Kategorier
Uncategorized

Københavns Kommunes Co2

Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Engels har i København bygget ”Skibakken”, der har en kunststofbelægning på ydersiden. Inde i kernen af bygningen ligger Københavns kommunes forbrændingsanlæg. Det er et af Europas mest avangerede forbrændingsanlæg, der er i stand til at afbrænde selv plastic. Efter afbrændingen er der kun slagger og vanddampe samt meget lidt andet kemisk materiale tilbage. Fortællingen er fra dokumentaren ”Hvorfor plastic: Genbrugsmyten” – kan ses på DRTV.dk. Samtidig beretter dokumentaren, at værket producerer varme til 150.000 husstande. Men værket leverer også noget andet i meget store mængder, som man ikke umiddelbart kan se, nemlig Co2.
Københavns Kommune ønsker at blive Co2-neutral i 2025, som første hovedstad i verden! Det er ambisiøse mål. Hvordan de vil nå i mål – er udgivet i en plan, hvorfra jeg citerer:
”… HOFORs (Hovedstadens Forsyning) arbejde med etablering af vind og sol i København og andre steder i Danmark”.
I JP. Indblik 24/10 s. 10-13 skrives der kritisk, at der i Krejbjerg står 3 møller, der producerer 9,6 MV er 140 m høje og ejes af Københavns Kommune. I mindst 10 andre kommuner står tilsvarende møller, der hjælper med Københavns Co2- regnskab og ”beliggenhedskommunens”. Der sker altså en problematisk dobbelttælling af Co2, men strømindtjeningen er alene Københavns.
At rige kommuner kan lave skævvridninger af den slags – skal laves om. Både beskatningen af indtjeningen og Co2-regnskabet skal tilfalde beliggenhedskommunen.
Skive kommune har i forvejen store problemer med placering af møller og har ikke brug for konkurrence fra rige kommuner.
Jeg vil derfor anbefale, at byrådet efter valget 16. nov. ser på sagen i samarbejde med de andre kommuner og Folketinget.
Stem flere radikale ind, stem på ”En radikal stemme, der arbejder”. Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870