Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Skive Kommune skal have en ligestillingspolitik

  • Barselsorlov skal kunne fordeles ligeligt.
  • Det gøres attraktivt at begge køn søger job i offentlige institutioner.
  • Vi må tilbyde samværsformer, der giver rum for at alle kan trives i et mangfoldigt og udviklende miljø
  • De kommunale familietilbud- skal bygge på ligelig forde- ling af ansvar.
  • Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene når kommunen tilbyder kultur og anvender kunstnere.
  • Alle politiske partier må lægge sig i selen for at få begge køn repræsenteret ligeligt på kandidatlisterne.
  • Politiske møder skal i langt højere grad være dialogbaserede.