.


Læserbrev 111113

Flere unge til stemmeboksen – ja gerne!
Hvis flere unge skal afgive stemme 19. nov. skal der skaber mere opmærksomhed om betydningen af den demokratiske proces, som et valg jo er.

Der skal gøre meget mere ud af, hvad det vil sige at sidde i et byråd – gerne fremført af yngre politikere, som vi unge kan identificere os med. For tiden er de fleste byrådstaburetter besat af gamle og halvgamle mænd, hvilket gør, at unge tænker, at byrådsarbejdet vist ikke er for os.

Nedsættelse af antallet medlemmer fra 31 til 27 medfører, at der bliver endnu færre pladser til unge, da den ældre generation sidder ret tungt på de første pladser. Det kan være med til at unge med interesse for politik tænker, vi ikke vil bruge tiden på politik, når det nuværende byråd gør det sværere for os at komme ind.

Så derfor kære siddende byråd: Gør mere ud af at oplyse om byrådsarbejdet og sæt antallet af medlemmer i byrådet op til 31 igen, for vise, at I gerne vil have unge til at stemme og til at deltage i byrådsarbejdet

Kenneth Larsen
27 år, Skive
Radikal kandidat
og modtagelig for stemmer – meget!


Læserbrev 111113

Byerne i Vestsalling
De sidste på dage har jeg været ude at trave en del af Vestsalings byer tynde for at putte valgmateriale i postkasserne. På trods af diverse regnbyger var det faktisk en rigtig dejlig og hyggelig oplevelse. Der snakkes så meget om forfald i de små landsbyer, men det var absolut ikke det, jeg fornemmede, da jeg traskede rundt, Tværtimod tænkte jeg mange gange:" Hvor er der dog hyggeligt her". Velholdte huse og haver, hvor man fornemmede glæde ved at bo lige netop her, sammenhold med naboerne, interesse for at holde hus og have pænt.

Derfor endnu en grund til, at der fortsat skal afsættes midler og hjælp til at skabe udvikling ikke blot i Skive by, men også i de små bysamfund - ikke blot i de udvalgte "klynger" men også ligelig hjælp overalt, hvor der findes ildsjæle, som har lyst til at skubbe til udviklingen i lige netop deres by.

Med venlig hilsen Susanne Jensen
Præstegårdsmarken 1 Lem, 7860 Spøttrup
Byrådskandidat for Radikale Venstre


Læserbrev 11112013

Penge på kistebunden
Skive kommune har penge på kistebunden. Godt
Dermed konkluderer jeg, at Skive ikke er en fattig kommune. Derfor bør der være råd til

At arbejde for gode forhold for vore ældre medborgere, således at der ikke skæres ned på rengøring og hjemmehjælp. At der ikke skal gå 14 dage mellem et bad og at der ikke gås på kompromis med kvaliteten af maden til de ældre. Og at "varme hænder" prioriteres.

At der ansættes flere sagsbehandlere/socialrådgivere, så familier med handicappede familiemedlemmer betids får den råd og vejledning, der så smukt er beskrevet i Skives handicappolitik. Det er svært nok at skulle forholde sig til at have et handicappet familiemedlem uden at skulle forholde sig til både dette og hint fra den kommunale sektor. Jeg ved godt, at det ikke skyldes uvilje, men tidspres og ressourcemangel.

At der ansættes socialrådgivere på skolerne, så der tids nok kan ydes hjælp til børn og unge, der af den ene eller anden grund har det svært

At der i den hellige inklusions navn ansættes andre faggrupper på skolerne såsom ergo- og fysioterapeuter, psykologer og specialpædagoger, som er fagligt kvalificerede til at tage sig af de "specielle" børn, at normeringen er i orden, og at lærerne får langt mere end de i øjeblikket givne 1 1/2 måneds uddannelse for at være gearet til et tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper. Og at faglig ekspertise inddrages i spørgsmålet om, hvilke børn der inkluderes, for børn med social dårlig kompetence vil få det meget svært.

-Og et mere jordnært ønske: Selv om der ikke er hul i kistebunden, er der sandelig huller i vores veje. Det kunne være dejligt, om det kunne udbedres

Mvh Susanne Jensen
Kandidat til Byrådsvalget, Skive Radikale
Præstegårdsmarken 1 Lem 7860 Spøttrup


Læserbrev 08112013:

Husk de ”foreningsløse” unge

Skive kommune er blevet kåret som den kommune i Danmark, der stiller de bedst rammer og vilkår til rådighed for borgerne.
En spørgeundersøgelse mellem et stort antal idrætsudøvere i landets foreninger har givet Skive kommune den flotte anerkendelse.

Både politikere, idrætsudøvere og ledere kan være stolte af denne anerkendelse.

Men undersøgelsen handler ikke om de mange unge ”foreningsløse”. Ikke alle unge ønsker at bruge deres fritid i foreningernes sociale fællesskab og planlagte træningstider. De må ikke blive overset i succesrusen.

I mange byer dukker der spændende og anderledes initiativer op, hvor unge dyrker skating, pakour o.l. under ofte primitive forhold eller i nedlagte fabrikshaller. Der er også ønske fra unge i Skive kommune om et sådant sted. Hvor de kan dyrke deres interesse.

Jeg vil arbejde for at finde et sted i kommunen (gerne en gammel fabrikshal), hvor de unge kan dyrke deres idræt. Selvfølgelig under nogle rammer, men dog alligevel sådan, at det bliver et sted, hvor også graffiti vil pynte og se spændende ud.

Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen
Byrådsmedlem for Radikale
Formand for Kultur- og fritidsudvalget
Kandidat til byråds- og regionsvalget


Læserbrev 06112013

Hvad koster en stemme i Skive kommune?

Iflg. dagbladet Politiken køber LO sig indflydelse i lokalpolitik. 

I flere af landets kommuner sikrer fagbevægelsen sig indflydelse ved at indgå skriftlige aftaler med S, SF og Enhedslisten om, at partierne efter valget blandt andet skal arbejde for sociale klausuler.

Til gengæld anbefaler LO sine medlemmer at stemme på ét af de tre partier til kommunevalget, ligesom partierne får økonomisk støtte i valgkampen. I Odense er støtten to kroner pr. medlem svarende til 60.000 kr. i alt. 

Det kunne være spændende at høre, hvad lokale kandidater fra S, SF og Enhedslisten har indgået af aftaler med fagbevægelsen. Hvad koster det, at få ”de røde” til at stemme på kommando?

Indførelse af sociale klausuler og Kædeansvar kan fagbevægelsen helt gratis få tilsagn om, at Radikale vil arbejde for indføres i Skive kommune ved indgåelse af kontrakter.

Radikale synes nemlig, det ikke kun er en god ide med Kædeansvar, men også en del af vores ønske om lighed i konkurrencen mellem danske virksomheder og deres udenlandske konkurrenter.

Radikale viste det i oktober, da byrådet indgik aftale om vejvedligeholdelse. Vi sikrede os, inden afstemning i byrådssalen, at aftalen indeholdt ILO 94 konventionen mod social dumpning. 

Efter valget vil Radikale arbejde for, at der ved indgåelse af større kontrakter altid er aftaler om kædeansvar. 

Radikale er ikke til købs for penge. Hos Radiale er politik ikke en handelsvare.

Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen,
Radikal kandidat til byråd og region
Buen 2, Oddense


Læserbrev 4.11.2013

Jeg håber virkelig, at alle kandidater, som stiller op til kommunevalget den 19. november her i Skive kommune, gør det fordi de har visioner på kommunens vegne og gerne vil være med til at tage et ansvar for fremtiden. Det kommende byråd får i de næste 4 år 2 meget store udfordringer, nemlig at øge befolkningstallet og skaffe flere arbejdspladser til kommunen. Det er alle enige om. 
I Radikale Venstre ville vi gerne have haft penge i budget 2014 til at starte boringen efter varmt vand i nordsalling. Det kunne have været med til at skaffe grønne arbejdspladser, men desværre blev der kun sat få penge af til at holde liv i projektet. Med vores dejlige natur har vi mulighed for at tiltrække mange flere turister til vores egn. Vi bor, lever og engagerer os i Skive Kommune, og derfor håber jeg, at kendetegnet på måden vi gør tingene på fremover bliver mere borgerinddragelse og nærdemokrati. Derved bliver vores kommune et godt sted at arbejde og bo. 

Den frivillige hjælp må dog aldrig erstatte fagpersoners kompetencer. Frivillighed handler om motivation og medmenneskelig lyst til at give og modtage fra andre, og vi skal huske, at frivillighed dør af tvang. 

Selvfølgelig spiller økonomien en rolle for den ramme, der er i vor kommune, men det er de kommende byrådsmedlemmers visioner, der er med til at sætte udviklingen i gang, sammen med de borgere, der vil. For at initiativerne skal blive til noget, skal ildsjælene have råderum. 

I øjeblikket laves der den ene undersøgelse efter den anden om, hvordan den enkelte kommune klare sig på først det ene område og så det andet område. For mig drejer det sig først og fremmest om, at vi som borgere trives i vores kommune.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg arbejde for at Skive kommune til stadighed er et godt sted at bo. Så brug din stemme ved kommune- og regionsvalget den 19. november.

Venlig hilsen
John Sørensen
Byrådskandidat for Radikale Venstre
Dalgas Alle 53, 1.-5
7800 Skive


Læserbrev 04112013

Tillid til politikere – en mangelvare
Det danske samfund har altid stået for mig som et troværdigt, retfærdigt, hensyntagende over alle - både rige og fattige - omsorgsfuldt samfund – et samfund jeg holdt meget af.

Men min stolthed over at være dansker og min tillid til bærende elementer i det danske samfund bliver mindre og mindre. Hvis mange har det på samme måde, at tilliden til” mit samfund” bliver mindre og mindre, at man skal hele tiden være på vagt, hele tiden kontrollere, så har det danske demokratiske samfund et problem.

Eksempler på årsagerne til min tabte tillid hertil nævnes herunder:

Sidst Lars Løkkes luksusrejser med datter og diæter. Hvordan kan man have tillid til en person, som er kandidat til at blive statsminister?

Skatteministres viden om, at ejendomsbeskatningen ikke bliver lignet korrekt efter lovgivning uden indgriben. Tilliden til, at skatteministre vil sikre, at den pålignede skat er retfærdig og tilbagebetaling for meget betalt vil ske, er ikke stor.

Skatteministers snagen i Helle Thornings privatliv, selv om det er dybt ulovligt. Alle parter i sagen forsøger at undgå at tage ansvar for det ulovlige, der er sket. Tilliden til, at en ”minister er folkets tjener”, eksisterer ikke i dette tilfælde.

Folketingets vedtagelse af en offentlighedslov, som måske ikke vil afsløre fremtidig dårlig og måske ulovlig ministerførelser og giver mere plads” til at feje noget ind under gulvtæppet” med eksempler som Ninn Hansen og Birthe Rønn Hornbech, Troels Lund Poulsen m. fl.

Uskikken med at ansætte spinddoktorer, som skal iklæde upopulære beslutninger en verbal smuk klædedragt, så offentligheden får et andet og mere acceptabelt indtryk, giver ikke større tillid.

Grådige bank- og sparekassedirektørers letsindige forvaltning af andres penge for sikre sig selv høje positioner i pengeverdenen, store lønninger og store fratrædelsesordninger gør, at jeg har mistet det meste af min store tillid til, at Danmark har et reelt og bundsolidt finanssystem, der varetager alle – både indskyderes og låneres - interesser.

Så kære politikere på alle niveauer og bankfolk. Tag de beslutninger, I mener, der er nødvendige. Vær ærlige, når I giver os årsager til beslutningerne, selv om det ikke er sikkert, at jeg er enig, så vil jeg respektere jer. 

Gør det gennemskueligt og ikke og ikke bundet ind i spind, så jeg igen kan tillid til mine politikere og være stolt af det samfund, jeg bor i.

Aage Dahl
Østerbrogade Lem
Skive Radikale


Læserbrev 04112013

Slagterigrunden
I lørdagsavisen kan vi læse, at der er en investor, der har kig på slagterigrunden i Skive. Danish Crowns kommunikationschef går så langt, at han siger "Der ligger et konkret projekt hos Skive kommune". Borgmester Flemming Eskildsen undrer sig, idet han har aftalt med investor, at der vil blive sendt et lokalplanforslag senest den 1. august. Borgmesteren fortæller, at der endnu ikke er kommet noget projekt til ham.
Nu ved jeg ikke, hvordan borgmesteren arbejder, men jeg håber da ikke, at borgmesteren har siddet i tre måneder og forventningsfuldt ventet på, at posten skulle dukke op med et brev fra investor.
Nu er jeg jo ikke borgmester. Men men hvis jeg var, ville jeg i midten af august have ringet til investor "for lige at høre ham om, hvor langt han er med projektet".
Det er da ikke forbudt at være lidt aktiv. På en høflig måde.

