Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af:
  • formand,
  • 4 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter til bestyrelsen,
  • 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
 8. Valg af delegerede til regionsforsamlingen.
 9. Valg af delegerede til landsmødet.
 10. Valg af folketingskandidat eller bekræftelse af dennes mandat.
 11. Eventuelt