Kategorier
mål 14: Livet i havet

Giftforurening med TBT i Risgårde Bredning

Slam fra Skive lystbådehavn i Skive dumpes de kommende to år på Rind Grund, der ligger midt i Risgårde Bredning lige nord for Sundsøre og Hvalpsund. Miljøstyrelsens klapningstilladelser tilskriver der højst må klappes en samlet mængde på 10.000 m3. Det svarer til 7400 tons tørstof i de to år tilladelsen gælder. 

Slammet fra Skive Lystbådehavn indeholder det ekstremt giftige tributyltin (TBT). Det er tidligere anvendt i bundmaling til både, men er nu forbudt fordi det er ekstremt giftigt. Et nanogram (milliardtedel) TBT pr. liter havvand er nok til, at hunsnegle udvikler hanlige kønskarakterer. Miljøstyrelsen kan ikke sige noget om hvor hurtigt TBT nedbrydes. 

Ikke langt fra klappladsen ligger muslingeanlæg. Fiskeristyrelsen påtænker at give tilladelse til fem SmartFarm anlæg på hver 18,75 ha i Risgårde Bredning. Der er ikke længere end 1470 meter til det nærmeste SmartFarm anlæg 374 ved Junget og 1870 meter til SmartFarm 446 ved Risgårde. 

Muslinger er gode til at filtrere havvand, det er jo det de gør. Muslingerne er ikke anvendelige til menneskefoder, ej heller til dyrefoder, når de er opdrættet så tæt på giftstoffet. Hvad kan industrien gør ved det?

Fastholder Fiskeristyrelsen at give tilladelse til anlæg 374, 375, 443 og 444 i Risgårde Bredning samt 446 syd for Risgårde By – hvad så?

Mit forslag er at sejle slammet til Lynetteholmen, den nye ø ved København, hvor der bliver mangel på opfyld. Når skibet ”Vines” har været i Skive med rensede stålslagger til brug i miljøvenlig vejbelægning, så kan ”Vines” jo bringe slam med tilbage til Lynetteholmen. Der mangler de fyld til den nye bydel. Det må kunne arrangeres.

Mit forslag er også helt at droppe SmartFarms i vores nærområde. 

At fiskeri af muslinger og østers i Risgårde Bredning lige nu er lukket på grund af giftige alger i vandet, har intet med denne klapplads at gøre. Det sker fra tid til anden. 

Hvordan gik det for øvrigt, da udvalgsformanden for Teknik og Miljø havde møde med fødevareministeren? Måske er planerne om flere farme allerede droppet?
Måske er kommunen givet øget indflydelse på at bestemme over Limfjordens vande?

Byrådskandidat for Radikale Venstre
Gorm Wæhrens
Liljevej 3
7800 Skive