Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt   

 
De radikales historie i Skivekredsen - kandidaterne og deres tid...

Skivekredsens radikale historie rækker reelt 100 år tilbage - til 1902, selvom det først er i 1920 at kredsvælgerforeningen bliver egentlig medlem af Det Radikale Venstre.

I 1902 var systemskiftet en realitet og Venstre havde taget magten. Der var dog konflikt imellem to fløje i partiet, som vi normalt kalder Det moderate Vestre og Reformvenstre. Carl Hansen søgte i starten som Venstremand at forlige de to parter, og blev i høj grad valgt som Skivekredsens folketingsmedlem på dette grundlag. Han ændrede dog opfattelse i forhold til de moderate og senere også til Reformvenstre, som han mente blev for Højre-venlig. Som en af "rebellerne" bryder han til sidst med Venstrepartiet men står dog udenfor selve dannelsen af Det radikale Venstre i 1905, selvom han sympatiserer med dets synspunkter. Han danner sin egen definition af radikal venstrepolitik, som i 1908 udmøntes i det såkaldte "Skiveprogram".
Traditionen med at stå udenfor de etablerede partigrupper fortsætter hans afløser Hans Nielsen og først i 1920 bliver Skivekredsens forening reelt medlem af Det Radikale Venstres landsforbund.

Det Radikale Venstre i Salling, Skive og Fjends har igennem disse mange år haft stor opbakning i befolkningen - og dette ikke mindst takket være folketingskandidaterne, som har samlet de enkelte vælgerforeninger om tidens politiske sager på Christiansborg.

Her kan du læse lidt om de kandidater, som har repræsenteret kredsen i folketinget siden 1920 og nedenfor finder du hele listen af folketingskandidater siden 1902. Nederst finder du henvisninger til supplerende litteratur. 

 

Bertel Dahlgaard var født i Krejbjerg, og som ung cand. polit. blev han Skivekredsens Radikale Venstres folketingskandidat og folketingsmedlem i 1920, hvilket han fortsatte i over 40 år. Han var indenrigsminister i Stauning-regeringerne i 1930-erne og økonomiminister i trekantregeringen mellem Retsforbundet, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre fra 1957-1960. Dahlgaard var en afholdt politiker i Skivekredsen og opnåede også på Christiansborg stor respekt for sin strategiske evner. Hans popularitet afbillede sig også i valgresultaterne, hvor de radikale i 1930-erne og i 1950-erne fik mere end hver tredje vælgers stemme ved valgene. Han vil især blive husket for ministertiden i 1930erne, hvor han bl.a. deltog i Kanslergade-forliget, samt hans indsats som "egnens folketingsmand", hvor folk fra alle samfundsgrupper kom med "sager", som han tog sig af. En detalje i hans politiske resultater er hans indsats for statens overtagelse af Spøttrup borg med den efterfølgende restaurering i slutningen af 1930-erne. Også som politiske leder af Det Radikale Venstre sammen med Jørgen Jørgensen efter besættelsestiden markerede han sig - især med agitationen for "det samarbejde folkestyre". Bertel Dahlgaard døde i 1972. 

 

Kjeld Phillip overtog folketingskandidaturet efter Bertel Dahlgaard i 1959. Der var en stor byrde, samtidig med at han var handelsminister i trekantregeringen, og senere finansminister et år efterfulgt af tre år som økonomiminister. Han var professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. Phillip var dygtig som minister og havde stor faglig indsigt i sit område. Han stod bl.a. for indførelsen af den forbrugsdæmpende "oms" ligesom han oprettede Det økonomiske Råd - vismandsinstitutionen. Han havde dog vanskeligere ved at falde til i rollen som politiker og som folkevalgt i Skivekredsen og valgte at trække sig tilbage i 1963. 

 

 

 

Svend Haugaard blev kredsens radikale kandidat i slutningen af 1963 og blev valgt første gang til folketinget i september 1964. Haugaard var husmandssøn fra Resen ved Skive og forstander for St. Restrup Husmandsskole. Han var kendt for sin antimilitaristiske linje og for sin pioneerindsats i foreningerne "Aldrig mere Krig" og "Mellemfolkelig Samvirke". Han blev en afholdt politiker i kredsforeningen og kom til at opleve den massive fremgang Hilmar Baunsgaard-tiden i slutningen af 1960-erne og begyndelsen af 1970-erne, hvor Viborg amt fik to radikale medlemmer i folketinget (Gunnar Jensen i Viborg). Svend Haugaard var radikal gruppeformand i folketinget fra 1970 til 1979, hvor han stoppede sin folketingskarriere. I denne periode havde de radikale en vanskelig tid, som begyndte med jordskredsvalget i 1973. Haugaard forsøgte at formidle det brede samarbejde og en særlig interesserede bevarede han for familielandbrugets muligheder.

