Kategori: Uncategorized

Bæredygtighed, solceller, grønne huse og skønne huse

Sjældent har jeg været så enig med Christian Vad Holm (V) om” Bæredygtighed” (Skive Folkeblad 14/10). En enkelt tilføjelse, at grøn omstilling må godt koste lidt mere end holdningsændringer. Skraldebilerne blev to rums for nogen tid siden, det kostede. Vi skal have yderligere affaldsbeholder, det kommer også til at koste lidt.

Solceller bør placeres på bygninger og hvor de ikke skæmmer. ”Hvad ville du sige til pludseligt at blive pakket ind på 3 sider af et 3,50 meter højt hegn uden at kunne se noget?” Sådan skrev Thomas Skytte Høj (Skive Folkeblad 17/9) om det planlagte solcelleanlæg nordvest for Grinderslev Kloster.
Kønne er de jo kun på Den blå Diamant og på sorte tage – der forsvinder de. Det er mange penge i solcelleanlæg, og jeg forstår godt den jordejer, der vil udleje for 18-19000 kr./hektar/år. Det er da meget gunstigere end at forpagte sin jord til produktion. Christian Vad Holm skrev: ”I Salling har vi noget af Danmarks bedste landbrugsjord, og vi gør os selv og hele samfundet en bjørnetjeneste, hvis vi ikke udnytter det”.

Tillykke til Signe Bak Jørgensen, der skal skaffe os grønne huse. Godt at Energibyen Skive accelererer den grønne retning med dette tiltag, at boligejerne bliver taget i hånden og får den bedste vejledning, som Signe udtrykker det  (Skive Folkeblad 14/10).

Om det absolut bevaringsværdige kunstnerhjem Resenvej 1 kan blive et grønt hus, hvem ved! Jeg håber og tror på kommunen overtager opgaven af dette stykke kulturarv. Se blot hvor nænsomt Gammel Skivehus er blevet endnu en perle i perlerækken af flotte huse i kommunen.

Gorm Wæhrens
byrådskandidat for Radikale
Liljevej 3
7800 Skive

Pensionister er guld

Indbyggertallet i Skive Kommune er vigende, men andelen af ældre er stigende. Bekymring om ”den stigende ældrebyrde” og belastningen på de kommunale budgetter er stor.

Ældreområdet bliver et af de store temaer i det kommende kommunalvalg i Skive

Det netop indgåede ”Morten Korch forlig” har fået drøje hug. Det er fortjent. Det løser ikke problematikken på plejehjemsområdet, men tomme pladser og mange små plejeenheder. Vi skal tænke nyt på boligområdet, så man som pensionist selv kan præge  boligformen, seniorboliger, bofællesskaber eller man har ønsker om.

Så prøv lige at se sagen fra en anden vinkel. Den voksende andel af pensionister i Skive Kommune er guld værd. Det er pensionister, der holder gang i størstedelen af den frivillige indsats på en række områder. Civilsamfundet vil bryde sammen uden en myreflittig hær af aktive pensionister, der stiller op til en række opgaver (ulønnet, da vi jo er på ”borgerløn”, som vi også betaler vores skat af til den fælles kasse.) Pensionister stiller deres omfattende viden, erfaring og tid til rådighed. Og vi gør det med glæde. Det er det der kitter vores samfund sammen.

Kommer der så et tidspunkt, hvor man som pensionist får behov for hjælp og pleje, så er det kun ret og rimeligt, at det kan lade sig gøre ud fra de ønsker, man selv og ens pårørende har til den sidste tid, inden man skal herfra. Efter et langt liv som skatteborger, må det være en rimelig forventning. Så skal der være kompetente, professionelle og indfølende medarbejdere, der kan møde én med de behov for pleje og  omsorg, som man har  brug for. Derfor er det også afgørende,at vi opretholder vores Social- og Sundhedsskole i Skive Kommune, så vi kan have uddannede medarbejdere nu og i fremtiden.

Spidskandidat for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur

En Skive Fjord i Balance er muligt hvis alle vil det.

Jeg er enig med sektionsleder på DTU Aqua, Jens Kjerulf Petersen marinebiolog og professor i skaldyrsbiologi og økolog. Han skriver nemlig i Skive Folkeblad 14/9 2021 side 4: ”det kan være fornuftigt at lave nogle ændringer i, hvordan man forvalter ansøgningerne om nye opdrætsanlæg. På et tidspunkt når man selvfølgelig en grænse for, hvad fjordens bæreevne er, og det vil være rigtigt at man laver nogle bæreevnemodeller for, hvor meget der kan være i Skive Fjord”.

Han fortsætter: ”Hvis man ser på Skive Fjord som helhed, så er den samlede mængde af organisk materiale, der falder til bunden mindre i fjorden, end hvis der ikke havde været muslingeanlæg”.  Det forstår jeg simpelt hen ikke. De små muslingelarver får ved muslingeanlæg net de kan sætte sig fast på og vokse. Dvs. der er langt flere muslinger end der ville have været, hvis de levede naturligt på bunden. Altså en kraftig overbefolkning. Derfor også betydelige mængder afføring.
Hvor langtidsholdbar er det nu en muslingebæ er på fjordens bund?

Jeg er meget enig med Jens Kjerulf Petersen i, at Skive Fjord er i en meget dårlig økologisk stand. Derfor må vi også vurdere om vi skal belaste den mere end den er for nuværende, måske endda hjælpe Skive Fjord af med de belastende faktorer.

Det kunne være:
Mindre udledning fra landbruget ved genetablering af randzoner.
Sikre at rensningsanlæggene kan håndtere de til tider store regnmængder uden der sker overløb, dvs. udløb.
Fastholde stoppet for etablering af nye muslingeanlæg. Jens Kjerulf Petersen bemærker jo at ”i hele Skive Fjord er forbavsende få arter på bunden.”

Lad alle gode kræfter samarbejde om at få Skive Fjord i en bedre økologisk tilstand. Vi skal have muslinger i fjorden, men det skal være på fjordens præmisser.

Gorm Wæhrens
byrådskandidat for Radikale
Liljevej 3
7800 Skive