Louise Rønde Andersen

Kandidat til Regionsvalget, Region Midt

følg mig på Instagram louisefraskive


Vi skal være en region i balance. For at det kan lykkes kalder det på at der skal tænkes nyt i regionen.

Region Midt skal være et grønt, frit og stærk sted at bo og arbejde

Region midt skal gå forrest med en grøn dagsorden.

 • Regionerne skal selv kunne producere grøn energi F.eks. Solceller på deres bygninger
 • Prioritere de digitale løsninger for at styrke kvaliteten af behandlingen og gøre tilbagemeldinger mere smidige for borgerne.
 • Den kollektive transport skal baseres på vedvarende energi.
 • Udvide den vilde natur.

Region midt skal være en fri region, som et sted at bo, at være barn, ung, voksen, senior og ældre. Region midt skal være fri som arbejdsplads, fri til at træffe egne kloge beslutninger.

 • unge i hele regionen skal have adgang til ungdomsuddannelser, STU og FGU.
 • Investere mere i at sikre gode muligheder for uddannelse i hele regionen.
 • Insistere på Regionens ansvar som arbejdsgiver nu og i fremtiden ved at tilbyde flere elev- og lærlingepladser og give flere studerende praktikmuligheder af høj kvalitet.
 • Give alle unge lettere adgang til seksualundervisning, prævention og samtaler om trivsel, selvværd, stress og angst ved sundhedsplejerske, psykolog eller andre relevante fagpersoner.


Vi skal være en region med et større selvstændigt handlerum, der skal være en solid økonomi og større ansvar end i dag. Regionen og kommunerne skal have et stærk samarbejde. Et samarbejde der bygger på viden, vilje og visioner.

 • Særlige specialer og den mest specialiserede behandling skal findes på Region Midts hospitaler. Det gælder især AUH, men også fx fertilitetsbehandlingen i Skive.
 • Tilbyde digitale løsninger, hvor det letter hverdagen. Både for borgere og for medarbejdere i Region Midt.
 • Styrke samarbejdet mellem kommuner og region om borgere med kronisk sygdom og brugere i psykiatrien.
 • Flytte det specialiserede social- og handicapområde til regionerne.
 • Opretholde et stærkt akutberedskab til glæde for borgerne i hele regionen. 
 • Insistere på en stærk region i balance. Det gælder både adgang til sundhed, psykiatri og uddannelse, men også transport, lægedækning og kultur. 

en stemme på mig, er en stemme på balance for familier, arbejdsliv, natur og kultur.