Kategorier
Uncategorized

Cirkulær økonomi og uddannelse

Var til et godt møde på VIA Skive, den 8. nov. arrangeret af FO. Jeg stillede det sidste spørgsmål til panelet: ”Hvad vil de politiske partier gøre for at få flere end 31
ansøgeretilseminariet”? Dervaringen,derhavdeetsvarpå,hvaddevillegøre!Per Jeppesen mente, at det var de radikales skyld, da Jelved havde foreslået et ”frit
seminarium” i Herning. Der var mange partier, der støttede den tankegang, selvom det tidsmæssigt ikke holder. Radikales bestyrelse i Skive handlede og fik fjernet forslaget. Helt i tråd med min radikale tankegang, sagde Henrik Wærens Winther(R)
”Der kommer ingen hjælp – uden vi selv gør noget”!
Enhedslisten spurgte, om jeg selv havde et forslag? Det har jeg! Min politik er
tankegangen i ”Cirkulær økonomi” af Kate Raworth. Det er en ny visionær måde at
tænke økonomi og samfund på, hvor man samtænker bl.a. de økonomiske og økologiske muligheder – man har. Tænk på et pantsystem, men skaleret op i større cirkler, hvor vi samtænker genanvendelse, klima, natur og andre politikområder, og
hvor dit tænkende og handlende engagement er det vigtigste!
Greta Thunberg og andre unge taler om “Skolestrejke for klimaet”. Det har været godt, men nu er det skolerne, der skal gå forrest. Ikke skolerne som vi tænker i dag, men visionære skoler som kulturcentre, hvor generationer mødes til samtale om glolokale klimaproblemer, inspirerende skabende kultur og derefter handler. Skive
kommunes skoler og seminariet skal ikke nedlægges, men styrkes gennem ’skolen som kulturcentre’. Skive seminarium, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
skal løfte bæredygtighedsflaget og vise den visionære vej – både lokalt og globalt. Lad en handlende bæredygtighed begynde i vore skoler og uddannelsesinstitutioner og bæres til myndigheder og ud i verden. Tænk, handel og stem bæredygtigt!
Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870