Kategorier
Uncategorized

Klimatilpasning, lavbundsjorde, forbedret natur – og drikkevand

Det er næsten et kinder æg en win-win-win. At udtage lavbundsjorde med mindst 6% organisk kulstof og dermed bidrag til klimaet og øge biodiversiteten og herlighedsværdien.

I Skive Kommune er det blevet til Rettrup Kær Sø (2004), Grynderup Sø (2012), Jordbro Engsø (2016), Elkær (2020). Fantastiske områder du bør besøge.
Yderligere Nøreng er meget tæt på at blive realiseret. Skive Ådal mellem Karup Å og Koholm Å rykker tættere på (2024?). Der er dannet forening til genskabelsen af Tastum Sø, kan blive egnens største. 

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.
Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. 

Så langt så godt – en perlerække at naturprojekter.

Drikkevand skal sikres. Det bekymrer mig, at der ikke er samme ildhu omkring vores drikkevand som med lavbundsjordens forvandling til smuk natur. Beskytter vi områderne omkring vore vandværker? Skive, Grønning, Thise, Vihøj, Junget, Selde, Fur, Lem, Ørslevkloster vandværker. Er der forbud mod at sprøjte? Det store vandværk med tre boringer i Skive ligger ved tidligere Tastum Sø, nu Søvang. En fin indsatplan på 116 sider som Skive og Viborg Kommune har underskrevet er ikke nok. Hvad gør Skive Vand aktivt for at beskytte vandindvindingsområderne? Er det forbudt at sprøjte på intensivt dyrkede landbrug som ved Tastum Sø hvorunder Skive Vandværk henter vand? Dette indvindingsområde kan omdannes til sø. Der kan også plantes skov. 

Vi skal sikre og beskytte områderne omkring vandværkerne. 
Den dag der måles noget skidt i drikkevandet – så er det for sent.

Vandet er til låns, det er næste generationers fremtid. 
Valget er dit.

Gorm Wæhrens
Byrådskandidat (R)
Liljevej 3
7800 Skive