Hvorfor vi gør en forskel for dig

Lokalt - regionalt - nationalt - globalt

Politiske vedtagelser

Radikale aftaler, resolutioner

Læs mere

Lokal politik

Vores mål og visioner for Skive.

Læs mere

Den radikale historie

Det vi bygger på.

Læs mere

Debatindlæg om lokale forhold

Politik, holdninger og mennesker.

Grønne færger på Limfjorden

og resten af Danmark

Ny politisk aftale om grøn færgefart i Danmark er netop sat i søen. Der er afsat 200 mill. til formålet. Hvilke planer har Skive kommunes Teknik- og Miljøudvalg?

Der er fokus på mulighederne for at elektrificere færgeruter, der nu sejler på diesel eller andet fossilt(sort) brændstof.

Færgen Branden-Fur er tillige med Sundsøre-Hvalpsund-overfarten Skive Kommunes 2 færgeruter. Færgen ”Mjølner”leverer en fremragende service for os i hverdagen med hyppige overfarter og ikke mindst en sejlplan, der dækker døgnet rundt. ”Mjølner” er vores nyeste færge og den sejler på biobrændstof.

Vores tidligere færge ”Sleipner” sejler på diesel, og bruges som reservefærge på andre Limfjordsforbindelser, når der her er behov for servicering/reparationer. Ifølge rapporten, som er grundlaget for den politiske aftale, forventer man en gennemsnitlig levetid for en færge på ca. 30 år.

Det er en tiltalende tanke, at konvertere driften fremover til at basere sig på elektricitet. Den dieseldrevne færge Sleipner er fra 1996, den ældste i vores del af Limfjorden .Så hvis der fortsat skal være den fleksibilitet der er i dag, atSleipner afløser ved behov, skal færgerne i så fald være indbyrdes kompatible.

Så der er mange spørgsmål, der trænger sig på:

Hvad er Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs planer for fremtidens færgefart? 

Er der samarbejde med de andre kommuner der driver færgefart i Limfjorden?

Rapporten, som er udarbejdet i forbindelse med Grøn Færgefart aftalen analyserer ikke på Brint – eller  Ammoniakteknologien, da den ikke  for nuværende betragtes som rentabel og færdigudviklet.

I rapporten roses initiativet på Fur-færgen med biobrændstof, så vi er måske allerede på forkant.

Er elektrificeringsteknologien fuldt færdigudviklet? Nogle steder i landet har man indført batteridrevne færger. Er det løsningen for vores færger?

Hvordan skal der transporteres elektricitet i det omfang, som en færge af den størrelse, har brug for? 
Kan man nå at oplade batterierne tilstrækkeligt hurtigt?

Hvilke energiforsyningsstrukturer skal etableres for at realisere en eventuel overgang til el-drift?

Hvor langt er udviklingen i GreenLab med nogle af de alternative teknologier med ammoniak og brint?

Det er spændende tider vi lever i. Deadline for 70% reduktion af CO2-udslip er 2030… og det er jo lige om lidt!

Mvh

Byrådskandidat for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur

Tøjvask i hjemmeplejen

Debatindlæg vedr artikel i Skive Folkeblad d. 28.4.2021. Ny ordning fratager Aase hjælp til tøjvask!

Det er svært at se logikken i udfasning af hjælp til vasketøjet i ældreplejen i Skive fra d.31. maj. Hvorfor skal borgerne i Skive til at betale for en ydelse, som de selv kan hjælpe til med at udføre bortset fra få delarbejdsgange?

Udgiften til vask bliver flyttet fra tildeling af hjemmehjælpertid til de ældres egen økonomi, så ulempen rammer udelukkende borgerne, mens kommunen har hele besparelsen og de 2 private virksomheder har hele fortjenesten.

De ældre, der indtil nu har haft hjælp til elementer af vaskeprocessen har i god tro investeret i vaskemaskiner i eget hjem, som de nu ikke vil have nogen anvendelse for. Er det bare ærgerligt for dem?

Det er en politisk beslutning som ældreplejen blot eksekverer. Beslutningen understøtter det private erhvervsliv, hvor to virksomheder får udvidet deres kundegrundlag betydeligt. Godt for dem.

Så er det op til visitationen, at afgøre om beslutningen kan omgøres. Så må man virkelig håbe, at der er ansat nogle visitatorer, som er udstyret med sund fornuft. Det vil være godt,hvis det er kompetente fagpersoner, der kan argumentere for at ældreplejen har en rehabiliterende tilgang til ydelserne. De fleste  mennesker vil gerne klare så meget som muligt selv i egen hverdag. Så jo flere opgaver man selv kan, helt eller delvis med hjælp, jo større livskvalitet for den enkelte.

4 minutter ugentlig til at bevare selvagtelse og oplevelse af selvhjulpenhed, må vel siges at være rimeligt. Er der virkelig regnet ordentligt på, om det er økonomisk hensigtsmæssigt at udlicitere så afgrænset en opgave?

Måske ikke verdens  største  problem, men for dem, det rammer,er det et væsentligt indgreb i den personlige frihed. . Måske kan nogle af de private hjemmehjælpsfirmaer finde en mere anstændig løsning.

Mvh 

Spidskandidat til byrådet for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40, 7884 Fur

Formandens beretning 2021

Generalforsamling 27. april

Det er forår. Alting klippes ned.

Der beskæres i buskaser og budgetter.

I det forgangne år er der også blevet skåret i det radikale medlemstal og tiltro.

Landspolitisk har det været et år præget af uro, mistro men med en tyrkertro på at det kan blive godt igen.