Venlig hilsen
Poul Erik Christensen,
Medlem af Skive byråd (Radikale)
Formand for Kultur- og fritidsudvalget.
Kandidat til byrådsvalget 2013.


PRESSEMEDDELELSE 28102013

VALGFORBUND

Radikale Venstre og Socialdemokraterne i Skive har indgået teknisk valgforbund til kommunevalget den 19. november 2013.
Valgforbundet er indgået med henblik på at undgå stemmespild og på denne måde sikre de deltagende partier så mange repræsentanter i Skive Byråd som muligt.

Socialdemokraterne i Skive
Ole Priess, mobil 3066 0501, mail olep@skivekommune.dk

Skive Radikale 
Ditte Staun, mobil 4024 2294, mail dsml@skivekommne.dk


PRESSEMEDDELELSE 28102013

Spidskandidater fra S og B står sammen:
Valget er for alle - også medborgere fra andre lande
Spidskandidaterne til kommunalvalget i Skive, Ole Priess (S) og Ditte Staun (B) er enige om, at medborgerskab og deltagelse i det danske samfundsliv er kernen i det danske demokrati. Derfor går de nu sammen for at støtte indsatsen både for en højere stemmeprocent blandt medborgere fra andre lande. Og for at Skive Kommune bliver endnu bedre til at inkludere alle grupper. 
- Den lave valgðeltagelse blandt de borgere, som ikke er født i Danmark er symptom på, at vi ikke har været gode nok til at vise, hvor vigtigt kommunalvalget er for alle medborgeres hverdag - og at vi mangler at få flere grupper med. Det gælder en gruppe etniske danskere og så gælder det både nye medborgere og efterkommere efter indvandrer. Derfor glæder vi os begge meget til debatmødet onsdag den 30. oktober på Sprogcenteret i Skive, fortæller Ole Priess. Han suppleres af Ditte Staun:
- Det er vigtigt, a byrådet repræsenterer alle hjørner af samfundet, og at vi ikke mindst mellem valgene får inputs fra så mange grupper og interesser som overhovedet muligt. Det gør simpelthen vores diskussioner og beslutninger bedre. 

Ole Priess og Ditte Staun er enige om, at der skal en længerevarende indsats til, som handler om integration.

- Vi ved fra undersøgelser, at det er medborgerskabet, der er vigigt. Og at hvis mor stemmer, så stemmer sønner og døtre også. Vi skal derfor have snuden i sporet på den lange bane, så den demokratiske kultur og vores version af den helt ind under huden. 
Ole Priess og Ditte Staun deltog den 23. Oktober i et møde med bl.a Kultur på Tværs, Dansk Flytningehjælp, det nye frivillighedscenter i Skive og en række repræsentanter for forvaltninger kommunen. De glæder sig begge over, at der er kommet fokus på, at alle grupper bør være en aktiv del af samfundslivet:

- Vi meldte os på banen på mødet. Kommunen er allerede nu i førertrøjen på frivillighed, ligesom eksempelvis flygtningene i de to nye asylcentre og borgerne i Oddense og Ramsing er gode til at finde sammen. Der er et stort hjerterum i Skive, fortæller Ole Priess, som kom med i den arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med frivillighed inden for området. Ditte Staun uddyber: 
- Vi kunne høre, at vi har brug for flere frivillige til at være der for flygtningefamiler. Her skal kommunen være medspiller og støtte op om indsatsen, for der er helt sikkert borgere, som gerne vil bruge et par timer om ugen som kontaktfamilie eller lektiehjælper. Det gør en kæmpe forskel, og er givende - også for den, der giver, slutter Ditte Staun.

Yderligere oplysninger
Ditte Staun kan kontaktes på 40242294 eller dsml@skivekommne.dk Ole Priess kan kontaktes på 3066 0501

Skive på landkortet

-sæt turbo på voresstyrker


Læserbrev 15102013

Potentialet i Resen
Leo B. Rasmussen (LBR) giver i Skive Folkeblad den 15. oktober en beskrivelse af Resen Multipark og hvor svært han - på vegne af Arbejdsgruppen - føler det har været at få politikerne i tale.

Efter næsten fire år som formand for kultur- og fritidsudvalget har jeg ikke hørt råb fra Resen, der ikke er blevet besvaret eller givet anledning til et møde. Jeg har faktisk deltaget i flere møder med Arbejdsgruppen, hvoraf LBR også har deltaget i et enkelt.

Jeg føler derfor ikke, at udvalget har ansvaret for, at Resen Multipart ikke for længst er blevet realiseret.

Projektet er vel et af de største (og dyreste) jeg har set i de seneste fire år. Det er derfor min opfattelse, at Arbejdsgruppen har haft svært ved at skaffe de mange penge hos fondene. Kultur- og Fritidsudvalget har sammen med det øvrige byråd løbende afsat en kommunal andel til projektet, uden at dette har kunne hjælpe fundraisingen. Der var penge på det kommunale budget, der blot ventede på at indsamlingerne skulle lykkes.

LBR fortæller i sit læserbrev en noget luftig finansiering: 400 nye parceller med energihuse, hvor en merpris på grundene skulle tilfalde Resen Multipark. De 400 energihuse lyder som et godt projekt, men hvis en del af grundprisen skal anvendes til Resen Multipark vil der på op til 20 år, inden alle grunde er solgt og pengene herefter kan finansiere projektet.

På grund af politisk utålmodighed i Kultur- og fritidsudvalget og frygt for, at det store projekt ikke kunne realiseres, tog Kultur- og Fritidsudvalget initiativ til en drøftelse med arbejdsgruppen. Her blev der drøftet en opdeling og beskæring af projektet. På mødet, hvor også Skive Gymnastikforening deltog, blev der i stor enighed fundet en rigtig god løsning, hvor der dog manglede 1,5 mill. kr. for at kunne realiseres. Dette beløb blev afsat på kommunens budget 2014.

Borgerne i Resen-området, spejderne, idrætsfolket og Skive Gymnastikforening kan nu se frem til, at Resen Multipark bliver en realitet. Et lidt mindre projekt, men alligevel indeholdende de mange gode tanker, arbejdsgruppen havde i den oprindelige plan.

Men det er alligevel lidt trist, at LBR i en rus af politisk kuller for at blive valgt til byrådet, udtaler sig om Arbejdsgruppens påståede besværligheder med det politiske system. I forhold til den periode, hvor LBR havde plads i Kultur- og fritidsudvalget, har Skive kommune i de seneste fire år haft et Kultur- og Fritidsudvalg, hvor samarbejde har givet synlige resultater.

Det har både Morten Enggaard (V), Bente Dahl (V), Jan D. Andersen (S) og undertegnede et stor ønske om at fortsætte med i de næste fire år.

Med venlig hilsen

Poul Erik Christensen (R),
kandidat for Radikale.
Formand for Kultur- og fritidsudvalget
Buen 2, Oddense


Pressemeddelelse 04102013

- Erhvervsrettede uddannelser i Skive

Debatten kører på landsplan, fordi færre unge tager en uddannelse med et praktisk og erhvervsrettet fokus. Noget som virksomhederne i stigende grad mangler.

- I Skive har vi mange uddannelser, som alle er erhvervsrettede. Og vores erhvervsuddannelser er med i front, når det gælder praktikpladser. Vi samarbejder i Uddannelsesrådet i Skive, og støtter som udvalg og kommune op om konkrete projekter. Vi har en fælles version om en helt særlig CAMPUS-model, hvor vi netop satser på tæt samarbejde og et erhvervsfokus, siger Ditte Staun, som er formand for Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE), som også har uddannelserne som område. 

Ditte Staun nævner den erhvervspolitik, som er på dagsordenen på det kommende byrådsmøde tirsdag, en strategisk samarbejdsaftale med Ålborg Universitet og et såkaldt Open Device Lap på Erhvervsakademi Dania, hvor alle apparater bliver til gængelig for alle: 

- De studerende får adgang til den nyeste teknologi. Det samme gælder – især - små og mellemstore virksomheder og iværksættere, der ikke kan investere i mange apparater, men har behov for at have adgang til en bred vifte af det nyeste forhold til produktudvikling. Dermed kommer Dania både til at virke som katalysator for opkvalificering af erhvervslivet – og til at spille en rolle for at fastholde virksomheder i området, fortæller Ditte Staun og fortsætter:

- Vi styrker nu indsatsen med den nye erhvervspolitik, som vi har arbejdet med i TEKE-udvalget. Her har vi fokus på ”Uddannelse og opkvalificering” samt ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”. Det bakker vi op med konkrete handlinger som eksempelvis en ny samarbejdsaftale med Ålborg Universitet, som målrettet sigter på praktikpladser, projektforløb og forskningsprojekter. 

Ditte Staun fortæller om strategien bag aftalen:

- Vi skal have de studerende helt tæt på virksomhederne og omvendt. Når studietiden er ovre er de blevet introduceret til virksomheder på Skiveegnen, til vores arbejdsmarked og mange muligheder. Og en del af dem vil blive både medarbejdere og borgere i vores kommune, slutter Ditte Staun.

Yderligere kommentarer

Udvalgsformand, Ditte Staun: mobil: 4024 2294


Læserbrev 03102013

Gl. Skivehus
Peter Neumann (PN), der er byrådskandidat for Skive Konservative, har ønsket at kaste bevarelsen af Gl. Skivehus ind i valgkampen.

Jeg er ked af, at Fondens forsøg på at bevare de gamle bygninger skal være en del af en konservativ politiker-aspirants profilering i valgkampen. Det fortjener Gl. Skivehus ikke!
Den kritik, PN fremkommer med, er absolut ikke fremmende for Fondens muligheder for at få nødvendige donationer til renoveringen.

Folkene bag ”Fonden til bevarelse af Gl. Skivehus” har en fælles interesse for at bevare bygningerne. For at få et bindeled til det politiske system, har Kultur- og Fritidsudvalget udpeget Bente Dahl og undertegnede til Fonden. De øvrige er indvalgt eller udpeget af foreninger med interesse for bygningsbevarelsen. Det er altså ikke et politisk projekt.

Jeg har – modsat PN - den opfattelse, at nedrivningen af gamle bygninger i Skive i mange år har været alt for stor. Der er væltet alt alt for mange bygninger, som i stedet burde have været istandsat. Gerne med hjælp fra fonde og kommunen. 

Jeg vil foreslå PN at tage en tur til Viborg, Ribe eller Ebeltoft for at nyde synet af gamle, velbevarede bygninger. Det kan måske får PN til at åbne øjnene for værdien af gammel dansk bygningskultur. I disse byer har der i tide været en politisk vilje til at satse på bygningsbevarelse. Det kan borgere og turister i dag og i mange år fremover glæde sig over.

På trods af en voldsom ”skævert” vil jeg ønske Peter Neumann et godt valg. Det kan sikkert styrkes, hvis han tager en snak med sin konservative kollega Christian Sonne, der er en af Gl. Skivehus’ mange gode støtter i Skive byråd.

Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen
Medlem af Skive Byråd for Radikale
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Buen 2, Oddense


Læserbrev 30092013

Tillid som ledelsesstil
Centralisering? Topstyring? Indsættelse ledelsesprincipper, der mest handler om at kontrollere arbejdstid?

Nej – det kaldes ”Normalisering”. I forbindelse med lockouten og det efterfølgende lovindgreb oplevede folkeskolelærerne at få deres arbejdstid ”normaliseret” – et krav fra regeringen. Nu skal lærerne som bekendt sidde på deres pind på skolen i hele deres arbejdstid, så vi ved hvor vi har dem. Og der motiveres til, at kommunerne og skolerne indfører systemer, der kan registrere hvad lærerne bruger minutterne på. Kontrollanten med stopuret ved bilfabrikkernes samlebånd for hundrede år siden er tilbage. Effektivitet? Produktivitet? Eller måske snarere en konkurrencestat, hvor kvalitet handler om hvor billigt et 10-årigt folkeskoleforløb kan produceres. 

Skive Kommune skal de kommende år også forholde sig til denne ”normalisering”. Til august skal alle lærerne på kommunens skoler være til stede på skolen i hele deres arbejdstid og muligvis registrere denne tid også. I forvejen kendes tidsregistrering fx fra Sosu-medarbejderne, hvor langt hovedparten af disse i landsdækkende undersøgelser udtaler, at det er meningsløst og tidsspilde. 

