Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmålene for bæredyg- tige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud.
Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette
Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

• Løn og arbejdsforhold skal være i overensstemmelse med gældende overenskomster
• Arbejdsløsheden er lav, og alligevel vil vi arbejde for at flytte borgere fra passiv forsørgelse til aktive medborgere.
• At vi sikrer borgere gode og attraktive muligheder gennem uddannelse af enhver karakter og på alle niveauer.
• De unge skal hjælpes sikkert videre til uddannelse. Folk i arbejde skal have mulighe- der for opkvalificering og videreuddannelse.

• Jobtræningsforløb og praktikforløb skal resultere i værdiskabelse.
• Uddannelse og praktikforløb må ikke kollidere. Jobcentreret må vurdere den enkeltes situation, hvor de individuelle muligheder bedst tilgodeses.
• Det handler om forebyggelse, så så mange som muligt kommer med i fælles- skabet. Ikke kun betragtet som et mål for lønsomhed, men også i social og kulturel sammenhæng.