Mål 2: Stop sult

Alle mennesker – især børn og de mest sårbare – har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt.
Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmeto- der: forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug, samt at sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.
Vi ønsker at udvikle et grøn- nere, sundere og bedre lokalt forankret landbrug med nye kvalitetsprodukter.


Derfor ønsker vi:
• At der arbejdes ud fra Skive Kommunes sundhedspolitik

• Så vidt muligt tilbydes økolo- gisk, sund og nærende kost i institutionerne.
• At prioritere lokale fødevareproducenter.
• At skoleboder og kantiner tilbyder økologiske produkter.
• At madspildsordninger prioriteres til udsatte borgere.
• At kommunen evt. sammen med frivillige organisationer, tilbyder at koordinere f.eks julehjælpen til udsatte borgere.
• At skolemadsordninger udbredes på skolerne.
• At landbrugsarealer i nærheden af vandindvindingsområder udtages.