Fremfor alt er disse tiltag et udtryk for en ledelsesstil, hvor man signalerer, at en medarbejder er et menneske, der skal kontrolleres. Medarbejdere skal overvåges, hvis de skal arbejde optimalt. Vi er tilbage ved industriarbejdernes samlebånd. For samtidig siger denne ledelsesstil også noget om holdningen til det ”produkt”, der skal komme ud af arbejdet: Skoleeleven, den syge på hospitalet eller den ældre medborger er en del af velfærdsstatens (konkurrencestatens) standardiserede masseproduktion, som skal i gennem ”forarbejdningen” så billigt som muligt. ”Normalisering” er – åbenbart - industrialisering. 

For det byråd, der skal vælges den 19. november, handler det om de kommende år at mindske denne påtvungne forældede ledelsesstil som meget som muligt. For det første bør kontrol- og tidsregistreringselementet minimeres så meget som muligt – på folkeskoleområdet som på alle andre områder i kommunen. For det andet bør der skabes optimale rammer for, at medarbejderne på skolerne kan forberede sig. Lokaler skal der til, så den del af arbejdstiden kan foregå i ro og under tålelige forhold. Skolerne skal tilbyde ordentlige forhold for dets medarbejdere – og de bør motiveres til også at stille krav – til såvel deres arbejdsgiver og deres øvrige samarbejdspartnere – forældrene. 

Preben Kjærulff (kandidat ved kommunalvalget til efteråret for Rad. V. )
Bellisvej 8, Resen
7800 Skive


Læserbrev 30092013

Viljen til fremgang og udvikling!
I stor enighed bliver der i oktober vedtaget et kommunalt budget for 2014, som nogle politikere kalder et valgbudget. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvad en valgbudget er, men måske er det et budget, der ikke skal genere vælgerne, men derimod skal "fedte" lidt forud for beslutningen om, hvor krydset skal sættes.

Indeholder budget 2014 så "viljen til fremgang og udvikling"?

NEJ. Det er et økonomisk ansvarligt budget, hvor der ikke er store driftsbesparelser, men penge afsat til anlægsinvesteringer på godt 80 mill. kr.
Det er et budget, der følger en økonomisk ansvarlige linje, men som ikke indeholder visioner om fremgang og udvikling.

Radikale har visioner! Derfor foreslog vi, at budgettet skulle indeholde penge, så boring af den geotermiske varme kunne påbegyndes i 2014/2015.

Der er to vigtige årsager til, at radikale ønsker boring påbegyndt: Eksperter peger på, at der er varmt vand i Skive kommunes undergrund. Der er tidligere fundet varmt vand i Rødding!

At anvende varmt vand fra Skive kommunes undergrund, vil være det, der kan gøre en forskel for udviklingen i Skive kommune. Billigere varme i borgernes boliger vil frigøre flere penge til privatforbrug. Det vil styrke handelslivet i kommunen, og da energiomkostningerne er en stor del af husholdningsbudgettet, vil det helt afgjort tiltrække nye borgere. Samtidig vil billig energi tiltrække nye energikrævende virksomheder. Det vil give nye arbejdspladser.

Der kunne desværre ikke opnås flertal for et visionært budget, men et "valgbudget".
Radikale bakker op om det opnåede resultat, fordi vi ikke efter mange mange timers forhandlinger kunne finde et flertal for visionerne.
Men efter "valgbudgettet" venter byrådsvalget, hvor vælgerne kan vælge at styrke visionerne.


Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen,
Byrådsmedlem for Radikale,
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Buen 2, Oddense


Læserbrev 30092013

Inklusion.....fordi alle har behov for at være en del af fællesskabet! 
Inklusionsbegrebet er lige nu på alles læber.....i hvert fald indenfor det offentlige, og hovedsageligt blandt fagprofessionelle på landets skoler og i daginstitutioner. Der tales om hvorledes vi gør vejen nem, døren bred og skaber rum til social og faglig udvikling for alle børn, også de der tidligere har været ”ekskluderet” i specialtilbud. Inklusion synes for mit vedkommende nødvendigt i vores skoler og daginstitutioner for, at skabe et bredere normalitets begreb og samtidig forebygge marginalisering. Dermed ikke sagt at ALLE børn skal inkluderes for det vil ikke give mening. Vi skal derimod stræbe mod en inklusionsstrategi der tager udgangspunkt i det enkelte barn, og hvor inklusion af det enkelte barn ligeledes beriger gruppen af børn omkring barnet.

I landets kommuner arbejdes der intenst med dels at få skabt en fælles forståelse af inklusionsbegrebet, de fælles mål og værdier for udviklingen og ikke mindst er der fokus på faglig udvikling/vidensdeling og fordeling af ressourcer. I skoler og daginstitutioner arbejdes der kvalificeret og alle ressourcer er sat i spil for at skabe en forandring hvormed inklusion skal lykkedes. Forslag som kombineret pædagogisk- og faglig undervisning med tilstedeværelse af lære og pædagog i timerne, samt undervisning i specialpædagogiske metoder til fagpersonale kunne være forslag iht. tiltag i kommunens inklusionsstrategi.

Når jeg vælger at skrive et læserbrev om inklusion i vores skoler og daginstitutioner, er det fordi jeg gerne vil skabe en opmærksomhed på det fælles ansvar inklusion er forbundet med. I henhold til et barn med særlige vanskeligheder, ved jeg at indsatsen i skolen kræver noget særligt, ikke bare af de omkringværende voksne men også af de andre elever. Jeg ved også, at det at ville/skulle indgå i fællesskabet i og udenfor skolen, kræver noget særligt af forældrene og sidst men ikke mindst så kræver det en hel del af det enkelte barn. Inklusion kræver en indsats af mange aktører omkring barnet/børnene og kan ikke ses som et alene skole og institutions ansvar. Det er mig derfor meget magtpåliggende at opfordre til et kommunalt tiltag for endnu mere dialog med forældre og børn i skoler og institutioner, så vi alle kan tage ansvar og støtte op omkring fællesskabet for vores børn. Forældrene spiller en vigtig rolle i henhold til børns personlige, sociale, relationelle og faglige udvikling, og forældresam- arbejdet spiller derfor en helt central rolle for at opnå succes med den inkluderende skole. Vi forældre vil gerne høre om Jeres overordnede tanker, mål og tiltag i forhold til inklusion, og vi vil gerne bidrage til at klæde vores børn på til den forandring skolerne og daginstitutioner står overfor.

Ligeledes kræver inklusion en særlig fokus på den forebyggende- og tværfaglige indsats, da det at være en del af fællesskabet også har stor betydning for vores børn og unge før, udenfor og efter skole- og institutionsalderen. Jeg mener vi bør tænke inklusion i en langt bredere sammenhæng som eksempelvis social og samfundsmæssig inklusion. Det kræver blandt andet at vi tænker tidlig helhedsorienteret indsats, hvor der allerede med inddragelse af netværket, tænkes inklusion fra barnets tidlige spæde alder.

Inklusion er en forandringsproces der skal understøttes med inddragelse af fagpersoners viden og erfaringer fra hverdagspraksis. Det kræver derfor at vi lytter til vores lærer og pædagoger i landets skoler og institutioner, som allerede nu gør et stort stykke arbejde med inklusion i travl hverdag. Inklusion er en svær opgave som kræver engagement, rummelighed og ikke mindst anerkendelse af opgaveløsningen.

Rikke Storgaard Toft
Porshøjvej 41
7800 Skive 
Kandidat Radikale Venstre.Læserbrev 29092013

Ikke inklusion for enhver pris
I Skive byråd er inklusion blevet et slags mantra. Inklusion kan også være fint på mange måder, men inklusion er også en knivskarp balance For det er så let at sige, at børn med specifikke handicaps helst skal rummes i den almindelige folkeskole pga hensyn til børnenes nærmiljø, positiv påvirkning fra normaltfungerende kammerater, etc
Sandt et langt stykke hen ad vejen, men vær opmærksom på, I som afgør, hvem der skal inkluderes, at det ikke altid er lykken, hvis man blot er accepteret og tålt i en klasse, men ingen sociale relationer har, og ingen gider rigtigt være sammen med dig uden for skolen. Det er heller ikke sjovt, hvis du altid er nummer sjok i klassen, så tænk Jer nøje om.
Jeg arbejder selv med børn med specifikke handicaps, og spurgte engang en dreng, som gik i en almindelig klasse: ”Har du nogle gode venner?” – svar: ”Der kommer an på, hvad gode venner er” mit svar: ”sådan nogle, som du er sammen med, når skolen er færdig”. Svar: ”Så har jeg ingen venner” 
Det svar gjorde ondt langt ind i sjælen.

Byrådet har vedtaget, at de penge, som blev sparet under lærerkonflikten, skal blive på børne- og familieområdet.
Godt så.
Sørg så for, at pengene bl.a. går til, at de lærere og pædagoger, som skal arbejde med inklusion løbende får en ordentlig ekstrauddannelse, og ikke blot den måneds uddannelse i begyndelsen af skoleåret, som jeg er blevet oplyst om, at de får nu. Det er slet slet ikke nok
Skal vi arbejde med inklusion, skal fagligheden og kvaliteten være i orden, og ressourcerne ligeså.

Mvh Susanne Jensen
Præstegårdsmarken 1 Lem
7860 Spøttrup
Kandidat for Radikale til byrådsvalget


Læserbrev 21092013

Gl. Skivehus.
Det var en dejlig oplysning, at der i budgettet for 2014 i Skive Kommune er afsat 2 mio. kr. til køb af Gl. Skivehus, og dermed bevare ”Skives dåbsattest”.
Med hensyn til renovering og anvendelse af palæbygningen synes det også at ligge ’lige til højrebenet’ at kommunen efter en renovering flytter SET (Skive Erhvervs- og Turistkontor) til den nyrenoverede bygning.
Herved bruges bygningen til et offentligt formål, og alle borgere kan nyde godt af bygningens fortsatte brug.
Da man i sin tid flyttede Turist- og Erhvervskontoret til samme adresse på Østerbro, skete det jo netop for at samle aktiviteterne. Som erhvervsaktiv på dette tidspunkt var jeg selv medlem af bestyrelsen i det nyfusionerede Skive Erhvervsråd. 
For mig at se vil det være meget oplagt nu at flytte aktiviteterne over på den anden side af gaden, og selv om man i SET har en bestyrelse, som sikkert må/skal spørges, må det for mig at se ikke være noget problem, hvis huslejen kan holdes på samme niveau – og her har kommunen jo nok ’et ord at skulle have sagt’.
Den nuværende husleje vil sikkert kunne forrente en kapital af nogen størrel-se, som Skive Kommune må optage som lån for at gennemføre renoveringen af Gl. Skivehus – men så bliver bygningen for det første bevaret og for det andet brugt til et for borgerne nyttigt formål.

Per Mouritsen
Medlem af bestyrelsen i Skiveegnens Radikale
Sallingsundvej 18
7870 RoslevLæserbrev 19092013


Resolution om ikke at grave atomaffaldet ned 
Hvis sagen om nedgravningen af atomaffaldet var kørt lige så åbent som de radikales resolution om samme emne, ville jeg være meget mere rolig end jeg er nu.

Når Arne Spicer Lindgren i et læserbrev i Skive Folkeblad mener at de Radikale vil tage æren fra Morads, synes jeg det bør være på sin plads at gøre opmærksom på den proces, der ligger forud.

For et par måneder siden var repræsentanter fra de fem borgergrupper samlet med borgmestrene fra de fem områder. Her blev de fremtidige muligheder diskuteret. Der var enighed om, at et af de tiltag, man skulle forsøge, var at alle skulle arbejde med deres respektive politiske baglande på landsplan for at få ændret den hidtidige kurs om at grave affaldet ned og samtidig presse på for at få en mere åben proces. 

På et lokalt radikalt bestyrelsesmøde for nogle uger siden blev det foreslået at Radikale på Skiveegnen skulle fremsætte et resolutionsforslag på landsmødet. Da jeg er medlem af partiet blev jeg spurgt om jeg ville komme med et udkast til resolution. Bestyrelsen mente jeg var den, der havde det største faglige kendskab til sagen, fordi jeg sidder i Morads’s bestyrelse. Jeg synes det var en rigtig god ide, men for en sikkerheds skyld spurgte jeg de øvrige i Morads’s bestyrelse, hvad de mente om ideen. Alle bakkede op, da den passede ind i den strategi, der allerede havde været talt om.