Kan man have tillid til Sofie Carsten-Nielsen? Lod hun bevidst være med at stoppe Morten Østergaard i hans eskapader?

Jeg ved det ikke, og ingen af os der sidder her ved det. Og ærligt, jeg har heller ikke brug for at vide det. Det jeg har brug for er, at vælge at se fremad og vurdere på det jeg ser og oplever nu.

Jeg ser en Sofie Carsten-Nielsen der har samlet folketingsgruppen og rækker ind mod midten. Jeg ser en Marianne Jelved og Lotte Rod der kæmper for børnene. Jeg mærker en Andreas Steenberg der ser os i Nordvestjylland i transportspørgsmål, og kæmper for retten til kærlighed. Jeg ser en Stinus Lindgren der har styr på tal og fakta i Corona diskussioner og holder regeringen til ilden. Jeg ser Kristian Heegaard der tager rets kampen op, også på de sociale medier om en ordentlig tone. Jeg ser en Zenia Stampe der sætter spot på kulturen under nedlukningen.

Men kan vi have tiltro til en regering som styre egenrådigt igennem alle spørgsmål, og som nægter at se på børnene og mødrene i Syrien? En regering der påstår at hockeystave er en grøn handling? En regering der ikke ser kultur have en værdi?

Nogle siger, ja andre nej. Vigtigst er bare, at vi ikke sætter os over i et hjørne og er sure. Vi skal ihærdigt og vedholdende blive ved med at få enderne til at nå sammen, så vi har en fremtid.

En fremtid med bl.a. uddannelser, en natur i balance, et erhvervsliv der kan blomstre, ordentlig og nærværende pleje og pasning af både handicappede, børn og ældre.

Derfor kæmpede vi sammen med radikale i Holstebro, Struer, Lemvig og Mors med at overbevise den radikale folketingsgruppe om, at en ny læreruddannelse i Herning ikke er den bedste løsning. Vi skal i stedet arbejde for at Via sætter penge af til de små uddannelsessteder så vi udvikler dem. Og vi lykkedes.

Vi arbejder for en sikring af vores drikkevand. At vi har en Limfjord der er sund.

At vore kulturhistoriske pejlemærker bliver vedligeholdt og er et sted der indbyder til oplysning og fordybelse. At Jenle kom på finansloven er endnu en af sejrene.

For at Erhvervslivet og bosætningen skal lykkes er infrastruktur en utrolig vigtig faktor – også her er vi lykkes med udvidelser.

Uanset hvor vi kigger hen er er vi ikke i mål – når først vi syntes vi er i mål, så kommer der stilstand. Så vi er ikke i mål, vi er på vej.


Hvis vi hæver blikket og ser ud mod verden, er der tre store hmmm begivenheder kan man måske kalde dem. 1. Corona, 2. Brexit og 3. Præsidentvalget i USA.

Indien er i den grad i knæ af Corona i øjeblikket, derfor er vore gode folk i EU parlamentet, Karen Melchior og Rasmus Helveg Petersen tæt på situationen og med i forhandlinger om hvordan EU kan hjælpe. Vi kan ikke vinde over Corona alene inden for egne grænsebomme. Derfor er EU vigtig også i Corona spørgsmål. Brexit har fyldt meget, særligt for danskere bosat i England eller englændere bosat i Danmark. Brexit har også for vores erhvevsliv været en varm kartoffel, og en svær labyrint at navigere i, så de mange møder mellem EU og England har været vigtige.

Præsidentvalget har vi som danskere naturligt nok ikke haft nogen indflydelse på, men usikkerheden i verden har vi mærket. Lad det være en reminder til os alle om hvordan mennesker og nationer vælger og tænker når man er presset i eget liv uanset livsvilkår.


Livsvilkår er også at vi tør have ambitioner, træffe beslutninger og være tro mod det vi er. På Skiveegnen skal vi ikke være andre end dem vi er – men til gengæld skal vi sige det højt og larmende. Corona har det forgangne år gjort larmen svær, men vi nåede en tur til GreenLab, og jeg er sikker vi kommer på gaden inden sommerferien.

Vi har en smuk natur vi skal bare vise den, inkluder den.

Vi har gode skoler, vi skal bare fortælle det og gøre dem endnu bedre.

Vi har få, men gode uddannelser, der er plads til flere – få nu de forhandlinger og samarbejde i gang.

Vi har kultur muligheder for børn og voksne, som ikke findes andre steder – men vi tager det for givet.

Vi har driftige og innovative virksomheder som er dem der tjener rigtige penge til, at vi kan drive det her velfærdssamfund. De skal ud-frem-videre, og vi skal sikre at tiltrækning af relevant arbejdskraft er en mulighed for dem.


Jeg bliver Tom i hjernen

Træt og tung i sjæl og krop,

Men når forårssolen skinner

Står jeg op!

Jeg bliver til tider tom i hjernen, træt og tung i sjæl og krop. Men med en generalforsamling, forårssol, kommunal og regionsvalg forude.

Står vi alle op!  

I Skiveegnens Radikale står vi alle op for sammen at sikre vi får et byråd og en region der tør have ambitioner og træffe beslutninger der er til for fællesskabet frem for individuelle prestige mål.  


Tak til Bent Dyrberg for 3,5 fortræffelige år. Vi glæder os til den sidste slutspurt, og vi værdsætter din ihærdighed og din villighed til altid at være tilgængelig og hjælpe, opklare og forklare det vi undre os over.

Tak til Andreas Steenberg, som nu rejser videre til en ny valgkreds. Vi glæder os til at find hans afløser, og ser frem til det der ligger forude.

Tak fra mig, og tak for tilliden som formand det forgangne år.