Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robu- stinfrastruktur, herunder regio- nale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte
den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle.
En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæf- tigelsen og bruttonationalpro- duktetskal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold.

Innovative løsninger og erhvervslivet:

• Erhvervslivet både inden for handel, industri og landbrug inddrages
i skabelsen af lokale løsningsmodeller
• På ungdomsuddannelserne bør kommune og erhvervsliv sammen introducere eleverne for “kernen” i iværksætteri.

Infrastruktur og bæredygtige løsninger:
• Gratis parkering til el-biler

• Flere el-standere
• Træhuse som nybyggeri.
• Vi satser på levedygtige landsbyer.