For at sikre at der ikke skulle gå lokalpolitik i sagen, bad jeg Aage Dahl om at kontakte de øvrige politiske partier. Resolutionsforslaget blev via borgmester Flemming Eskildsen forelagt de øvrige lokale partier til udtalelse. Samtidig opfordrede vi de øvrige politikere til at lave lignende tiltag i deres partier. 
Derudover bad vi Flemming Eskildsen forelægge forslaget for de øvrige borgmestre fra de fire andre udpegede kommuner.

Vi gjorde det samtidig klart, at vi ville trække forslaget tilbage, hvis det ville give uro lokalt eller blandt de andre kommuner. Der var stor opbakning fra alle sider. Enkelte gav endda udtryk for at de var ærgerlige over ikke selv at have fået ideen.

Mandagens avis gør opmærksom på at de Radikale – på landsplan!- nu har en officiel politik, der nøje stemmer overens med ikke bare Morads’s men også de fire øvrige borgergruppers ønsker. Jeg ønsker ikke at tage æren fra Morads, tværtimod vil jeg gerne som bestyrelsesmedlem i Morads sige tak for rosen fra Arne Spicer Lindgren. Samtidig vil jeg gerne lykønske alle borgergrupperne i alle de fem berørte kommuner, med en lille politisk sejr. 

Endelig vil jeg opfordre Arne Spicer Lindgren og andre politikere til også at påvirke deres egne baglande, så vi en gang for alle kan få en tænkepause på 50-100 år. Det har det danske miljø og vores børn og børnebørn fortjent.

Jeg er ret sikker på at Skive Folkeblad meget gerne skriver om at V laver en officiel politik om ikke at grave affaldet ned, og jeg er også sikker på at Morads og alle andre vil blive glade.

Til gengæld synes jeg, at alle skal stoppe med at bruge sagen til lokal valgkamp. Hvis jeg har gjort noget, der kan tolkes således, skal jeg beklage. Det har ikke været intensionen. Det her handler ikke om lokalpolitik. Sagen er så vigtig, at vi alle må og skal stå sammen.

Bent Dyrberg
Bestyrelsesmedlem af Morads
Byrådskandidat (B)
Havnevej 25
7800 Skive
Læserbrev 18092013

Radikale tager ikke æren fra MORADS!
Venstres kandidat til byrådsvalget Arne Spicer Lindgren (ASL) sår tvivl om radikale medlemmers motiv til at vedtage en resolution på landsmødet. En resolution, der pålægger den radikale folketingsgruppe at arbejde for, at et kommende atomaffaldslager IKKE bliver nedgravet. 

Hverken i Skive kommune eller andre steder!

Det kan være nødvendigt at fortælle ASL, hvilke muligheder menige medlemmer af Det radikale Venstre har for at påvirke deres folketingsgruppes arbejde.

Ethvert radikalt medlem kan fremsætte resolutionsforslag på partiets landsmøde. De fremsatte forslag bliver vurderet af et resolutionsudvalg og nogle forslag ender i en afstemning blandt de delegerede.

Andre forslag er der så stor tilslutning til, at de bliver godkendt uden afstemning. Sådan gik det med Skive-radikales forslag.

Der er derfor ikke tale om at tage nogen ære fra en dygtig græsrodsbevægelse, men et ønske fra menige radikale medlemmer om at støtte MORADS og deres store arbejde.

Jeg vil gerne tilbyde ASL og alle andre af byrådets partier en kopi af teksten. Hvis andre partier også giver deres menige medlemmer en lignende demokratisk mulighed for at påvirke deres folketingsgruppe, så står det radikale forslag til fri afbenyttelse.

Der skal et pres på alle Folketingets partier for at omgøre beslutningen om nedgravning af atomaffald. 

En beslutning som også Venstre stemte for i 2003.

Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen
Byrådsmedlem for Radikale
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Buen 2, OddenseLæserbrev 11.9.2013

I disse dage går vi alle og venter på, hvad der vil ske i Syrien. Derfor kan det virke underligt at tænke på kommunal- og regionsvalget den 19. november. Hvor er det godt, at vi kan bo i et land, hvor vi kan være uenige og diskutere med politikerne, og samtidig få lov til at stemme uden at nogle kan bestemme, hvor jeg sætter mit kryds. Så husk at stemme den 19. november til både kommunal- og regionsvalg.
Vi oplever et faldende befolkningstal i Skive kommune, og det er ikke godt. Derfor synes jeg, at vi i fællesskab skal gøre reklame for vores kommune. Som tilflytter til Skive for ca. 3 år siden, håber og tror jeg, at langt de fleste, ligesom jeg, er glade for at bo i Skive. Når jeg kommer rundt i landet og fortæller, at jeg bor i Skive, så er der faktisk mange, der ikke kender noget til Skive. Derfor skal vi som borgere i Skive kommune blive langt bedre til at være ambassadører for os selv og fortælle, hvorfor vi er glade for at bo her. Vi har en flot og spændende natur, hvor Salling er omgivet af rent vand på de tre sider og mod syd har et spændende og anderledes hede- og skovområde. Vi har mange aktive og engagerede borgere, som på frivillig basis gør et stort arbejde for at tiltrække besøgende til vort område. Vi skal lytte til deres ideer og give dem indflydelse og lyst til at tage ansvar. Initiativer skal blive til noget, og ildsjælene skal have råderum. Vi skal selv handle, for der kommer ikke nogen for at hjælpe os. Når vi bøjer os mod hinanden, får vi styrke, og når vi tænker i helheder, så opnår vi resultater i fællesskab. En god start på indflydelse er at bruge din stemme ved kommune- og regionsvalget den 19. november.


Venlig hilsen
John Sørensen
medl. af Radikale Venstre
Dalgas Alle 53, 1. -5
7800 Skive

 

Læserbrev 4.9.2013

Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Region Midtjylland og samtlige kommuner i regionen støtter Kulturhovedstaden, som derfor er forankret i et stærkt regionalt samarbejde, der strækker sig fra kyst til kyst. Temaet for Aarhus 2017 er RETHINK eller på dansk GENTÆNK. Aarhus 2017 er mere end et kunst- og kultur projekt. Projektet vil blandt andet sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. 
Skive har et rigt kulturliv, som det kommende byråd får en enestående chance for at videreudvikle. Kommunen har bevilget penge til projektet og har en kulturkonsulent i samarbejdsgruppen. Foruden det regionale samarbejde kan vi få mange internationale kontakter, og det er en chance, som vi helt klart skal benytte os af.
Et andet emne, som jeg mener er meget vigtigt, er folkeskolen. Børnetallet har været faldende i en del år, og som følge deraf har et flertal i byrådet besluttet at nedlægge 3 skoler. Hvis børnetallet bliver ved med at falde, skal det kommende byråd tage stilling til, hvad der skal ske. De skal dog hele tiden tage hensyn til børnene. Det er utroligt vigtigt, at vi som samfund får aktiveret børnenes evner 100 %. Det skal være en glæde og oplevelse at gå i skole, så det bliver naturligt at udvikle sig med en livslang læring. 
Jeg ser gerne, at der bliver oprettet et fag i folkeskolen med fokus på internationalt samarbejde, eventuelt med støtte fra EU, så nogle elever bliver inspireret til at tage studieophold i udlandet, og på den måde være med til at berige vort samfund.


Venlig hilsen
Egon Espersen
Medl. af Radikale Venstre
Lundhedevej 22
7800 Skive

 

Pressemeddelelse 28. aug. 2013

- Nyt islænderanlæg i verdensklasse indvies på Skive Trav

Lørdag den 31. august er der for femte år i træk Hesten i Fokus på Skive Rideklub og Skive Trav. I år med indvielse af et anlæg for islandske heste, som bliver det bedste i landet. 
- Anlægget er et resultat af et effektivt og godt samarbejde mellem Skive Trav, lokalklubberne, Skive Kommune og os, fortæller Torben Haugaard, som er formand for Dansk Islandshesteforening. Han tilføjer:
- Vi får mulighed for at tilbyde lokale ryttere træningsfaciliteter og et regionalt center i tråd med vores strategi for en optimal dækning i hele landet. Skive ligger godt geografisk og anlægget er i topklasse, så vi kan trække de helt store internationale stævner til. Mulighederne for at arrangere islændernes svar på military, AlRid, er også oplagte med adgangen til Skive Plantage. Torben Haugaard suppleres af direktør for Skive Trav, Jesper Elbæk, som ser klare synergi og et nyt forretningsområde:
- Skive Trav kan se fordelene hele vejen rundt: Vi får flere aktiviteter, får udnyttet vores arealer og faciliteter fuldt ud og skaber tættere forbindelser til andre hesteaktører. Vi kan løfte store arrangementer og kan store fordele i at samle flere forskellige aktiviteter i netop dette område, hvor vi jo også har et tæt samarbejde med vores nabo, Skive Rideklub, og de fantastiske muligheder med de nye forbedrede stier i Skive Plantage. 
Ditte Staun, som er formand for Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE)i Skive Kommune har fulgt projektet. Hun siger:
- Vi har arbejdet med Skive som ”hestecentrum” siden visionsprocessen i forbindelse med kommunesammenlægningen definerede heste som en styrke på egnen: Vi har flere rideklubber, Skive Trav og mange som bor på ejendomme i det åbne land med heste. Ved at forbedre vilkår for rytter i naturen, for at bosætte sig med heste og for heste om erhverv og hobby, kan vi udnytte potentialerne i hesteaktiviteter til at skabe jobs og tiltrække borgere. Derfor har vi også tildelt anlægget på Skive Trav 320.000 kr. fra Vækstpuljen fortæller Ditte Staun og uddyber om potentialerne:
- En rapport fra Videnscenter for Landbrug viser de samfundsøkonomiske fordele ved heste. Nemlig, at der skabes én arbejdsplads for hver tiende hest, og at hestesektoren samlet set genererer en omsætning på 25 milliarder kroner pr. år!. Der er med andre ord kontante fordele ved at satse på en af vores styrke. Det giver arbejdspladser og en omsætning, der ikke kan outsources til Kina, slutter Ditte Staun.

Det nye anlæg indvies lørdag den 31. august kl. 10.10 på Skive Trav.


Yderligere kommentarer
Formand for Dansk Islandshesteforening, Torben Haugaard, mobil: 2168 4840
Direktør, Skive Trav, Jesper Elbæk, mobil: 2874 2079
Udvalgsformand, Ditte Staun, mobil: 4024 2294Pressemeddelelse 28. aug. 2013

- Erhvervspolitik på plads i Skive

Skive Byråd vedtog Erhvervspolitikken på sit møde tirsdag den 27. august. Om politikken, der skal gælde for 2013-2016 udtaler Ditte Staun, som er formand for Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE):
- Erhvervspolitikken har været længe under vejs, fordi vi i udvalget ville sikre en både grundig og inddragende proces, så vi sikrede forankret og rigtig politik for netop vores kommune. Vi startede med en grundig analyse, som vi tog med til en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi har haft en runde i den taskforce, vi har nedsat for at sikre flere arbejdspladser, og i bestyrelsen for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Og så har vi haft den på temamøde i byrådet, en tur om Arbejdsmarkedsudvalget, før vi samlede alle trådende i TEKE, fortæller Ditte Staun,. 
Erhvervspolitikken har et særligt fokus på bæredygtig energi. Om dette siger Ditte Staun: 
- Skive er foran på bæredygtig energi, fordi vi har satset på at hente kontante og miljømæssige gevinster på energisatsningen siden 1970´erne. Og det er lykkedes. Vi er danmarksmestre i solceller og er med i tre ud af fire konkrete indsatser på energi under Region Midtjyllands erhvervsstrategi. Vi bygger videre på den succes med satsning på geotermi, grøn gas, vind og sol, fordi billig, ren energi giver os en konkurrencefordel med flere arbejdspladser og muligheder for energiuddannelser som den nye gasteknolog uddannelse på Erhvervsakademi Dania.
Erhvervspolitikkens frem andre indsatser er uddannelse & opkvalificering, forretningsudvikling & innovation, iværksætteri, infrastruktur og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. På tværs af alle indsatserne går de to temaer branding & kommunikation og serviceleverandør.
- Den overordnede metode er samarbejde, dialog og partnerskaber. Vi kommer ingen vej som kommune uden at have erhvervslivet, organisationerne og uddannelserne med. Derfor har vi lige indgået en aftale med Ålborg Universitet om praktikpladser og forskningsprojekter for studerende i vores virksomheder. Og vi kommer ingen vegne med en tyk bog, der samler støv på hylden og ingen kender til. Derfor har vi valgt en overskuelig form, som siger noget om, hvor vi vil satse og hvordan. Vi har konkrete handleplaner inden for alle indsatser, hvor noget er sat i gang, noget er på tegnebrættet og mere vil komme til, forklarer Ditte Staun og slutter:
- Vi sætter os selv på opgave ved at fokusere på kommunen som serviceleverandør. Her er ét af tiltagene, at gøre det muligt for virksomheder at følge deres sag. Og vi forpligter os selv på en kommunikationsopgave. Det der tæller er, at politikken kommer ud at arbejde og bliver til jobs.

