Kategorier
mål 14: Livet i havet

Limfjord i balance

Godt der bliver taget initiativer højere op i det politiske system mht. antallet af muslingeanlæg i Limfjorden. Tak for det til formanden for teknik og miljø Jens Peter Hedevang.

Fællessang er blevet populært i Danmark – ikke uden grund, for en stemme lyder ikke af så meget med mindre man er operasanger. Der skal flere stemmer til, så lyder det af mere, af noget. Der skal derfor tages initiativ til at alle Limfjordskommuner kommer på banen, kommer med i koret. Et lille pip fra Skive rykker ikke. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingerne omkring Limfjorden, har netop samlet påpeget problemer med smartfarms.

Limfjord i balance, Rent Liv i Skive, vil politikerne i Skive noget med disse fine ord? Det tror jeg og håber jeg. Skab et fællesskab rundt om Limfjorden for en Limfjord i balance.Vi skal have bæredygtige muslinger og sikre en fjord i balance.

Gorm Wæhrens, Liljevej 3, Skive

Skiveegnens Radikale