Kategorier
Valg

Forsvarsforbeholdet

At blive en del af EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik vil betyde, at vi får muligheden for at vælge til og fra på hvilke militære operationer vi ønsker at deltage i. Det er operationer som har til formål at skabe tryghed og stabilitet udenfor EU, i konfliktområder der har stor betydning for EU. EU er ikke en militær forsvarsalliance, det er her vi har NATO.
NATO og EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik er derfor to forskellige ting, som træder til på forskellige tidspunkter under en konflikt. Der er naturligvis et stort samarbejde mellem EU og NATO.
USA ser gerne et stærkere og mere selvstændigt EU, der sikkerhedspolitisk kan tage mere vare på sig selv. En stærkere europæisk søjle inden for NATO kan altså udbygge og forstærke den gensidige solidaritet over Atlanterhavet.
Jeg vil anbefale et Ja den 1. juni, fordi vi fortsat selv bestemmer hvad vi ønsker at deltage i, og med et Ja kan vi være med til at bestemme hvor der skal støtte til, og forebygge humanitære katastrofer.

Hilsen Louise Rønde Andersen