Yderligere kommentarer
Udvalgsformand, Ditte Staun: mobil: 4024 2294

 

Pressemeddelelse 21. aug. 2013

- Erhvervsrettede uddannelser i Skive
Debatten kører på landsplan, fordi færre unge tager en uddannelse med et praktisk og erhvervsrettet fokus. Noget som virksomhederne i stigende grad mangler.
- I Skive har vi mange uddannelser, som alle er erhvervsrettede. Og vores erhvervsuddannelser er med i front, når det gælder praktikpladser. Vi samarbejder i Uddannelsesrådet i Skive, og støtter som udvalg og kommune op om konkrete projekter. Vi har en fælles version om en helt særlig CAMPUS-model, hvor vi netop satser på tæt samarbejde og et erhvervsfokus, siger Ditte Staun, som er formand for Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE), som også har uddannelserne som område. 
Ditte Staun nævner den erhvervspolitik, som er på dagsordenen på det kommende byrådsmøde tirsdag, en strategisk samarbejdsaftale med Ålborg Universitet og et såkaldt Open Device Lap på Erhvervsakademi Dania, hvor alle apparater bliver til gængelig for alle: 
- De studerende får adgang til den nyeste teknologi. Det samme gælder – især - små og mellemstore virksomheder og iværksættere, der ikke kan investere i mange apparater, men har behov for at have adgang til en bred vifte af det nyeste forhold til produktudvikling. Dermed kommer Dania både til at virke som katalysator for opkvalificering af erhvervslivet – og til at spille en rolle for at fastholde virksomheder i området, fortæller Ditte Staun og fortsætter:
- Vi styrker nu indsatsen med den nye erhvervspolitik, som vi har arbejdet med i TEKE-udvalget. Her har vi fokus på ”Uddannelse og opkvalificering” samt ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”. Det bakker vi op med konkrete handlinger som eksempelvis en ny samarbejdsaftale med Ålborg Universitet, som målrettet sigter på praktikpladser, projektforløb og forskningsprojekter. 
Ditte Staun fortæller om strategien bag aftalen:
- Vi skal have de studerende helt tæt på virksomhederne og omvendt. Når studietiden er ovre er de blevet introduceret til virksomheder på Skiveegnen, til vores arbejdsmarked og mange muligheder. Og en del af dem vil blive både medarbejdere og borgere i vores kommune, slutter Ditte Staun.

Yderligere kommentarer
Udvalgsformand, Ditte Staun: mobil: 4024 2294

Læserbrev 19/8 2013

Lige udvikling i HELE Skive kommune

PÅ trods af – eller også på grund af - faldende befolkningstal har vi i vore små landsbyer en fighter- og foreningsånd, som skal have stor ros. Lørdag var der byfest i Lem arrangeret af det lokale foreningsliv, som havde lagt masser af kræfter i et helt igennem vellykket arrangement, der trak både store og små af hus. Rundbold, cykeltur, fællesspisning, snak og hygge. Igennem året arrangeres udflugter, kulturelle arrangementer, sportsbegivenheder og meget andet. Der laves lokalt udviklingsarbejde i forhold til samarbejde mellem kulturinstitutioner, tilgængelig natur, etc. til glæde for lokale, men også i de håb, at flere borgere skal få øjnene op for de kvaliteter, som findes i vort lille samfund og få lyst til at slå sig ned her. Samme fighterånd og sammenhold findes i rigtigt mange af de små landsbyer i Skive kommune. Alle ved vi, at tingene ikke kommer af sig selv, men at der skal laves et stort stykke lokalt arbejde hos os, som bor i udkanten af udkanten eller vandkanten af vandkanten – kald det hvad du vil - for at holde hjulene i gang. Stor tak og ros til alle disse frivillige ildsjæle. Der sker utroligt spændende ting i Lihme, Rødding, Balling, Selde, på Fur, Glyngøre for blot at nævne nogle af de landsbyer, som kan sætte Skive kommune på landkortet, og smukkere sted at leve end vores kommune, skal man lede længe efter. Så kom hid, nye borgere. 
Mit ønske er, at der fra politisk side er positiv opmærksomhed på det store arbejde, som foregår i vore små samfund – også økonomisk, og på vigtigheden af, at udviklingen prioriteres ligeligt i både Skive by og de omkringliggende små samfund. Lad blot Skive by være lokomotivet, men uden de små landsbygodsvogne er toget ikke meget værd.

Mvh Susanne Jensen
Kandidat til kommunalvalget 
for Radikale Venstre
Præstegårdsmarken 1 Lem
7860 Spøttrup

 

Læserbrev 12/8 2013

Mestring af eget liv er også for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Mestring af eget liv? Det betyder at man kan bruge sine evner /ressourcer og forvalte sit liv på den måde der er bedst for en selv.
Jeg er optaget af hvordan børn med specifikke vanskeligheder kan komme til at bruge deres evner, ressourcer og blive herre i eget liv så de kan forfølge deres drømme og leve et for dem godt liv.

Når børn med eks, ADHD, Autisme, Asberger, eller lignende vanskeligheder, skal have deres skolegang i henholdsvis specialklasse eller være i den alm. skole, begynder arbejdet med at lære alle de faglige færdigheder som matematik, dansk m.m.. Det i sig selv er en udfordring når man har alle mulige vanskelligheder der lægger forhindringer i vejen for at kunne modtage den undervisning. Det der måske kan få størst indflydelse på deres kommende liv er hvordan de har det med deres vanskeligheder og deres sociale liv.
Man kan ikke lære meget fagligt hvis man har det svært med sig selv eller sine omgivelser.
Det er rigtig mange forskellige områder lærerne og de pædagoger der er i skolen skal have viden om.
Derfor vil det være en stor fordel for børnene hvis der var flere forskellige fagpersoner i skolens hverdag der kunne hjælpe hinanden med de udfordringer/vanskeligheder børnene har. Hvor er fysioterapeuten, der kan tilrette lægge træning for at bedre f.eks. sansemotoriske vanskeligheder? Hvor der ergoterapeuten som f.eks. kan skabe struktur og arbejde med socialfærdigheds træning eller psykologen, der kan hjælpe børnene til at forstå hvad det er der sker med dem og hvorfor de reagere som de gør, så kan pædagogerne arbejde målrettet med børnenes sociale kompetencer og lærerne kan arbejde med at give børnene faglig viden.
Vi skal hjælpe disse børn med deres psykiske og sociale vanskeligheder og det allerede fra de er børn så har de flere muligheder for at klare ungdomslivet og videre til voksenlivet.


Venlig Hilsen

Solveig Stausholm-Jensen
Kirsebærvej 8
7800 Skive
Kandidat ved kommunevalgt 2013 Radikale Venstre


Læserbrev 07082013

Styrk kystturismen
Sidst i juni offentliggjorde regeringens ”Væksteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi” en rapport, der viste at Danmark er alt for dyr at være turist i. Til gengæld er maden og betjeningen dårlig og faciliteterne ringe og kedelige. Ikke en særlig opløftende konstatering at starte sommersæsonen på. Men måske et wake-up-call. 
Som Georg Metz konstaterede det i Information den 6. juli, er konklusionen måske ikke så overraskende. Selvom vi i krisetider også skal fokusere på det positive, er der ingen grund til at fortrænge, at det billede, turisten også møder, er – discount. Og ikke på den ”fede” måde. Eller måske nok fed – men på den ufede måde. Vi kan finde ud af at servere discountmad til dyre penge. Og danske turister køber det tilsyneladende. Tyskerne gør derimod ikke. De bliver i stedet hjemme eller tager sydpå – til skade for de danske turismeindtægter. 
Den ovenfor omtalte vækstteam foreslår blandt andet en vitaminindsprøjtning til kystturismen, fælles koordineret og fokuseret markedsføring i udlandet og styrket international tilgængelighed som mål i den nationale turisme-strategi. Gode ideer. Hvor Skiveegnen også bør bidrage.
På Skiveegnen skal vi værdsætte, støtte og fortælle om de gode faciliteter, vi har – herunder spisesteder og kulturtilbud. Men de gode historier er ikke nok. Næsten ingen turister fra Tyskland besøger Limfjordslandet og her kunne der opdyrkes et marked. 
Et eksempel er kystturismen. Skiveegnen har en lang kystlinje, hvor man i endnu højere grad kunne stille faciliteter til rådighed ved såvel sommerhusområder og campingpladser som de steder, hvor man med cykel eller bil nemt kan komme tæt på vandet. Tilgængeligheden til kysten bør der også satses mere på. Skive Kommune bør udbygge cykelsti-nettet langs kysten og kombinere det med telt og lejrpladser. Man kan fx starte med strækningen Resen – Lyby Strand og strækningen Grønning Øre – Mogenstrup – Eskær. Store dele af den øvrige kystlinje har lokalveje tæt på kysten, som allerede er inddraget i en ”Limfjords-cykelrute”. Mange steder kan der sikkert samarbedes med private lodsejere om inddragelse af private veje og stier med passende kompensation. 
Også endnu bedre faciliteter til lystfiskeri og badeferier ved Limfjorden bør der fokuseres på. Selvom det er en charme ved Sallings kyster, at de fleste er stenbelagte, så kunne man måske flere steder forsøge at skabe sandstrand ved kysten i Salling og på Fur, evt. suppleret med brusere, omklædningshytter og lignende – selvfølgelig en gennemtænkt og langtidsholdbar udformning. Ligeledes bør man fra kommunal side øge samarbejdsmulighederne med de få spisesteder både ved kysten og andre steder i forhold til at opretholde - og især styrke - kvaliteten af både bygninger og faciliteter. Det hele behøver jo ikke at ligne forstørrede udgaver af redskabsskure fra byggemarkedet. Vi skal hele tiden passe på, at Skiveegnen ikke kan få påklistret etiketten ”discount”. Det rejser folk ikke efter. 
Måske kan vi alligevel gøre det lidt bedre…

Preben Kjærulff (kandidat ved kommunalvalget til efteråret for Rad. V. )
Bellisvej 8
Resen
7800 Skive


Læserbrev 07062013

Mere medindflydelse 
Her i dagene efter grundlovsdag er det tid til eftertanke over demokratiets vilkår, såvel nationalt som lokalt. På det nationale plan har folketinget netop før grundlovsdag vedtaget en ny offentlighedslov, som begrænser offentlighedens indsigt i rådgivningen og kommunikationen bag de lukkede døre i forberedelsen af lovforslag og andre politiske beslutninger. Det er i sig selv bekymrende, at en sådan helt unødvendig begrænsning af offentligheden foretages. Det ville i stedet klæde både politikere og medier, at man fik etableret en mere åben debat i det politiske miljø, som også levner plads til, at der begås fejl - både i rådgivningen og i beslutningstagningen. Så kunne vi måske komme ud af den tornado-lignende tilstand i politik, der karakteriseres ved at jo mere politikerne forsøger at fremstille sig selv som fejlfri, jo mere forstærker medierne jagten på fejl og puster fremstillingen af fejlene op , hvilket efterfølgende fører til endnu mere frygtsomme politikerne, der forsøger at finde nye kneb til at skjule fejl eller henlede opmærksomheden på noget andet.
Angående demokrati på det lokale, kommunale plan oplever borgerne, at de forskellige formelle høringer, der skulle tilføje det lokale repræsentative demokrati et vist skær af nærdemokrati, ofte bliver til ligegyldige skueprocesser. I Skive Kommune har borgerne tilmed oplevet, at det frivillige foreningsarbejde bliver accepteret – men ikke præmieret med medindflydelse. De frivillige ildsjæles interesse og viden bagatelliseres som særinteresser, selvom de blot ønsker at være med til at skabe et bedre samfund - på netop deres måde. 
De frivillige tåles som et nødvendigt onde – men respekteres ikke som demokratiske medspillere, og deres indflydelse minimeres til høringsprocesser, som vist mest er skueprocesser til gavn for avisens spalter. Så kan der jo skrives lidt om det. Et eksempel på dette har vi set i by- og kommuneplanlægningen, hvor fx borgergrupper og foreningen By og Land har forsøgt at give gode råd og forslag. Et andet eksempel er museumsområdet, hvor museernes støtteforeninger er blevet gelejdet ud på et sidespor og erstattet med et centraliseret og politiseret museumsorgan. 
Der er meget fokus på ”Rent liv”, hvilket jo er et godt slogan. Et af de forhold, der sættes fokus på i forhold til ”Rent liv” er foreningslivet. Det bør afspejles langt mere i den måde foreninger inddrages på. Det er ikke just det, vi har set på fx museumsområdet, hvor nu senest Fur har fået at opleve, hvad det vil sige at komme ind under Museum Salling.
Efter kommunalvalget må vi forsøge at genetablere en reel respekt for foreningslivet og de mange frivillige i kommunen. En respekt, som bør manifestere sig i reel medindflydelse i bestyrelsesarbejde og høringer på de områder, som de frivilliges foreninger interesserer sig for. At inddrage foreningerne kunne lægge i en naturlig forlængelse af de mange udviklingsprojekter, der er i gang i landsbyerne i disse år, og som også støttes af Skive Kommune. 
Det handler om at involvere de ildsjæle, der rent faktisk brænder for et bestemt område. Det handler om at signalere tillid til disse kræfter ved at give dem reel og formel indflydelse. Vejen frem er ikke den centralisering og topstyring, der er blevet alt for meget af de seneste år. 

