Kategorier
mål 10: Mindre ulighed

Kønskvoter i bestyrelser

Både mænd og kvinder, agitere i øjeblikket for at det skal være kompetencer frem for køn der afgører om man er egnet til en bestyrelsesplads.

Må jeg for dem rette en misforståelse – bestyrelsesmedlemmer bliver ikke altid valg pga kvalifikationer, men fordi det er en som man er i netværk med og har tillid til.

Mænd og kvinder er ikke nødvendigvis i de samme netværk og derfor har man i alle ansættelses situationer risiko for at lave en Rip-Rap-Rup løsning. En løsning der kun gavner personer og ikke virksomheden.

At kigge op, og blive tvunget til reelt at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kompetencer – det tænker jeg faktisk er meget sundt.

Personligt er jeg kun fortaler for at det er kompetencer (som for mig at se er et relativt begreb) som afgør om man skal have en bestyrelsesplads. Så er køn, alder, etnicitet mv. sekundært.