Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet skal sikre opfyldelse af menneskers behov med markant mindre belastning af miljø og ressourcer. Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores
fodaftryk på naturen ved at
ændre på den måde vi produce- rer og forbruger vores varer og ressourcer på.

• Et ansvarligt forbrug skal • understøttes af kommunens aktiviteter

• Ethvert offentligt udbud skal testes op mod bæredygtighed

• Kommune- og lokalplanlægningen skal testes gennem bæredygtighedsværktøj

• Spild undgås ved genbrug eller anden anvendelse gennem NGO’er og offent- lige pladser

• For at sikre rent vand skal anvendelsen af sprøjtemid- ler i land- og skovbrug samt udledning af urenset spilde- vand stoppes gennem afta- ler med ejerne/udlederne
i det omfang, at det ikke allerede er sket