Preben Kjærulff (kandidat ved kommunalvalget til efteråret for Rad. V. )
Bellisvej 8
Resen
7800 SkiveDansk model under pres!

I foråret 2012 inviterede regeringen til 3 partsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter! Desværre uden resultat. Som undertegnede opfattede situationen, signalerede regeringen helt relevant, at krisetider kræver samarbejde og gensidig forståelse på alle niveauer.
Den fælles opgave var og er jo ganske åbenlys. Der skal tages samfundsansvar hele vejen rundt.
Efter 10 års fest og mangel på rettidig reformomhu var og er tiden inde til at tage fælles ansvar for at bringe nationen flot af den internationale finanskrise.
Vi har alle i spænding fulgt forhandlingerne i foråret på en lang række områder. Det gjorde vi også på sygeplejeområdet for nogle år tilbage.
Regeringsindgreb er en nødløsning som sjældent tages i anvendelse. Dog er det flere gange set, at ansvaret i sidste ende overlades til de folkevalgte.
Af hensyn til ”Den danske arbejdsmarkedsmodel fremadrettet” vil det være lykkeligt om to offentlige parter selv kunne finde hinanden i et forlig.
Hver gang ansvaret overlades til politisk indgreb svækkes modellen.
Tiden er inde til forlig. Forlis tager længere tid at rette op, nøjagtigt som det tager tid at rydde op efter de ”bevidstløse nuller”.
Kriseforløb er sjældent kønne, men kriser skal løses!
Vi er berømte for at finde fælles fleksible løsninger på fælles udfordringer.
Lad os fortsætte med det!


Venlig hilsen
Søren Hendriksen
Byrådsmedlem R
Sønderhede 8
Lihme
7860 Spøttrup.Folkeskole med tidssvarende indhold.

”Helhed og sammenhæng er nøgleordene”.

Børn og unge mennesker fortjener uanset social baggrund og etnisk oprindelse en god start på livet.
Realiteten er, at de anno 2013 straks anmodes om at blive voksne i det øjeblik det maskuline og det feminine DNA mødes. I en alder af minus 9 måneder.
Fra dette tidspunkt og 3 – 4 år frem viser al forskning og viden på området, at de vigtigste grundelementer i det konkrete menneskes fremtidige følelses- og kompetenceudviklingsfundament etableres.
Det var også udgangspunktet, da jeg i yngre udgave i 1978 skimmede Marianne Dideriksens bog ”Den 0 – 3 årige samfundsborger”.
Siden 1978 er der ”løbet en hel del vand i Karup Å”. 
Sammenhængen og tiden barnet fødes i er markant ændret og udviklet. Nogen mener til det bedre. Andre mener noget andet.
Særligt den kommunikations- og informationsteknologiske udvikling har bevirket, at vi alle må forholde os til svære globale dilemmaer også lokalt.
Hvordan forbereder vi barnet og de unge mennesker til en fremtid vi kun kan gætte på?
Dette spørgsmål må de der har ansvaret for barnet frem til det tidspunkt, hvor det selv kan tage ansvar for sig selv og sine besvarer - De voksne.
Hvordan går det så med det?
Der siges og debatteres meget om emnet.
Essensen er, at de voksne alle – uanset rolle eller position i samfundet – må tage medansvar.
Det vigtigste element i samtalen om såvel ” livets skole” som folkeskole er således hvordan voksne evner at skabe rammer om trivsel, læring og dannelse.
Med udgangspunkt i et demokratisk samfundssyn og et humanistisk ligeværdigt menneskesyn har vi i Danmark de bedste forudsætninger for at løse denne opgave.
Det er således op til de voksne at skabe en tidssvarende indholdsramme for trivsel, læring og dannelse i samarbejde og dialog.
Det er mit håb, at alle voksne i den sammenhæng formår at se ud over snævre egeninteresser. Det er indhold og børnenes tarv, som skal sættes i centrum.
Hvis indhold, indholdsforståelse og indholdsformidling gøres tidssvarende udløses et hidtil uset trivsels- og læringspotentiale. Dette til gavn for den enkelte i særdeleshed, og for samfundet i almindelighed.
Med håbet om at gode voksne kræfter forenes, når den næste navigationsretning udstikkes i den særdeles vigtige trivsels-, lærings- og dannelsessektor i Danmark.
Mange steder er man godt på vej. Held og lykke med de fortsatte bestræbelse på at gøre en god Folkeskole endnu bedre.

Søren Hendriksen.
Byrådsmedlem (R)
Sønderhede 8 Lihme
7860 Spøttrup.Hvad er meningen?

Dette spørgsmål stiller mange danske borgere sig selv i øjeblikket.
Tilsyneladende er alle værdier, rammer og retningslinjer i øjeblikket kastet op i luften. Det enkelte menneske har så den opgave at fiske mening ud ad dette kaos.
I en samfundsforståelse står vi os alle ved at holde balancen, hvilket forståeligt kniber for mange piger og drenge i april 2013.
Når jeg i 2006 besluttede mig for at indtage en politisk rolle i lokalsamfundet Skive Kommune var årsagen den ganske enkle, at jeg måtte blive lidt klogere. Jeg var træt af at blive opfattet som en forbruger før en borger før et menneske!
De bevidstløse nuller hvor liberale strømninger og et vedholdende ”vi skal alle være stjerner med fede kontrakter” var mantra, gav ikke mening for mig.
Fordelingspolitisk giver Grundtvigs synspunk:” Få har for meget og færre for lidt” mere mening, når det gælder Danmark!
Hovedfeltet eller trækhestene, som i dagligdagen skaber værdier i en af verdens mest demokratiske og korruptionsfrie nationer, skal have andel i værdiskabelsen. Dette til gavn for de som helt eller delvist har mistet noget af trækkraften i perioder af livet.
Samfundet udvikler sig i et tempo, hvor man skal holde på hat og briller.
I verdensøkonomien – markedsøkonomien - ser det anderledes ud end i Danmark. Her er det blå tog med stor hast på vej mod den ultra liberale afgrund, som giver mindelser om ”dansen om guldkalven”. Pyt med bæredygtigheden i væksten – det bliver jo ikke noget problem i min tid?
Er det fornuftigt? 
Ikke set fra mit synspunkt. De lande, som har dette udgangspunkt, har mange indbyggede menneskesynståbeligheder, som vi i Danmark gerne vil være foruden.
I rigtig mange læserbreve har jeg rost vores regering for at udvise handlekraft, udviklingsvilje og konkret reformvilje. Det er der tilsyneladende ikke mange vælgere i. Jeg støtter fortsat regeringens kurs!
Lidt mere helhedspræget reformtiming efterspørges dog.
I spændvidden mellem det yderste politiske højre og det yderste politiske venstre er der uendelig mange muligheder. I den sammenhæng er det måske ved at være tid til fusioner også i det partipolitiske Danmark.
Tænk hvis vi blot havde 3 politiske partier. Højre, Midten og Venstre. Hvem ville så have regeringsmagten i Danmark? – Det ville midten, som bygger på socialliberal tankegang og viden om behovet for balance mellem de ideologiske yderpunkter. Humanistiske værdier ville også sejre. Vi er alle født nøgne, kreative og naive – uanset hudfarve. Resten er jo broget kulturarv – heldigvis! Mangfoldighed er godt!
Når jeg understreger det fordelingspolitisk, må jeg jo også erkende, at vi p.t. i stort tal er optaget af ”hvad vi selv får ud af den daglige dont”. Sådan må det også være. Vi skal aldrig være bange for konkurrence. Der er og bliver en del af ”gamet”.
Hvis jeg skal rejse en enkelt kritisk pind til eftertanke for regeringen, skal den være: ”Pas på at balancepunktet ikke tipper for langt til det politiske højre”. Hold balancen
Helveg den ældre begik bogen ”Oprør fra midten” – måske den er en genlæsning værd.
Min oplevelse som radikal er, at jeg bliver overhalet ”højre om” af såvel socialdemokrater som SF’ere på en lang række felter, mens danskerne tilsyneladende ønsker sig nullernes liberale og fremmedfjendske retorik tilbage. Hvad er meningen? – Ja det må du nok spørge om!
Som husmand er jeg ganske godt tilfreds med den linje Radikal Venstre står for værdipolitisk og realpolitisk. 
Derfor styrk midtbanen, selvom det kan være svært at identificere hvor den politiske midte befinder sig dags dato. Radikale er et godt bud med plads til både husmænd, andelsbevægelse og Cafe latte udgaver! Der er plads til endnu flere – til langt de fleste om du vil.
Vi skal vinde industrielle arbejdspladser tilbage. Desuden skal vore store virksomheder være med til at dele ansvaret for, plads til alle på arbejdsmarkedet i det fremadrettede. 
Dette kræver både omkostningsreduktioner til virksomhederne og samfundsansvar den anden vej fra virksomhedssiden. Virksomheden Grundfoss i Bjerringbro er et godt eksempel på en virksomhed, som husker denne sammenhæng.
Hvis de danskere, som virkelig har brug for hjælp, skal have mulighed for at få hjælp i fremtiden, kan vi ikke alle stå med hatten i hånden! 
Dette gælder både i det private og det offentlige erhvervsliv!
Hjerter sidder lidt til venstre for midten hos de fleste – også mit som er stort i konkret betydning, og forhåbentlig også i overført betydning! Pacemaker hjælper på det første – mit menneske- og samfundssyn forhåbentlig på det der angår den overførte betydning.

Venlig hilsen

Søren Hendriksen
Byrådsmedlem R
Sønderhede 8
Lihme
7860 Spøttrup.


Bro mellem Nordfjends og Salling

Jeg er ved at øve mig i at printe Nordfjends ind i min bevidsthed som en del af Skive Kommune – og oven i købet som en spændende del! 
Jeg tager måske fejl, når jeg synes at området er blevet stedmoderligt behandlet igennem tiden? Jeg har spurgt lidt ind til det både i Skive og i Salling, og jeg er i hvert fald ikke helt alene om den opfattelse.
Fjorden kommer i vejen. Naboer på hver sin side af en bæk må ofte køre mange kilometer for at besøge hinanden, så måske kender de faktisk knap nok hinanden. Tilsvarende er landevejen mellem Nordfjends og Skive en mental hindring for samhørigheden.
En bro mellem Salling og Nordfjends tør vi nok ikke satse på. Men på begge sider af fjorden syder og bobler initiativerne for at benytte vandet til allehånde aktiviteter. Hvorfor ikke samarbejde om flere aktiviteter på tværs af fjorden? Hvor er søspejderne, der krydser fjorden med optimistjoller, kanoer og kajakker, og som har aktiviteter på begge sider? Eller sejlklubbernes initiativer? Eller vandrestierne, hvor der indgår kanosejlads over fjorden? Eller?
Måske kan vi alligevel bygge bro! 


