Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv.

Børn og unge og uddannelse er en hjertesag for Radikale Venstre. Derfor vil det også have topprioritet i næste valgperiode.

• Anvende tilførte ekstra midler på den bedste måde.

• En ekstra hånd i ryggen kan hjælpe endnu flere i gang.

• Sikre tilstrækkelige praktik- pladser til erhvervsuddannelserne ved at stille krav til virksomheder, der ønsker at byde ind med lærlingeaftaler på offentlige opgaver.
• Veluddannede medarbej- dere en af vejene til løsning af opgaven.
• Arbejde for at Skive Kommunes status som uddannel- seskommune udbygges.

• Arbejde for at Skive Kommune beholder nuværende uddannelstilbud
• Der udvides med andre uddannelser f.eks pædagog og sygeplejerskeuddannelser.

• Fastholde og øge samarbejde med Greenlab og Skive College.
• Gode kultur- og sportsfacili- teter er magneter i forhold til at tiltrække ungdom til uddannelserne og kvali- ficeret arbejdskraft til at bosætte sig.
• Opbygge paraplyorganisation for det lokale kunst- og kulturliv/miljø