Mål 17: Partnerskab for Handling

Tilskynde til og fremme effek-
tive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber
og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og • ressourcestrategier fra partnerskaber

• Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt- private partnerskaber og civilsam- fundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber
• Skiveegnens Radikale vil arbejde for at fremme og styrke partnerskaber indenfor uddannelse, sundhed, miljø/ klima/natur og erhversliv.
• Vi vil søge partnerskaber med omkringliggende kommuner, regioner, organisationer, foreninger og civilsam- fundet på disse felter.