Venlig hilsen
Ivan Andersen
Åbakken 36, Krejbjerg
7860 Spøttrup
Medlem af Skiveegnens Radikale

Liv på Strandtangen

Skive Kommune har næsten 200 km kyststrækning. Det må absolut være nok til en topplacering blandt danske kommuner hvad angår nærhed til vand – og det kan vi være stolte af. Vi er da også gode til at bruge fjorden. Der er anlagt naturskønne gang- og cykelstier langs fjorden, vi har havnemiljøer og mange aktive vandsportsklubber. Vi har dygtige roere og sejlsportsfolk og vores vindsurfere er blandt verdens bedste.
Skive by ligger tæt ved skov og fjord. Havneområdet er gennem de seneste år blevet renoveret og fremstår i dag som et moderne og spændende sted at opholde sig. Her går arkitekturen fint i spænd med skoven, skibsmasterne, Krabbesholm, Resenlund og virksomhederne på havnen. Området er en dejlig oase blot få hundrede meter fra byen. Mange mennesker bruger flittigt havneområdet og strandtangen både til hverdag og til fest. Det ser heldigvis ud til at Skive Festival fortsætter. 
I sommerperioden – udenfor festival-ugen – kan Strandtangen dog sagtens udnyttes endnu mere. Der er stillet borde og bænke op sammen med nogle ildsteder. Det kunne være sig ugentlige småkoncerter, fx med lokale musikere eller bands? Eller aftener med medbragt kaffekurv, et par guitarister og omdelte fællessange? Eller … der er masser af muligheder. Der er helt klart muligheder for at få endnu mere liv i området, som er en sand perle, næsten en ”hemmelighed” blandt skibonitter og andre med insiderviden. 
Selve stranden trænger til en ansigtsløftning. En udskiftning af havbunden ud for Strandtangen ville kunne gøre underværker. Fjern mudderet fra havbunden og fyld noget fint sand på i stedet. Samtidig kunne man etablere et par små øer lidt ude i vandet. Så kan badegæster gå eller svømme ud og ligge og sole sig. Eller lav et par flydepramme, som man kan svømme ud til og kravle op på. 
Vi mangler også en badebro. Badebroen, der blev opført for nogle år siden, var ikke god nok. Dels var den for høj – børn kunne falde ned fra den. Dels kunne den ikke holde til isen om vinteren. Men en badebro er helt uundværlig, hvis vi vil have et godt bademiljø og udnytte de muligheder, vi har i vores kommune. Hvad med en gammel engelsk badebro, som delvis er bygget i støbejern? En sådan bro vil være med til at markere, at vi mener det alvorligt: At vi er førende på ”vandkants-området”. At der er stil over os, når vi bader på Strandtangen med Resenlund i baggrunden.
Mindre end ”engelsk stil” kan også bruges. Det vigtigste er, at vi får bygget en ny badebro. Ikke kun i Skive men flere steder rundt langs fjorden i vores kommune bør vi opsætte badebroer, så vi kan forstærke vores image som den førende vandkants-kommune. Broerne skal kunne bruges hele året, af naturelskere, vandsportsfolk, sommer- og vinterbadere. Ikke kun til glæde for os selv men også for turister. 
Ingen af ovennævnte forslag er umulige at realisere. Musikken kan arrangeres i et samarbejde mellem Musikskolen og Sommer i Skive. Sandbunden kan laves næste gang sejlrenden skal uddybes; her kunne man lave en aftale om at tage strandkanten med. Badebroer langs kysten kan realiseres dyrt eller billigt. En engelsk badebro findes vist ikke andre steder i Danmark. Måske ville en fond være interesseret i sådan en bro?


Med venlig hilsen
Bent Dyrberg
Formentlig kommende byrådskandidat Havnevej 25
7800 Skive

Vi vil, vi kan 

Børnetallet falder drastisk, de unge flytter væk, arbejdspladser forsvinder eller flytter ud, og der bliver flere ældre. Det kan alle se, så, lad os gøre noget ved det. 

Mit hovedspørgsmål er, om befolkningen i Skive Kommune er parat til at stå sammen om en bevidst strategi, hvor unge, erhvervsaktive, virksomheder og institutioner er med i arbejdet? 

Ser vi os omkring i Skive Kommune er svaret ja. Her ser vi en levende selvstændighedskultur omkring fritidsaktiviteter og landsbyudvikling. Det må vi kunne udnytte til en ny fælles indsats. Der er allerede mange initiativer i gang rundt om i kommunens byer og det viser, at befolkningen vil, men der mangler en 
koordinerende strategi og risikovillig kapital, der kan skabe nyt liv til kommunen. 

Ved at skubbe på nedefra og derigennem forene initiativerne rundt om i kommunen i et offentligt og privat samarbejde og f.eks. ved at oprette en erhvervsfond og et idéforum, og finde nye samarbejdsformer, kan vi 
udvikle nye produkter, skabe nye arbejdspladser, tiltrække unge ambitiøse mennesker, så der igen kommer liv til de små samfund i Skive Kommune. Hvis vi ikke står sammen og tager opgaven på os, så forsvinder de unge, landsbyerne dør eller bliver til fritidssamfund med lidt liv om sommeren og i weekender, og vi ældre hygger os. 

Lad os skubbe på nedefra og lad de unge komme til, så landdistriktet Skive Kommune bliver et dynamisk og levende distrikt. 

Ejgil Brun Kristensen 

Medlem af Radikale Venstre 


Vi har en modig regering, som tør komme med reformer, der skal hjælpe os med at komme ud af krisen, som har varet alt for længe. Verden over er der mange økonomiske eksperter, som hver har deres løsning på problemerne, men gennemgående er de enige om, at falder forbruget, falder efterspørgslen og dermed også den vækst, der skal få gang i hjulene igen.
Regeringen forhandler netop i disse dage med partierne i folketinget om at få sat nye kortsigtede initiativer i gang som:
• Almene boligselskaber får lov til at renovere for 4 mia. kr. ekstra i 2013.
• Boligjobordningen videreføres i 2013 og 2014. Det betyder, at man kan få fradrag for den service, som udføres i hjemmet af fagfolk.
• Der gennemføres klimatiltag, hvor bygningsejere kan modtage samlede pakker med forslag til energirenoveringer.
• Der etableres en nedrivningspulje, så tomme huse i landdistrikterne kan rives ned, og dermed gøre det mere attraktivt for nye beboere.
• Kommunerne får ekstra 2 mia. kr. i 2014 til investeringer.

Det er alt sammen initiativer, som vi kan få glæde af på vores egn, hvis vi griber chancen.
Målet er at skabe nye job, der erstatter de 170.000 private arbejdspladser, der er blevet tabt under krisen. Derfor skal vi også investere i uddannelse, der gør arbejdsstyrken dygtigere. Det er radikal politik, at samfundet skal indrettes, så flest muligt kan klare sig selv. De, der ikke kan, skal sikres hjælp. Derfor skal de mennesker, som af den ene eller anden grund har varigt behov for hjælp, sikres af det offentlige, så de kan have en værdig og tryk tilværelse.
Regeringen vil nedsætte selskabsskatten. Det er et godt tegn til omverdenen, men får ikke den store betydning for erhvervslivet, da de finansielle selskaber, som betaler halvdelen af selskabsskatterne, ikke er tilgodeset i ordningen. Ligeledes er der nogle få afgifter, som ikke bliver gennemført. Det er langtfra nok. Regeringen burde rydde op i den jungle af afgifter, som i årenes løb er blevet indført i skattesystemet, for at adfærdsregulere os og sikre, at den sociale afstand mellem mennesker ikke bliver for stor. 
For Radikale Venstre er det vigtigt at bevare troværdigheden og tilliden til den økonomiske politik. Reformerne er med til at prioritere og omfordele den mængde penge, som samfundet har til rådighed. Hvis vi samarbejder på tværs af gamle grænser, kan vi nå målet med at få flest mulige i arbejde.

Venlig hilsen
Egon Espersen
Lundhedevej 22
7800 Skive
Medlem af Radikale Venstre


MORADS har smøget ærmerne op!
Forleden hørte jeg en kendt landspolitiker, som har jyske rødder sige: ”Jeg har altid været stolt af at være jyde, fordi vi er sådan nogen, der smøger ærmerne op og ikke klynker. Nu er jeg ved at brække mig over ”Udkantsdanmark””. Han har i mange år boet i København.
Men han har ret. Vi skal ikke klynke. Vi skal smøge ærmerne op.
Det betyder dog ikke, at vi passivt skal finde os i at blive urimeligt behandlet f.eks. i sagen om placering af atomaffald. Vi skal ikke finde os i, at en minister med tydelige personlige interesser i at få atomaffaldet væk fra sin valgkreds i Roskilde kører rundt med os.
MORADS har i atomaffaldssagen i den grad smøget ærmerne op. Det er en fantastisk flot indsats, de gør. Og jeg tror og håber, at hvis det kommer dertil, så vil mange på vores egn smøge ærmerne op og møde op.

Med venlig hilsen 
Ann Balleby
Sønderhede 7, Lihme
7860 Spøttrup

Helhedstanken styrker folkeskolen.
I den kommende periode fra 2013 til 2017 skal vi i Skive Byråd løse en stor omstillingsopgave når vi i samarbejde skal lave lokale udmøntning af regeringens udspil til folkeskolereform. Det er ikke en let opgave. I Skive Kommune har vi tradition for at omstillingsopgaven løses i tæt dialog med elever, forældre og ansatte. Det er en af forklaringerne på, at folkeskolen står særdeles stærkt i Skive Kommune. Ca. 94 % af børnene i Skive Kommune går i folkeskolen.
Når jeg nedenfor fremsætter påstande af forskellig karakter har det to formål:
1) At skabe en konstruktiv og positiv lokal debat.
2) At pege på områder, som set fra mit synspunkt skal nedtones eller afvikles, hvis noget nyt og tidssvarende skal have mulighed for at spire frem.
Folkeskolen skal udvikles. Det kræver ikke blot indsats af skolens ansatte. De kræver en helstøbt holdindsats, hvor alle voksne medvirker til at skabe tidssvarende kvalificerede rammer for et godt, udviklende barne- og ungdomsliv. Folkeskolen skal også de næste 50 år være den væsentligste ramme om børns trivsel, dannelse og læring i Danmark. 
Med mange af de gængse opdelte strukturer i fag, lektioner og fritid har vi ikke svaret. Vi skal skabe noget nyt. 
Regeringens udspil til folkeskolereform rummer rigtig mange gode indholdselementer, som kan styrke det gode tidssvarende barne- og ungdomsliv – hvis de voksne vil.
Den tid hvor Emil kunne tøffe hjem til mor kl. 13 til lune boller og varm chokolade er for 95 % af Emilernes vedkommende ikke længere en realitet. Derfor er et helhedsorienteret heldagstilbud også det rigtige svar anno 2013.
Vi skal ikke skabe mere af det samme læringssyn som vi tidligere har anvendt, men invitere en mere proces- og projektorienteret skole indenfor. Det skylder vi alle børn især drengene. Mange undersøgelser viser at den nuværende Folkeskole taber for mange af drengene, på den måde vi hidtil har indrettet os.
Ændrede arbejdsformer kræver, at skolens aktører er til stede på skolen hele dagen. Omvendt må det også kræve, at skolens aktører med god samvittighed kan sige, at de stort set har afsluttet dagens arbejde når de går hjem. Vi kan godt udvikle fleksible modeller for dette.
En tidssvarende skole har også medhjælpere, pædagoger, socialrådgivere, frivillige kræfter, PPR personel på skolen/i lokalområdet som en naturlig del af børnenes hverdag. Måske kræver fremtiden også helt nye faggrupper tilknyttet folkeskolen. Det er de voksnes opgave at skabe denne realitet.
En mere proces og projektorienteret skole skal drives af motivation, hvor børnenes nysgerrighed af de voksne omsættes til konkret læring på en tidssvarende måde. Det skal ske i fællesskab på tværs af sociale og økonomiske skel. Den skal mål- og rammestyres.
Der kan hentes rigtig mange timer hvor børn og voksne kan mødes, hvis dokumentations- og detailstyringsdelen nedtones i omfang. Forståelsen af skolen som en produktionsenhed, hvor New Public Management hersker skal væk. Dette burde også ske i mange andre sammenhænge, hvor der arbejdes med mennesker i den offentlige sektor. 
Derfor er det vigtigt, at det centrale udspil til Folkeskolelov er styret af mål og fleksible rammer. Vi må have tilliden til skolens ansatte tilbage i større omfang. Regeltyranni, detailstyring og overdrevent dokumentationsfokus er ikke befordrende for en tidssvarende læringsforståelse. Ligeledes skal forbrugerrollen erstattes af borgerrollen. Stil ikke kun krav – tag også medansvar.
Moderne teknologi kombineret med frisk luft, bevægelse, sund mad og samarbejde er en god del af vejen. Vi har rigtig mange dygtige voksne mennesker i børnenes hverdag allerede i dag. Af mange årsager tilbringer de voksne for kort tid i det direkte møde med børnene. 
Reformens finansieringsdel har et enormt fokus. Her må de voksne finde løsninger, som sikrer, at vi når i mål på børnenes og ungdommens vegne!
Der skal naturligvis være fokus på et anstændigt økonomisk ressourceforbrug i Folkeskolen.
I Skive Kommune bruger vi, set i et nationalt perspektiv få økonomiske ressourcer på børn i alderen 0 – 18 år. I et fremadrettet perspektiv bør vi overveje, om det er en klog prioritering. 


