Kategorier
Uncategorized

Strukturen på ældreområdet

Vi skal have både -og: vi skal have små og store plejecentre i strukturen på ældreområdet.

Der har været en intens debat om bevarelsen af de små plejehjemog det stigende antal + 80-årige i de kommende år, og paradokset med de tomme stuer på nogle af plejecentrene i de små byer.

Vi bliver ofte i valgkampen som kandidater til byrådet spurgt:Hvilke plejehjem vil du så lukke? Der er bred enighed om, at den netop indgåede ældreaftale, skal åbnes igen efter valget, så hvad skal der ske?

Vi skal selvfølgelig involvere medarbejdere og borgere i processen. Medarbejderne har den faglige indsigt i, hvilke typer opgaver, de er kvalificerede til. De ældre borgere og deres pårørende har indsigt i, hvad der betyder mest for den ældre, der skal tage beslutningen om, hvor og hvornår der er behov for at flytte i plejebolig. 

Hvis man blot er almindelig alderdomssvækket, så kan det godt være forsvarligt eller ønskeligt at flytte ind på et lille lokalt plejecenter tæt på familie og venner. Men hvis man har en eller måske flere komplicerede handicaps eller sygdomme, så har manbrug for at flytte til en plejebolig, hvor medarbejderne har kompetencerne til pleje og behandling af ens sygdomme. For medarbejderne er det afgørende, at de har tilstrækkelig mange kolleger, der har kvalifikationerne til at yde den pleje, der er behov for. Det er stressende for medarbejderne, hvis de ikke oplever sig kvalificerede eller kompetente i jobbet. Det fører til et anstrengt arbejdsmiljø og dårlig pleje.

Derfor små plejecentre til de ukomplicerede aldringsforløb, større plejecentre til de komplicerede aldringsforløb, der fordrer særlige kvalifikationer hos medarbejderne, for at kunne yde sufficient pleje og omsorg. Derfor er det en dårlig plan, at reservere de små plejecentre til demensboliger. Det vil ikke kunne lykkes at have kvalificerede medarbejdere 24 timer ugens 7 dage.

Mvh spidskandidat til byrådet for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur