Mål 15: Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpi-ning af jorden og tab af biodiversitet.

Skive Kommune er en klimakommune, og skal dermed reducere CO2-udledningen med 2% pr. år.
Vi har ambitioner for hele Skive Kommune.

• Vi vil begrænse brugen af sprøjtegifte.
• Brugen af sprøjtegifte omkring vandindvindings- områder forbydes.
• Dårlig landbrugsjord føres tilbage til urørt natur.
• I kommunale arealer indtæn- kes biodiversitet.
• Vi vil arbejde for energieffek- tivisering af den offentlige bygningsmasse.

• Byplanlægning skal ske med al mulig hensyntagen til naturen.
• Vores naturs kvaliteter skal prioriteres i den fortsatte byplanlægning.
• El-ladestandere på offentlige P-pladser.
• Cykelstier skal prioriteres.
• Udviklingen fortsættes med affaldssortering og genanvendelse.