Venlig hilsen. 
Søren Hendriksen Byrådsmedlem B
Sønderhede 8 Lihme 
7860 Spøttrup.


Læserbrev

Værdiløs meningsmåling
Meningsmålinger er idag en væsentlig del af det danske demokrati og vi støder på disse allevegne og de bliver flittigt kommenteret af skribenter.Meningsmålinger bør for at være nogenlunde retvisende l
aves af fagfolk som matematikere,økonomer og statistikere.At sætte en tilfældig journalist til at lave en meningsmåling,er ikke nødvendigvis en god ide,hvilket en igangværende undersøgelse på Skive Folkeblads hjemmeside viser.Det er nemt at forstå,at en lokalavis gerne vil lodde stemningen blandt læserne.Men den igangværende,vil næppe give et entydigt billede af læserkredsens holdninger:Spørgsmålet er formuleret som følger:"i et nyt udkast til en folkeskolereform lægges op til engelsk i 1.klasse,flere timer i dansk og matematik samt flere undervisningstimer for lærerne-er det samlet set"
hvorefter der kommer 3 svarmuligheder:
1. en god ide
2.en dårlig ide
3.ved ikke.
 
Spørgsmålsformuleringen lider af den indlysende logiske og sproglige skavank,at der spørges om 3 forskellige ting samtidig.Dette betyder,at kun svarmulighed 1 er klart defineret,hvorimod der bag svarmulighed 2 kan gemme sig et væld af forskellige begrundelser,hvorved nuancerne i en sådan undersøgelse går tabt.Aktuelt har jeg været i tvivl om svaret,da jeg på den ene side betragter flere timer i skolens to vigtigste fag,dansk og matematik,for positivt i oplægget,men betragter forslag om engelskundervisning fra skolestart for et populistisk paradeforslag,der kan få uheldige konsekvenser her på egnen,hvor mange begynder skolegangen ved kun at have et kaudervælsk dialektsprog fra Fur,Salling eller Fjends.Disse børn skal så begynde deres skolegang med 2 fremmedsprog,både dansk og engelsk.Det rinder mig i hu,at en af mine gamle,nu afdøde venner var engelsklærer,og lejlighedsvist kom hovedrystende tilbage fra en engelsktime,hvor han udbrød:"mange af eleverne behersker ikke det danske sprog og alligevel forventes det,at jeg skal kunne lære dem at beherske det engelske".Jeg siger bare stakkels engelsklærere,der skal undervise i 1.klasse og frygter,at det bliver til en uskøn sammenblanding af "the julekalender" og replikker fra tv-serien "Beverly Hills".
 
Noget af min kritik af Folkebladets igangværende undersøgelse kan også bruges som argument mod at anvende folkeafstemninger til at afgøre politiske spørgsmål:Ved en folkeafstemning formuleres der et spørgsmål,som man kan enten svare ja eller nej til.Rent logisk er det derfor kun ja-muligheden,der er klart formuleret,hvorimod nej-muligheden alene er defineret som negationen til ja-muligheden.Et nej ved en folkeafstemning er derfor umuligt entydigt at fortolke,tænk på alle de fortolkninger,der kom ud af nej'et ved EF-afstemningen i 1992.
 
Med venlig hilsen
 
Niels Jørgen Hviid
Jeppe Aakjærs vej 16,2.1
7800 Skive 

Læserbrev

Grøn asfalt er vejen frem.
I Skive Kommune overvejer vi p.t. et udbud af fremtidig vejvedligehold!
Vi kan måske selv være med til at vise vejen mod en opgradering af rute A 34 mod syd gennem et vugge til vugge tilgang til den vejkapital vi/staten allerede har.
Affald er en ressource – altså også gammel asfalt. Skruer vi udbuddet rigtig sammen, kan det vise sig at fremtidige veje bliver grønne og betydeligt billigere.
I starten af 80.erne mødte jeg i flere omgange en opfinder som arbejdede med stærke fiberløsninger/væv. Disse tanker har udviklet sig til en enorm eksportsucces for et dansk fibernet firma, som bl.a. har leveret nettet til kunstige øer i Dubai.
Med disse eller tilsvarende net i fremtidige veje kan man måske sikre, at den grønne asfalt holder længere til gavn for miljøet. Lidt økologisk farve i asfalten kan måske gøre vejen grøn?
Grøn og bæredygtig tankegang er mere optimistisk end sortsyn.
Lad os genoplive Niels Åge Bjerres tilbagevendende opfinderseminarer i Skive, og koble vores lokale og nationale erhvervsliv tæt op på disse seminarer. Det er der fremtid i lokalt, nationalt og globalt.
Venlig hilsen
Søren Hendriksen
Byrådsmedlem B
Sønderhede 8 
Lihme
7860 Spøttrup.Skive – det er Rent Liv!
I Skive bør vi satse på fred, næstekærlighed, bæredygtighed og global forståelse.
Det er Rent Liv!
Skal vi fortsat have en kaserne? – naturligvis! Efter devisen ”Det bedste forsvar er et forsvar”.
Er det en god forretningscase? – naturligvis! Det giver jo mening!
Tænk globalt – udfør dit arbejde og dine handlinger lokalt!
Hancock skulle måske have følgende brand. ”Rent Skive vand direkte fra Hanen” koblet med.
Rent Skive vand og rent øl – ja så ville jeg så gerne være en ål – i Limfjorden! 
Måske det kunne skabe et Makrobryggeri – blandt gode spirende mikrobryggerier!
Igen et argument for en opgradering af Rute 34 mod syd! 
En eldreven jernbane mod syd ville nu løfte hovedlandet mere – tænker jeg! 
Ting tager tid – I know! 
Når alt andet går så hurtigt, kunne man nu godt fremrykke en elektrificeret jernbane i nord sydgående retning. Alt behøver jo ikke foregå mod øst!
Venlig hilsen
Søren Hendriksen
Byrådsmedlem B.
Sønderhede 8 Lihme
7860 Spøttrup.

”Rent Liv” – at magte opgaven!
Magt er bestemt form af udsagnsordet at magte!
I politik har historien vist, at alt for mange er optaget af at få magt. I et godt demokrati skal alle folkevalgte være optaget af, at magte opgaven på borgernes vegne – bedst muligt i den aktuelle situation. Magten i sig selv må aldrig blive målet.
Skive Kommunes formål er i et fremadrettet perspektiv at indfri visionen om ”Rent Liv for borgerne”.
Det er et rigtig godt formål. Lad mig kalde det et universelt formål!
Formålet skal vi opfylde lokalt, nationalt og globalt. Vi skal gøre det sammen i lokale, nationale og internationale netværk.
Fremtiden byder på mange spændende udfordringer, som vi skal løse sammen efter princippet ”Power to the People”. Fremtidens udfordringer skal løses på demokratisk vis. 
Demokrati blandt mennesker kan kun udleves kvalificeret hvis vi deler fælles værdier! Fred, kærlighed, sameksistens………. Vi kan ikke henvise til højere imaginære magter. Vi kan ikke kun tænke på os selv!
Hvis politik skal baseres på magt til folket – hver person sin stemme ved de vigtige valg - kræver det rigtig meget af de folkevalgte. Vi skal alle fastholde fokus på den fælles opgave. Befolkningen skal tage medansvar ved at stemme.
I uge 45 har jeg lyttet til to særdeles kompetente personer. Lars Kolind som er optaget af at give svar på fremtidens udfordring globalt, for nationen og for Skive Kommune. Der var ikke tid til at stille ham spørgsmål, men for undertegnede var det ikke nødvendigt. Lars Kolinds foredrag gav mening. Det betyder naturligvis ikke at jeg nødvendigvis har samme politiske ståsted som Lars Kolind. Han forsøgte også at svare på det sværeste – nemlig at ”give svar om fremtiden”.
Dagen efter Lars Kolinds foredrag lyttede jeg til Handelsbankens chefstrateg i makroøkonomi :” Jess Asmussen”.
Opgaven var også for Jess Asmussen at sige noget om - ”Hvor skal vi hen du”- i et globalt økonomisk perspektiv. Her var det muligt at stille spørgsmål. Min oplevelse var, at Jess Asmussen var hudløs ærlig!
Med det forbehold at min økonomiske grunduddannelse er taget på HH niveau, er der sikkert indholdselementer i Jes Asmussens foredrag jeg kan have misforstået.
Jeg nåede to hovedkonklusioner med mig selv i dagene der fulgte!
1) Eksisterende økonomiske hovedteorier har svært ved at besvare fremtidsudfordringen, da de jo bygger på forudsætningen om vedholdende økonomisk vækst. Fremtidens økonomiske teorier skal i højere grad baseres på ”bæredygtig vækst” i mere komplicerede modeller end de eksisterende..
2) I ”den nationaløkonomiske sammenhæng” har den førte økonomiske politik under VKO´s ledelse i ”de bevidstløse nuller” været uansvarlig i et dansk nationaløkonomisk samfundsperspektiv.
Vi skal også i Skive have fokus på formålet - Rent Liv til og med kommunens borgere i et lokalt, nationalt og et internationalt perspektiv. Vi skal løse opgaven sammen ”mand og mus”. Ingen fribilletter. Vi skal indstille os på ”det lange seje træk”. Vi skal sætte” tæring efter næring.” Vi skal fortage os bæredygtige fremadrettede investeringer
Vi kan afslutningsvis glæde os over, at vi bor et særdeles privilegeret sted på jorden – selvom regn og rusk kan gøre os i tvivl en efterårsdag i november 2012.

Venlig hilsen
Søren Hendriksen
Byrådsmedlem B
Sønderhede 8 Lihme
7860 Spøttrup.
Læserbrev

Kære regering og folketing! 
Hvorfor forskelsbehandles de grønne energiformer?


Med forundring betragtes regeringens og folketingets politik for udvikling og udbredelse af nye energiformer, som til tider belønnes for udvikling – til andre tider beskattes/afgiftsbelægges.
Jeg har stor forståelse for at der ofte vil opstå modsætninger, når samfundet skal have indtægter for at opretholde velfærdssamfundet, og når der samtidig med tilskud skal udvikles nye miljøvenlige og CO2-neutrale energiformer. Men de nye miljøvenlige energiformer bør behandles nogenlunde ligeværdige og ikke med favorisering af de bedste lobbyister.

Private husejere fritages for en del afgifter på el produceret på solceller. Denne form er nu så effektiv og populær, at fritagelserne sikkert bortfalder med begrundelsen, at staten mister for mange indtægter på de store mængder solcelle-producerede el.
Indtil januar belønnes husejere for at isolere bygninger, så der bruges mindre energi. Hvorfor skal husejerne så ikke betale afgift af det sparede energiforbrug, da staten jo også her mister indtægter?

Vindmølleenergien blev udviklet med til tilskud. Det samme gælder for solceller og solfangere.
På den måde har folketinget været med til bygge nye industrier op og skabe nye arbejdspladser
Bølgeenergien har gennem mange år haft folketingets bevågenhed. Flere private firmaer har gennem flere år fået tilskud til udvikling. 25 mio. kr. er afsat på finansloven til udvikling af bølgeenergi. Ejerne er de første 10 år lovet 60 ører i tilskud pr kilowatt/time og 40 ører i de efterfølgende 10 år. Flot med fortsat tilskud til en form, som endnu ikke har vist resultater.

Min undring er stor, når folketinget ikke vil støtte op om et andet udviklingsområde – geotermi, som opfylder de samme gode miljøkrav, som de foregående, og kan være med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark – tilmed stedbundne arbejdspladser, som ikke kan flyttes til Asien.
De kommuner, som har mulighed for at udnytte varmen fra jorden, kan efter fiaskoen i Viborg ikke påtage sig risikoen for en mislykket boring.
Geotermien skal ikke have driftstilskud, som de forannævnte har fået, men kommunerne/initiativtagerne skal have et tilsagn fra staten om deltagelse i betaling af boringer, der ikke lykkes. Sammenlignet med de tidligere givne tilskud er der her tale om småpenge.
Hvorfor denne forskelsbehandling?

Aage Dahl
Østerbrogade 18, Lem
Formandsberetninger

 

 

Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links