Mål 7: Bæredygtig energi

Målet skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en over- kommelig pris.
Pålidelig, dvs. energien skal være tilgængelig og stabil, når der er behov for den.
En overkommelig pris, så befolkningerne har råd til ener- gien.
Mængden af vedvarende energi skal øges og energipro- duktion skal ikke forurene.

Forsyning:
• Videre udbredelse af fjernvarme i bymæssig bebyggelse.
• Varmepumper i områder, hvor fjernvarme ikke er muligt.
• Stop for brændeovne uanset alder i bymæssig bebyggelse.
• Grundlaget for forsyning fra sol, vind og bæredygtig biomasse skal forbedres.

Energieffektivitet:
Tilskynde private og virksomheder til at investere i energieffektive løsninger, såsom:
• Øget isolering. – Vinduer der lever op til de seneste energikrav. – Intelligent varmestyring.
• Kommunale bygninger skal leve op til ovenstående løsninger

Transport:
• Ladestandere i større
omfang placeres strategisk rigtigt i samarbejde med firmaer, der er leverandø- rer inden for dette felt, og i samarbejde med erhvervslivet og transportfirmaer