Kategorier
Uncategorized

Udvikling af Skive Kommune

Skive Kommune har i mange år været på forkant med den grønne omstilling. Nye ideer er blevet bragt til live, og kommunen som helhed er godt på vej til at indfri målsætningen om at være selvforsynende med vedvarende energi senest i 2029.

Lad os ikke hvile på succesen, men udnytte den velvilje og det lokale engagement, der bragt os, hvor vi er i dag. Lad os genbesøge kommunes energi- og bæredygtighedsstrategi.

Der er stadig rum for nye initiativer, som kan reducere energiforbruget, øge andelen af grøn energi, gøre transporten mere grøn og tænke cirkulært i udviklingen af ansvarligt forbrug og produktion.

Alene på transportområdet er der nok at fat på. 

Sikre cykelstier uden for byerne er et must, hvis transporten skal flyttes bilen og over på cyklen. Lad os få bundet kommunen sammen, så cyklen bliver et muligt alternativt til bilen – både i den daglige trafik til og fra arbejde, og når vores egns natur og kulturelle muligheder skal udforskes.

Elbilismen stormer fremad. Fuldt eldrevne biler udgør nu omkring en femtedel af nye solgte biler. Lad os sikre, at både vi, der bor i kommunen, og de, der ønsker at besøge vores egn i elbil, har mulighed for at tanke strøm – i hele kommunen. I dag er der kun offentligt tilgængelige ladere i Skive by. Og kun i meget begrænset antal sammenlignet med vores nabobyer. 

Det skal være muligt at tanke strøm på cykel og bil, mens man shopper i gågaden, er på restaurant, dyrker idræt i kommunens haller og udforsker kommunes natur og øvrige kulturelle tilbud. Hvor er muligheden ved f.eks. GreenLab, KCS, Fur Museum, Jenle, Spøttrup Borg, Glyngøre Maritime Center, Harre Vig Golfklub mv.?

Strategien for etablering af offentlige lademuligheder ligger allerede i skuffen på Rådhuset. Modsat vores nabokommuner har det dog haltet lidt med eksekveringen. Begrundelsen har været manglende lovhjemmel. Det er dog svært at forstå, at der skulle være lov mod at gå i dialog med operatører af lademuligheder.

Nu er det på tide at finde strategien frem og puste støvet af den. Den politiske aftale er på plads, således kommunerne bemyndiges til at bruge kommunale midler på etablering af lademuligheder. Lad os komme i gang!

Henrik W Winther, kandidat til byrådet