Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.
Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Borgerinddragelse
• Det politiske miljø skal være præget af åbenhed og synlige proceser og klar til at bryde med vanetænkning og snævert bureaukrati.
• Vi ønsker at inddrage borgerne, når en politisk sag, ændring eller et tiltag kommer tæt ind på deres hverdag
• Kommunens borgere er den vigtigste resurse til at skabe de bedste og mest holdbare politiske beslutninger

• Høringsfrister er til for at borgere kan påvirke den politiske proces. Afgørende at byrådet stiller sig åbne for nye input.
• Essentielt at alle borgere oplever, at de har muligheden for at bliver hørt i den politiske proces.
• Skabe en ærlig dialog med kommunens borgere.