Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 21/3 2024
Hermed indkaldelse til generalforsamlingen for Skiveegnens Radikale Venstre 21. marts 2023 kl 19.00 i Det Gamle Rådhus i Skive.
Vi starter med spisning, kl. 18.00 for alle medlemmer der har interesse.
Pris 100kr. og tilmelding til Kirsten Futtrup tlf. 30293438
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Kategorier
Medlemsmøder

Fokus temaer

På vores nytårsmøde på PerronPerron drøftede alle fremmødte en organisering af hvordan vi fremadrettet skal os for at komme ud med vore budskaber. Hvis vi skal tilbage i byrådet skal vi blive endnu bedre til at komme endnu længere ud med vore budskaber. Bestyrelsen har ikke ressourcer til at trække det hele, og vi skal derfor fokusere på de emner og temaer der interessere medlemmerne i en sådan grad, at man har lyst til at deltage i det omfang man kan. 
Tanken er derfor, at vi nedsætter de “ad hoc” udvalg eller temagrupper om man vil, med dem som har interesse for et emne. Er man tre der har interesse i et emne og sammen vil lave et læserbrev, en aktivitet mv., så gør man det. I gruppen beslutter man selv hvordan vi gøre og hvad outcome skal være. 
Det eneste man skal gøre at at tage fat i en fra bestyrelsen eller Solveig Strausholm-Jensen og fortælle hvad man gerne vil. Vi kan altid kontakten på info@skiveradikale.dk

På mødet fandt vi tre temaer som der var opbakning til at arbejde videre med nu. Har du lyst til at være med i en eller anden form er alle velkomne.
De tre emner der er etableret er:

Klima og miljø, Gorm Wæhrens er kontaktperson
Kunst og kultur, Kaj Fjendbo er kontaktperson
Børn og unge, Louise Rønde Andersen er kontaktperson

Denne nye form vil kræve lidt tilvænning, det vigtige er, at det man gør skal være drevet af lyst og bestyrelsen eller andre kan ikke kræve at gruppen skal levere noget bestemt. Målet bestemmer gruppen selv. 
Vil du høre mere, eller har du et emne du brænder for men mangler nogle at spare med, så høre vi gerne fra dig.

Kategorier
Åbne møder

Nytårskur

12. januar 2023 kl. 19.00 i PerronPerron lokalerne på Skive Banegård

Kategorier
Åbne møder

Perron Perron – rundvisning alle er velkomne

Torsdag aften den 16. juni kl 19.00 bliver der mulighed for at kigge ind i de lokaler på Skive Banegård, som skal huse det kommende kunst- og aktivitetssted PERRON PERRON. Lokalerne skal være en kreativ oase, et lokalt kunstcenter, hvor lokale kunstnere kan vise deres værker frem til glæde for kommunens borgere og besøgende, og de nu lidt kedelige lokaler bliver spændende og fulde af livmed levende værksteder. Desuden er der en ide om også at lave en socialøkonomisk cafe, som den, der tidligere lå i Christiansgade. Denne aften vil et medlem af gruppens bestyrelse vise rundt ogfortælle om de spændende planer sammen med Kaj Fjendbo, en af initiativtagerne til projektet, også bestyrelsesmedlem og desuden udnævnt til ”Årets Otto” i 2021.

Alle er hjerteligt velkomne til at kigge indenfor.

Kategorier
mål 9: Industri, innovation & infrastruktur

Rute 24/36

Kategorier
Valg

Forsvarsforbeholdet

At blive en del af EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik vil betyde, at vi får muligheden for at vælge til og fra på hvilke militære operationer vi ønsker at deltage i. Det er operationer som har til formål at skabe tryghed og stabilitet udenfor EU, i konfliktområder der har stor betydning for EU. EU er ikke en militær forsvarsalliance, det er her vi har NATO.
NATO og EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik er derfor to forskellige ting, som træder til på forskellige tidspunkter under en konflikt. Der er naturligvis et stort samarbejde mellem EU og NATO.
USA ser gerne et stærkere og mere selvstændigt EU, der sikkerhedspolitisk kan tage mere vare på sig selv. En stærkere europæisk søjle inden for NATO kan altså udbygge og forstærke den gensidige solidaritet over Atlanterhavet.
Jeg vil anbefale et Ja den 1. juni, fordi vi fortsat selv bestemmer hvad vi ønsker at deltage i, og med et Ja kan vi være med til at bestemme hvor der skal støtte til, og forebygge humanitære katastrofer.

Hilsen Louise Rønde Andersen

Kategorier
mål 10: Mindre ulighed

Kønskvoter i bestyrelser

Både mænd og kvinder, agitere i øjeblikket for at det skal være kompetencer frem for køn der afgører om man er egnet til en bestyrelsesplads.

Må jeg for dem rette en misforståelse – bestyrelsesmedlemmer bliver ikke altid valg pga kvalifikationer, men fordi det er en som man er i netværk med og har tillid til.

Mænd og kvinder er ikke nødvendigvis i de samme netværk og derfor har man i alle ansættelses situationer risiko for at lave en Rip-Rap-Rup løsning. En løsning der kun gavner personer og ikke virksomheden.

At kigge op, og blive tvunget til reelt at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kompetencer – det tænker jeg faktisk er meget sundt.

Personligt er jeg kun fortaler for at det er kompetencer (som for mig at se er et relativt begreb) som afgør om man skal have en bestyrelsesplads. Så er køn, alder, etnicitet mv. sekundært.

Kategorier
mål 9: Industri, innovation & infrastruktur

Rute 26-34 skal udvides

Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling

Kategorier
Medlemsmøder

Nytårskur

Vi vil rigtig gerne byde alle medlemmer velkommen til 2022 med en Nytårskur den 18/1 kl 18.00 i det gamle Rådhus i Skive.

Der vil både være politisk debat, b.la med oplæg fra både Johan Brødsgaard og Bent Dyrberg, og et blik på fremtiden for Skiveegnens Radikale.

Vær en del af det nye Skiveegnens Radikale, og vær med til at sætte retning. Man kan hverken være for ung, gammel, grøn eller garvet. Vi søger både erfaring, skæve ideer og nye tanker.

Mail: info@skiveradikale.dk