 


Janne Normann blev valgt til kredsens kandidat i oktober 1979, og blev en måned senere valgt til folketinget. Hun var journalist og kendt for sit organisatoriske arbejde i Det Radikale Venstre. Janne Normann fortsatte traditionen med at deltage i utallige møder med medlemmerne i kredsen, men situationen for partiet var i denne periode ikke opløftende med lav til slutning DRV ved valgene. Efter uenigheder i kredsbestyrelsen om Normanns fortsatte kandidatur i 1983 valgte hun at trække sig fra posten, som efterfølgende blev overtaget af præsten og forfatteren Asger Baunsbak-Jensen. Asger Baunsbak-Jensen blev valgt til folketinget i 1984, men måtte forlade sin plads efter få dage på grund af sygdom og afløstes af Dagmar Mørk Jensen fra Thisted-kredsen. 

 

 

Efter Asger Baunsbak-Jensens valg gav Skivekredsen ikke et radikal valg til folketinget igen før i 2005, hvor Poul Erik Christensen blev valgt efter en for kredsforeningen lang "ørkenvandring". På trods af denne lange periode uden en repræsentant på tinge, kunne kredsen dog i perioder nyde godt af at have tætte kontakter til Christiansborg alligevel. Dette skete fordi flere af kredsens kandidater har besat ministerposter uden at være valgt til folketinget. Det drejer sig om Ebbe Lundgård, der var kulturminister 1996-1998, og Johannes Lebech, der var kirkeminister 2000-2001.

I den mellemliggende periode har der været opstillet mange dygtige kandidater, men tiden har været ugunstig for partiet ved valgene. Udviklingen har ligeledes vist, at selvom Skivekredsen stadig har radikal tyngde, så skal der ved valgene hentes stemmer langt udenfor kredsen for at kunne give et godt resultat. 

 

Folketingskandidater i Skive kredsen - oversigt
De angivne perioder er for MF'ere deres periode i folketinget, og for de øvrige deres opstillingsperiode.

Carl Hansen (reformvenstre- løsgænger m. tilknytning til Det Radikale Venstre) 1902-1909 (MF)
Hans Nielsen (radikal løsgænger med tilknytning til Det Radikale Venstre.) 1909-1920 (MF)
Bertel Dahlgaard (minister 1929-1940, 1957-1961) 1920-1960 (MF)
Kjeld Philip (minister 1957-1964) 1960-1964 (MF)
Svend Haugaard 1964-1979 (MF)
Janne Normann 1979-1984 (MF)
Asger Baunsbak-Jensen 1984 (MF)
Keld Nielsen 1984-1988
Vagn Kvist 1988-1991
Lars L. Nielsen 1991-1993
Ebbe Lundgaard (kulturminister 1996-1998) 1993-1998
Johannes Poulsen 1998-2000
Johannes Lebech (kirkeminister 2000-2001) 2001-2004
Poul Erik Christensen 2004-        (MF 2005-07)  

 

 

Overordnet om Skivekredsens Radikale Venstres historie:
Skivekredsens Radikale Venstres tidligste historie belyses i Peter Schou: "Skivekredsens historie indtil 1920" (1971).

Skivekredsens Radikale Venstres nyere historie belyses i "Skivekredsen politiske historie" (1999), som er udgivet af Skive Museums Forlag. Bogen kan købes på Skive Museum og hos boghandlerne på Skiveegnen.

Se også tekster fra bogen "Økonomiministeriet i 50 år" om Bertel Dahlgaards og Kjeld Philips ministerperioder i økonomiministeriet i 1950erne og 1960erne

Se i øvrigt artikel fra bogen "Indenrigsministeriet 1848-1998" om Bertel Dahlgaards tid som minister i Stauning-regeringerne i 1930erne.

Desuden kan man læse om Skivekredsen i følgende litteratur:

Bertel Dahlgaard: "Kamp og samarbejde" (1964)

Svend Haugaard: "Ikke ord uden handling" (1989)
Helge Larsen: "Egnens avis i folkeeje" (1981)

Helge Larsen: "Det radikale venstre i med og modvind 1955-1980" (1980)

TV2-indslag:

Poul Erik Christensen: "...Vi vil gerne undgå blokpolitikken og peger derfor på os
selv som leder af næste regering..."

- se interview med Poul Erik Christensen i TV Midt Vest "Midt Vest Nyt mandag den 6.11.2006

(12 minutter henne i indslaget)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter | Kredsens historie | Download | Links